- HĐND thị xã báo cáo kết quả giám sát chuyên đề tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư công Trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn thị xã

Kinh tế - Đô thị

Thực hiện công tác Giám sát chuyên đề năm 2019, Thường trực HĐND thị xã tiến hành giám sát tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công Trung hạn giai đoạn 2016-2020 đối với UBND thị xã và các cơ quan: Phòng TCKH, Trung tâm phát triển quỹ đất và Ban quản lý dự án thị xã. Đồng thời, khảo sát thực tế tại 29 công trình đã triển khai đầu tư từ năm 2016 đến nay.

          Qua làm việc, Đoàn giám sát HĐND thị xã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, vai trò tham mưu của các cơ quan chuyên môn, công tác phối hợp giữa các ngành, đơn vị trong thẩm định, phê duyệt dự án, lựa chọn nhà thầu. Thị xã quan tâm chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch đầu tư công, tăng cường đi cơ sở để kịp thời xử lý các vướng mắc trong công tác đền bù giải tỏa, giải ngân nguồn vốn, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư.


Bà Ngô Ngọc Điệp - Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND chủ trì cuộc họp


          Giai đoạn 2016-2020, trên địa bàn thị xã triển khai 151 công trình XDCB, vốn bố trí hơn 1 ngàn 200 tỷ đồng. Đến nay, đã có 62 công trình nghiệm thu, đưa vào sử dụng, 30 công trình đang thi công và 59 công trình đang triển khai các bước chuẩn bị đầu tư. Tổng nguồn vốn giải ngân đến nay là 633 tỷ 900 triệu đồng, đạt 51,82% kế hoạch.

          Đoàn giám sát HĐND Thị xã đề nghị các phòng ban chuyên môn, UBND các phường tiếp tục tăng cường công tác phối hợp trong công tác đầu tư công- nhất là xử lý các vướng mắc phát sinh trong bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tham mưu thị xã tháo gỡ kịp thời, hiệu quả các vướng mắc của từng công trình, tránh tồn động, kéo dài ảnh hướng đến tiến độ và chất lượng đầu tư.      Mặc khác, quan tâm lựa chọn đơn vị tư vấn, thiết kế, nhà thầu đảm bảo năng lực; tập trung các công trình trọng điểm tạo điểm nhấn cho diện mạo đô thị Dĩ An.


Hồng Nguyên - Tuấn Anh