Số văn bản Ngày văn bản Nội dung Tải về
Quyết định 798-799 20/02/2020 QD 798-799 Cấp GCN quyền sử dụng đất cho ông Phạm Minh Minh và bà Lê Thị Mỹ Lệ
QĐ 729-742 20/02/2020 Quyết định số 729 đến 742
862/QĐ-UBND 24/02/2020 Cấp GCN quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Hoàng Châu
927,928 28/02/2020 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Châu
QĐ 973-978 28/02/2020 Cấp GCN quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Phương Trang, ông Trần Văn Luận, bà Trần Thị Bé, ông Trần Anh Tuấn, bà Lê Thị Xọt
QĐ 1011,1012,1013 28/02/2020 Cấp GCN quyền sử dụng đất cho bà Hồ Thị Thùy Linh, ông Trần Văn Dũng, ông Võ Văn Công
QD1651 04/08/2020 Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của ông Cao Văn Tiến Vũ
QĐ1652 04/08/2020 Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của ông Phạm Ngọc Trang
QĐ1653 04/08/2020 Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của ông Lê Văn Hiếu
QĐ1654 04/08/2020 Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của ông Lê Thế Hữu
QĐ1655 04/09/2020 Quyết định về việc cho phép thay đổi vị trí đất ở của bà Đặng Thị Kim Viên
QĐ1656 04/09/2020 Quyết định về việc cho phép thay đổi vị trí đất ở của bà Nguyễn Thị Ngọc Ân
QĐ1657 04/09/2020 Quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Nghĩa và bà Lê Ngọc Chính
QĐ1689 04/09/2020 Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của ông Châu Văn Chấn
QĐ1690 04/09/2020 Quyết định cho phép thay đổi vị trí đất ở của ông Châu Văn Chấn
QĐ1691 04/09/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Thách Hoàng Nên
QD1692-1693 04/09/2020 Quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Lâm Tấn Cường
QĐ1695 04/10/2020 Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của ông Châu Thanh Hòa
QĐ1696 04/10/2020 Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của ông Trần Văn Xinh và bà Nguyễn Thị Thùy Linh
QĐ1697 04/10/2020 Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của bà Nguyễn Thị Kiều Tiên
QĐ1699 04/10/2020 Quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Mắt
QĐ1700 04/10/2020 Quyết định về việc giao đất cho bà Đàm Thị Sáu
QĐ1701 04/10/2020 Quyết định về việc giao đất cho bà Huỳnh Nhơn Thùy Trang
QĐ1702 04/10/2020 Quyết định về việc giao đất cho ông Nguyễn Anh Dũng
QD1733 15/04/2020 Quyết định về việc giao đất cho ông Nguyễn Văn Thịnh
QD1732 15/04/2020 Quyết định về việc giao đất cho ông Võ Vân Trường
QD1903 20/04/2020 Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của bà Lâm Thị Út
QD1904 20/04/2020 Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của ông Đoàn Ngọc Tú và bà Nguyễn Thị Kiều Vân
QD1905 20/04/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Ông Ngọc Nga
QD1906 20/04/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Ánh
QD1907 20/04/2020 Quyết định về việc giao đất cho bà Đoàn Thị Thúy Nga
QD1908 20/04/2020 Quyết định về việc giao đất cho bà Phan Thị Hiển
QD1909 20/04/2020 Quyết định về việc giao đất cho ông Lê Văn Hai
QD1910 20/04/2020 Quyết định về việc giao đất cho ông Mật Văn Trâm
QD2120 27/04/2020 Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của bà Võ Thị Ánh Ngọc
QD2121 27/04/2020 Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của bà Nguyễn Vương Thúy Diễm
QD2122 27/04/2020 Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của bà Nguyễn Vương Thúy Hằng
QD2123 27/04/2020 Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của ông Nguyễn Thái Dương
QD2124 27/04/2020 Quyết định về việc ch phép thay đổi vị trí đất ở của ông Nguyễn Thái Dương
QD2125 27/04/2020 Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của ông Phạm Đăng Xuân
QD2126 27/04/2020 Quyết định về việc cho phép thay đổi vị trí đất ở của bà Lê Thị Huê
QD2127 27/04/2020 Quyết định về việc cho phép thay đổi vị trí đất ở của bà Nguyễn Vương Thúy Diễm
QD2128 27/04/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Minh Phát
QD2129 27/04/2020 Quyết định về việc giao đất cho ông Nguyễn Đình Trị An
QD2130 27/04/2020 Quyết định về việc giao đất cho bà Hồ Thanh Thụy
