Số văn bản Ngày văn bản Nội dung Tải về
6548/QĐ-UBND 12/12/2019 Cấp giấy chứng nhận lần đầu
6549/QĐ-UBND 12/12/2019 Chuyển mục đích
6550/QĐ-UBND 18/12/2019 Cấp giấy chứng nhận lần đầu đối với bà
6784/QĐ-UBND 20/12/2019 Quyết định về việc cấp giấy chứng QSDĐ của bà Hoàng Thị Ly
645/QĐ-UBND 02/07/2020 Về việc hủy phôi GCN QSDĐ có số phát hành S312992 cấp cho ông Võ Văn Công
728/QĐ-UBND 02/12/2020 Cấp GCN QSDĐ cho Bà Nguyễn Thị Nhiên
706/QĐ-UBND 02/10/2020 Cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho ông Đoàn Văn Bính
Quyết định 798-799 20/02/2020 QD 798-799 Cấp GCN quyền sử dụng đất cho ông Phạm Minh Minh và bà Lê Thị Mỹ Lệ
QĐ 729-742 20/02/2020 Quyết định số 729 đến 742
862/QĐ-UBND 24/02/2020 Cấp GCN quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Hoàng Châu
927,928 28/02/2020 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Châu
QĐ 973-978 28/02/2020 Cấp GCN quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Phương Trang, ông Trần Văn Luận, bà Trần Thị Bé, ông Trần Anh Tuấn, bà Lê Thị Xọt
QĐ 1011,1012,1013 28/02/2020 Cấp GCN quyền sử dụng đất cho bà Hồ Thị Thùy Linh, ông Trần Văn Dũng, ông Võ Văn Công
1175-1200/QĐ-UBND 25/03/2020 Quyết định của UBND thị xã Dĩ An về việc giao đất cho các ông bà: Nguyễn Văn Bang, Trần Văn Sơn, Nguyễn Văn Xuân, Nguyễn Xuân Quyết, Trịnh Văn Hải, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Văn Muôn, Nguyễn Thị Lợm, Trần Thị Lành, Nguyễn Văn Thu, Võ Thị Hoàng Mai, Phạm Văn Tuấn Ngô Văn Kháng, Nguyễn Văn Lợi, Trần Thị Thúy Hằng, Nguyễn Thụy Khê
1434-1438 03/04/2020 Quyết định giao đất và chuyển mục đích sử dụng đất của ông/bà Trần Hoàng Linh, Huỳnh Phú Tài, Nguyễn Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Ngọc Thủy
1607/QĐ-UBND 04/03/2020 Quyết định về việc giao đất cho ông Phạm Trung Thành
1606/QĐ-UBND 04/03/2020 Quyết định về việc giao đất cho ông Phạm Trung Thành
1605 04/03/2020 Quyết định về việc giao đất cho ông Phạm Trung Thành
1604/QĐ-UBND 04/03/2020 Quyết định về việc giao đất cho ông Phạm Trung Thành

Bản Quyền @2018 Văn phòng HĐND- UBND thành phố Dĩ An 

Địa chỉ: Số 10 Trung tâm hành chính thành phố Dĩ An 

Email: vpubdian@binhduong.gov.vn Website: dian.binhduong.gov.vn

Điện Thoại: 0274.3742.846    Fax: 0274.3742.864   

Bản Quyền @2018 Văn phòng HĐND- UBND thị xã Dĩ An

Địa chỉ: Số 10 Trung tâm hành chính thị xã Dĩ An