Văn Hóa - Xã Hội

Lễ phát động “Tháng hành động vì ATTP” 2019

Lễ phát động “Tháng hành động vì ATTP” 2019

Với chủ đề “Nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”, tháng hành động vì ATTP năm nay tập trung tuyên truyền - tăng cường công tác giáo dục, truyền thông, thông tin chính xác, kịp thời các vấn đề về ATTP, giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn, thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, tăng cường vai trò giám sát của các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và người tiêu dùng đối với việc thi hành pháp luật về ATTP của các cá nhân, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

20 liên đội tham dự Hội thi Nghi thức Đội - Chỉ huy Đội giỏi - Phụ trách sao giỏi và múa hát tập thể thị xã Dĩ An năm học 2018 - 2019. 

20 liên đội tham dự Hội thi Nghi thức Đội - Chỉ huy Đội giỏi - Phụ trách sao giỏi và múa hát tập thể thị xã Dĩ An năm học 2018 - 2019. 

Trong phần thực hành Nghi thức đội, các đội sẽ tham gia những nội dung như: nghi lễ chào cờ, đánh các bài trống quy định; đội hình, đội ngũ, tháo - thắt khăn quàng, các động tác cá nhân tại chỗ và di động; … ngoài ra còn có các nội dung khác như liên hoan phụ trách sao giỏi; làm bài thi kiến thức tìm hiểu về tổ chức Đoàn - Đội;Múa hát tập thể, kỹ năng đội, chỉ huy đội giỏi...

Đại hội quỹ tín dụng nhân dân Dĩ An năm 2019

Đại hội quỹ tín dụng nhân dân Dĩ An năm 2019

 Năm 2018 quỹ đã thực hiện tốt công tác huy động vốn nhàn rỗi trong nhân dân,hỗ trợ  thành viên sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế hộ gia đình góp phần ổn định và phát triển kinh tế địa phương. Cuối năm 2018 tổng số thành viên của quỹ là 1349 người. Tổng nguồn vốn của quỹ 152 tỷ 320 triệu. Trong đó vốn huy động là 128 tỷ 266 triệu đồng.  Dư nợ cho vay 114.543 triệu đồng.

Bản Quyền @2018 Văn phòng HĐND- UBND thị xã Dĩ An 

Địa chỉ: Số 10 Trung tâm hành chính thị xã Dĩ An 

Email: vpubdian@binhduong.gov.vn

Fax: 0650.3742.864    Điện Thoại: 0650.3742.846

Website: dian.binhduong.gov.vn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÁC PHƯỜNG 

 - Cổng thông tin điện tử Phường Dĩ An

      -Cổng thông tin điện tử Phường Đông Hòa

            -Cổng thông tin điện tử Phường Tân Đông Hiệp

 -Cổng thông tin điện tử Phường An Bình

 -Cổng thông tin điện tử Phường Bình An

       -Cổng thông tin điện tử Phường Bình Thắng

 -Cổng thông tin điện tử Phường Tân Bình