QD2192 29/04/2020 Quyết định về việc giao đất cho ông Trương Thành Trung
QD2193 29/04/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Tô Văn Được và bà Trần Thị Cúc
QD2194 29/04/2020 Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của ông Võ Yến
QD2195 29/04/2020 Quyết định về việc cho phép thay đổi vị trí đất ở của ông Nguyễn Duy Khánh
QD2196 29/04/2020 Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của ông Nguyễn Duy Khánh
QĐ2197 29/04/2020 Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của bà Đào Thị Kim Liên
QĐ2198 29/04/2020 Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng của bà Phan Thị Vân
QĐ2199 29/04/2020 Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của ông Lê Văn Thành
QĐ2200 29/04/2020 Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của ông Phan Văn Tâm
QĐ2201 29/04/2020 Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của ông Phan Văn Hướng
QĐ2202 29/04/2020 Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của bà Phan Thị Ngoan
QĐ2260 05/04/2020 Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý hoạt động thu gom, vận chuyển, tiếp nhận chất thải rắn trên địa bàn thành phố Dĩ An
QDd2226 - 2228 05/05/2020 Quyết định về việc hủy phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Nguyễn Thị Đó, ông Phạm Ngọc Thành, ông Nguyễn Văn Luyến
QĐ2229 05/05/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Phạm Ngọc Thành
QĐ2230 05/05/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Trần Quang Minh
QĐ2231 05/05/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Luyến
QĐ2232 05/05/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Lĩnh
QĐ2233 05/05/2020 Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Đoan
QĐ2234 05/05/2020 Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của ông Phạm Ngọc Tánh
QĐ2235 05/05/2020 Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của bà Nguyễn Thị Hoa
QĐ2236 05/05/2020 Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của bà Lê Hồng Loan
QĐ2237 05/05/2020 Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của bà Vương Thị Thu Hằng
QĐ2238 05/05/2020 Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của bà Lê Thị Trang
QĐ2391 05/12/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Đó
QĐ2330 05/06/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Tô Văn Được và bà Trần Thị Cúc
QĐ2334 05/07/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Như Huệ
QĐ2335 05/07/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Phạm Ngọc Văn
QĐ2336 05/07/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Võ Minh Hiếu và bà Đỗ Thị Bích Vân
QĐ2337 05/07/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Bùi Văn Mỹ
QĐ2338 05/07/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Hồng Điệp
QĐ2499 19/05/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Huỳnh Thị Thọ
QĐ2500 19/05/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Hoàng Châu
QĐ2504 19/05/2020 Quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Anh
QĐ2505 19/05/2020 Quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Đỗ Văn Đài
QĐ2506 19/05/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Huỳnh Thị Phương Đông
QĐ2507 19/05/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Cao Văn Phước
QĐ2508 19/05/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Mai Thị Thơm
QĐ2509 19/05/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Trần Văn Lý
QĐ2510 19/05/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Châu
QĐ2511 19/05/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Trần Văn Luận
QĐ2598 22/05/2020 Quyết định về việc giao đất cho bà Nguyễn Thị Như Linh
QĐ2599 22/05/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Tạ Thị Cẩm Phượng
QĐ2600 22/05/2020 Quyết định về việc giao đất cho bà Nguyễn Thị Như Linh
QĐ2610 22/05/2020 Quyết định về việc giao đất cho bà Nguyễn Thị Như Linh
QĐ2626 25/05/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Hoài
QĐ2835 06/04/2020 Quyết định về việc giao đất cho ông Ngô Ngọc Quân và bà Trần Lệ Tuyền
QĐ2834 06/04/2020 Quyết định về việc giao đất cho bà Tiền Thị Tâm
QĐ2833 06/04/2020 Quyết định về việc giao đất cho ông Nguyễn Văn Hùng
QĐ2832 06/05/2020 Quyết định về việc giao đất cho bà Võ Thị Lệ Thu
QĐ3382 03/07/2020 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Trương Tấn Tài
QĐ3505 07/03/2020 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Phước
QĐ3504 07/03/2020 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Ửng
QĐ3503 07/03/2020 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Thế Anh
QĐ3502 07/03/2020 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Lê Mạnh Hùng và bà Nguyễn Thị Bích Thủy
QĐ3501 07/03/2020 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Huỳnh Minh Tú và bà Nguyễn Thị Kim Dung
QĐ3500 07/03/2020 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Đỗ Văn Thắng
QĐ3594 07/08/2020 Quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Dung
QĐ3595 07/08/2020 Quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Vũ Văn Cường và bà Nguyễn Thị Huê
QĐ3596 07/08/2020 Quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Xê
QĐ3597 07/08/2020 Quyết định về việc giao đất cho ông Nguyễn Văn Hoàng
QĐ3598 07/08/2020 Quyết định về việc giao đất cho ông Nguyễn Văn Hồng
QĐ3599 07/08/2020 Quyết định về việc giao đất cho ông Nguyễn Phước Mai
QĐ3600 07/08/2020 Quyết định về việc giao đất cho ông Nguyễn Văn Thành
QĐ3601 07/08/2020 Quyết định về việc giao đất cho bà Phạm Thị Nguyên
QĐ3602 07/08/2020 Quyết định về việc giao đất cho bà Trần Thị Tâm
QĐ3603 07/08/2020 Quyết định về việc giao đất cho ông Ngô Văn Nghề
QĐ3604 07/08/2020 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Phan Thị Chi
QĐ3605 07/08/2020 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất cho ông Nguyễn Hoàng Hùng
QĐ3764 21/07/2020 Quyết định về việc giao đất cho ông Đinh Cao Sang
QĐ3765 21/07/2020 Quyết định về việc giao đất cho ông Đinh Cao Sang
QĐ3766 21/07/2020 Quyết định về việc giao đất cho ông Đinh Cao Sang
QĐ3767 21/07/2020 Quyết định về việc giao đất cho ông Đinh Cao Sang
QĐ3772 21/07/2020 Quyết định về việc hủy phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành CE 286922 đối với thửa đất 1450, tờ bản đồ số 6 cấp cho ông Nguyễn Văn Tương
QĐ3774 21/07/2020 Quyết định về việc hủy phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành CE 286924 đối với thửa đất 1451, tờ bản đồ số 6 cấp cho ông Nguyễn Văn Tương
QĐ3775 21/07/2020 Quyết định về việc hủy phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành CL 407209 đối với thửa đất 1977, tờ bản đồ số 8 cấp cho bà Hồ Thị Ánh
QĐ3768 24/07/2020 Quyết định về việc giao đất cho bà Nguyễn Thị Hoa
QĐ3769 24/07/2020 Quyết định về việc giao đất cho ông Nguyễn Văn Tương
QĐ3891 31/07/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Huỳnh Ngọc Liên
QĐ4130 08/03/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Quyền
QĐ4162 08/04/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Điền
QĐ4500 26/08/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Hoa
QĐ4501 26/08/2020 Quyết định về việc giao đất cho bà Nguyễn Thị Thu Hằng
QĐ4502 26/08/2020 Quyết định về việc giao đất cho ông Nguyễn Văn Liêm
QĐ4699 09/01/2020 Quyết định về việc hủy phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có ghi thông tin thửa đất 866, tờ bản đồ số 02 cấp cho bà Nguyễn Thị Còn
QĐ4700 09/01/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Mười
QĐ4740 09/03/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Phan Văn Bạc
QĐ4823 09/11/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Bé
QĐ5032 22/09/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Bùi Thị Tiễu
QĐ5102 22/09/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Bùi Thị Sợi
QĐ5151 02/10/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Đinh Công Phương
QĐ5421 10/12/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Đào Văn Đạt bà Trương Thị Minh
QĐ5839 11/05/2020 Quyết định về việc cho phép thay đổi vị trí đất ở cho ông Lê Quốc Việt
QĐ5873 11/05/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thanh Hồng
QĐ5871 11/05/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Võ Đức
QĐ5872 11/05/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Trần Văn Nê
QĐ5892 11/06/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Mười
QĐ5893 11/06/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Ngô Văn Lựa
QĐ5894 11/06/2020 Quyết định về việc giao đất cho bà Nguyễn Thị Quý
QĐ5895 11/06/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Kim Hiền
QĐ5913 11/10/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Ao Quang Minh
QĐ5912 11/10/2020 Quyết định về việc giao đất cho ông Thân Văn Đạt
QĐ5911 11/10/2020 Quyết định về việc giao đất cho ông Mạc Như Uyển
QĐ6052 22/11/2020 Quyết định về việc giao đất cho hộ ông Nguyễn Hoàng Hùng
QĐ6196 26/11/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Hoa
QD6252 30/11/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Lớn
QĐ6492 12/09/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Lê Minh Quân
QĐ6493 12/09/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Lê Thị Trang Đài
QĐ6494 12/09/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Trần Thị A Hạnh
QĐ6495 12/09/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Ngô Thị Hoài
QĐ01 01/04/2021 Quyết định về việc giao đất cho bà Nguyễn Thị Yên
QĐ02 01/04/2021 Quyết định về việc giao đất cho bà Nguyễn Thị Yên
QĐ291 27/01/2021 Quyết định về việc giao đất cho ông Lê Văn Coi
QĐ292 27/01/2021 Quyết định về việc giao đất cho ông Lê Tấn Được
QĐ293 27/01/2021 Quyết định về việc giao đất cho ông Lê Tấn Được
QĐ294 27/01/2021 Quyết định về việc giao đất cho ông Lê Tấn Được
QĐ294 27/01/2021 Quyết định về việc giao đất cho ông Lê Văn Tý
QĐ296 27/01/2021 Quyết định về việc giao đất cho bà Bùi Thị Tuyết Nhung
QĐ297 27/01/2021 Quyết định về việc giao đất cho bà Bùi Thị Tuyết Nhung
QĐ299 27/01/2021 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Thêm
QĐ300 27/01/2021 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Thọ
QĐ425 27/01/2021 Quyết định về việc giao đất cho ông Trần Văn Thà
QĐ783 03/03/2021 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Chu Văn Lý
QĐ784 03/03/2021 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Trần Thị Thu Hiền
QĐ785 03/03/2021 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Lê Hồng Oanh
QĐ786 03/03/2021 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Từ Trung Huệ
QĐ843 03/09/2021 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Hồ Văn Phước
QĐ844 03/09/2021 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Tuấn Anh
QĐ994 23/03/2021 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Tô Thị Xiếng
QĐ1155 05/04/2021 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Đặng Hải Quang
QĐ1156 05/04/2021 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Tuyết
QĐ1127 04/05/2021 Quyết định về việc giao đất cho ông Nguyễn Văn Hòa
QĐ1128 04/05/2021 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Dương Văn Sĩ và bà Bùi Thị Út
QĐ1129 04/05/2021 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Thượng Sơn và bà Nguyễn Thị Thanh Thủy
QĐ1310 04/12/2021 Quyết định về việc giao đất cho bà Lê Hồng Kiếm
QĐ1311 04/12/2021 Quyết định về việc giao đất cho bà Lê Hồng Kiếm
QĐ1312 04/12/2021 Quyết định về việc giao đất cho bà Lê Hồng Kiếm
QĐ1313 04/12/2021 Quyết định về việc giao đất cho ông Trương Quốc Dũng và bà Nguyễn Thị Tuyết
QĐ1331 13/04/2021 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Trần Thị Bích Hòa
QĐ1332 13/04/2021 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Hoàng Diên Sĩ
QĐ1333 13/04/2021 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Huỳnh Chánh Trung
QĐ1334 13/04/2021 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Lê Minh Chánh
QĐ1335 13/04/2021 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Thanh Tịnh
QĐ1336 13/04/2021 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Thủy
QĐ1337 13/04/2021 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Hiền
QĐ1338 13/04/2021 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Võ Tùng Lâm
QĐ1339 13/04/2021 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Trần Vũ Hoàng
QĐ1569 28/04/2021 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Phạm Hồng Tạo
QĐ1494 28/04/2021 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Phạm Thị Nga
QĐ1495 28/04/2021 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Ngô Thị Cửu
QĐ1496 28/04/2021 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Lê Thanh Liêm
QĐ1497 28/04/2021 Quyết định về việc giao đất cho bà Trần Thị Điểu
QĐ1498 28/04/2021 Quyết định về việc giao đất cho bà Trần Thị Điểu
QĐ1499 28/04/2021 Quyết định về việc giao đất cho bà Trần Thị Điểu
QĐ1500 28/04/2021 Quyết định về việc giao đất cho bà Trần Thị Điểu
QĐ1501 28/04/2021 Quyết định về việc giao đất cho bà Trần Thị Điểu
QĐ1502 28/04/2021 Quyết định về việc giao đất cho ông Lê Trung Hải
QĐ1503 28/04/2021 Quyết định về việc giao đất cho ông Lê Trung Hải
QĐ1504 28/04/2021 Quyết định về việc giao đất cho ông Lê Trung Hải
QĐ1505 28/04/2021 Quyết định về việc giao đất cho bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
QĐ1506 28/04/2021 Quyết định về việc giao đất cho ông Võ Văn Thuận
QĐ1507 28/04/2021 Quyết định về việc giao đất cho ông Lê Văn Hăng
QĐ1509 28/04/2021 Quyết định về việc giao đất cho ông Trần Văn Phương
QĐ1796 05/06/2021 Quyết định về việc điều chỉnh Quyết định giao đất cho ông Trương Văn Vân
QĐ1797 05/06/2021 Quyết định về việc hủy phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành H377201 đối với thửa đất 775, 435 tờ bản đồ số 6,8 cấp cho bà Nguyễn Thị Thật
QĐ1798 05/06/2021 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Đỗ Thị Mận
QĐ1799 05/06/2021 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Hồ Anh Hùng
QĐ1800 05/06/2021 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Mai Thị Thật
QĐ1801 05/06/2021 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Vũ Minh Hải và bà Nguyễn Thị Thanh Hương
QĐ1847 05/10/2021 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Trần Thị Mỹ Hòa
QĐ1848 05/10/2021 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Thành Công
QĐ1849 05/10/2021 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Hoàng Sĩ Chiến và bà Trần Thị Tươi
QĐ1850 05/10/2021 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Trần Văn Đây
QĐ1851 05/10/2021 Quyết định về việc giao đất cho bà Võ Thi Hoan
QĐ1855 05/10/2021 Quyết định về việc giao đất cho ông Nguyễn Văn Thắm
QĐ1856 05/10/2021 Quyết định về việc giao đất cho ông Lê Tấn Được
QĐ1857 05/10/2021 Quyết định về việc giao đất cho bà Lê Thị Tú Trinh
QĐ2018 25/05/2021 Quyết định về việc giao đất cho hộ ông Mai Văn Chi
QĐ2020 25/05/2021 Quyết định về việc giao đất cho hộ ông Bùi Văn Đạo
QĐ2022 25/05/2021 Quyết định về việc giao đất cho bà Võ Thị Thơm
QĐ2023 25/05/2021 Quyết định về việc giao đất cho ông Lê Văn Coi
QĐ2063 25/05/2021 Quyết định về việc giao đất và cấp GCNQSDĐ cho hộ ông Đoàn Văn Tuyết
QĐ2064 25/05/2021 Quyết định về việc giao đất và cấp GCNQSDĐ cho ông Trần Đình Cương và bà Nguyễn Thị Thúy Vy
QĐ2065 25/05/2021 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Lê Minh Thành
QD2182 06/01/2021 Quyết định về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Đoàn Trọng Hiền
QĐ2183 06/01/2021 Quyết định về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Nhàn
QĐ2184 06/01/2021 Quyết định về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Thư
QĐ2209 06/02/2021 Quyết định về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Lê Bá Thọ
QĐ2234 06/03/2021 Quyết định về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ
QĐ2235 06/03/2021 Quyết định về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Võ Thị Dương Huy
QĐ2236 06/03/2021 Quyết định về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Đoàn Văn Đâu
QĐ2238 06/03/2021 Quyết định về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Lê Văn Hăng
QĐ2420 16/06/2021 Quyết định về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Minh
QĐ2421 16/06/2021 Quyết định về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Trà Văn Thành
QĐ2451 16/06/2021 Quyết định về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Đoàn Thị Đọt
QĐ2452 16/06/2021 Quyết định về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Trà Thị Thu Vân
QĐ2453 16/06/2021 Quyết định về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Đoàn Thanh Phương
QĐ2454 16/06/2021 Quyết định về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Đoàn Ngọc Lệ
QĐ2455 16/06/2021 Quyết định về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Trần Thị Điền
QĐ2456 16/06/2021 Quyết định về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Phạm Văn Toại
QĐ2457 16/06/2021 Quyết định về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Đoàn Ngọc Oanh
QĐ2509 23/06/2021 Quyết định về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Hùng
QĐ2510 23/06/2021 Quyết định về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nguyễn Thị Định, Nguyễn Thị Thơ và ông Nguyễn Văn Dũng
QĐ2511 23/06/2021 Quyết định về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Sáu, Nguyễn Thị Mỹ
QĐ2512 23/06/2021 Quyết định về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Lê Ánh Thưởng
QĐ2780 07/01/2021 Quyết định về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Trần Đắc Khiết
QĐ2784 07/01/2021 Quyết định về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Trần Thị Chúc
QĐ2786 07/01/2021 Quyết định về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Lê Hoàng Minh
QĐ2787 07/01/2021 Quyết định về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Trà Văn Giới
QĐ2789 07/01/2021 Quyết định về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Trà Văn Minh
QĐ2994 07/09/2021 Quyết định về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Trà Thị Cúc
QĐ2910 07/07/2021 Quyết định về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trà Thị Ngọc
QĐ2912 07/07/2021 Quyết định về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Mai Tiến Thịnh
QĐ2914 07/07/2021 Quyết định về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Hồ Thị Lan
QĐ2915 09/07/2021 Quyết định về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Bùi Văn Đăng
QĐ2916 07/07/2021 Quyết định về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Bùi Thị Ngọc Phượng
QĐ2917 07/07/2021 Quyết định về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Châu Ngọc Hùng
QĐ2918 07/07/2021 Quyết định về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Trà Thị Huệ
QD3034 15/07/2021 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Kim
QD3109 21/07/2021 Quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Huệ
QD3644 08/12/2021 Quyết định số 3644/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của UBND thành phố Dĩ An về việc giao đất và cấp GCN QSDĐ cho bà Trần Thị Cúc
QD3647 08/12/2021 Quyết định số 3647/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của UBND thành phố Dĩ An về việc giao đất và cấp GCN QSDĐ cho bà Lê Xuân Nương
QD3649 08/12/2021 Quyết định số 3649/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của UBND thành phố Dĩ An về việc giao đất và cấp GCN QSDĐ cho bà Lê Xuân Cát
QD3646 08/12/2021 Quyết định số 3646/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của UBND thành phố Dĩ An về việc giao đất và cấp GCN QSDĐ cho bà Lê Xuân Hoàng
CV 79/CV-BHXH 19/05/2022 Tuyên truyền về việc người lao động không nên nhận bảo hiểm xã hội một lần và Tuyên truyền về chính sách BHYT hộ gia đình
CV535/CV-PTCKH 28/10/2022 Công khai số liệu thực hiện dự toán thu chi ngân sách thành phố 9 tháng đầu năm 2022
824/CATP-PCCC 11/11/2022 DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KARAOKE BỊ ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG
131/STTTT-TTBCXB 27/02/2023 Tuyên truyền ứng dụng Bình Dương Số phuc vụ người dân và doanh nghiệp

Bản Quyền @2018 Văn phòng HĐND- UBND thành phố Dĩ An 

Địa chỉ: Số 10 Trung tâm hành chính thành phố Dĩ An 

Email: vpubdian@binhduong.gov.vn Website: dian.binhduong.gov.vn

Điện Thoại: 0274.3742.864   Fax: 0274.3742.864   

Bản Quyền @2018 Văn phòng HĐND- UBND thị xã Dĩ An

Địa chỉ: Số 10 Trung tâm hành chính thị xã Dĩ An