Số văn bản Ngày văn bản Nội dung Tải về
6548/QĐ-UBND 12/12/2019 Cấp giấy chứng nhận lần đầu
6549/QĐ-UBND 12/12/2019 Chuyển mục đích
6550/QĐ-UBND 18/12/2019 Cấp giấy chứng nhận lần đầu đối với bà
6784/QĐ-UBND 20/12/2019 Quyết định về việc cấp giấy chứng QSDĐ của bà Hoàng Thị Ly
645/QĐ-UBND 02/07/2020 Về việc hủy phôi GCN QSDĐ có số phát hành S312992 cấp cho ông Võ Văn Công
728/QĐ-UBND 02/12/2020 Cấp GCN QSDĐ cho Bà Nguyễn Thị Nhiên
706/QĐ-UBND 02/10/2020 Cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho ông Đoàn Văn Bính
Quyết định 798-799 20/02/2020 QD 798-799 Cấp GCN quyền sử dụng đất cho ông Phạm Minh Minh và bà Lê Thị Mỹ Lệ
QĐ 729-742 20/02/2020 Quyết định số 729 đến 742
862/QĐ-UBND 24/02/2020 Cấp GCN quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Hoàng Châu
927,928 28/02/2020 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Châu
QĐ 973-978 28/02/2020 Cấp GCN quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Phương Trang, ông Trần Văn Luận, bà Trần Thị Bé, ông Trần Anh Tuấn, bà Lê Thị Xọt
QĐ 1011,1012,1013 28/02/2020 Cấp GCN quyền sử dụng đất cho bà Hồ Thị Thùy Linh, ông Trần Văn Dũng, ông Võ Văn Công
1175-1200/QĐ-UBND 25/03/2020 Quyết định của UBND thị xã Dĩ An về việc giao đất cho các ông bà: Nguyễn Văn Bang, Trần Văn Sơn, Nguyễn Văn Xuân, Nguyễn Xuân Quyết, Trịnh Văn Hải, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Văn Muôn, Nguyễn Thị Lợm, Trần Thị Lành, Nguyễn Văn Thu, Võ Thị Hoàng Mai, Phạm Văn Tuấn Ngô Văn Kháng, Nguyễn Văn Lợi, Trần Thị Thúy Hằng, Nguyễn Thụy Khê
1434-1438 03/04/2020 Quyết định giao đất và chuyển mục đích sử dụng đất của ông/bà Trần Hoàng Linh, Huỳnh Phú Tài, Nguyễn Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Ngọc Thủy
1607/QĐ-UBND 04/03/2020 Quyết định về việc giao đất cho ông Phạm Trung Thành
1606/QĐ-UBND 04/03/2020 Quyết định về việc giao đất cho ông Phạm Trung Thành
1605 04/03/2020 Quyết định về việc giao đất cho ông Phạm Trung Thành
1604/QĐ-UBND 04/03/2020 Quyết định về việc giao đất cho ông Phạm Trung Thành
QD1651 04/08/2020 Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của ông Cao Văn Tiến Vũ
QĐ1652 04/08/2020 Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của ông Phạm Ngọc Trang
QĐ1653 04/08/2020 Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của ông Lê Văn Hiếu
QĐ1654 04/08/2020 Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của ông Lê Thế Hữu
QĐ1655 04/09/2020 Quyết định về việc cho phép thay đổi vị trí đất ở của bà Đặng Thị Kim Viên
QĐ1656 04/09/2020 Quyết định về việc cho phép thay đổi vị trí đất ở của bà Nguyễn Thị Ngọc Ân
QĐ1657 04/09/2020 Quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Nghĩa và bà Lê Ngọc Chính
188/CV-TCKH 04/07/2020 Công khai số liệu thực hiện dự toán thu chi ngân sách thành phố quý 1 năm 2020
QĐ1689 04/09/2020 Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của ông Châu Văn Chấn
QĐ1690 04/09/2020 Quyết định cho phép thay đổi vị trí đất ở của ông Châu Văn Chấn
QĐ1691 04/09/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Thách Hoàng Nên
QD1692-1693 04/09/2020 Quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Lâm Tấn Cường
QĐ1695 04/10/2020 Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của ông Châu Thanh Hòa
QĐ1696 04/10/2020 Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của ông Trần Văn Xinh và bà Nguyễn Thị Thùy Linh
QĐ1697 04/10/2020 Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của bà Nguyễn Thị Kiều Tiên
QĐ1699 04/10/2020 Quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Mắt
QĐ1700 04/10/2020 Quyết định về việc giao đất cho bà Đàm Thị Sáu
QĐ1701 04/10/2020 Quyết định về việc giao đất cho bà Huỳnh Nhơn Thùy Trang
QĐ1702 04/10/2020 Quyết định về việc giao đất cho ông Nguyễn Anh Dũng
QD1733 15/04/2020 Quyết định về việc giao đất cho ông Nguyễn Văn Thịnh
QD1732 15/04/2020 Quyết định về việc giao đất cho ông Võ Vân Trường
QD1903 20/04/2020 Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của bà Lâm Thị Út
QD1904 20/04/2020 Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của ông Đoàn Ngọc Tú và bà Nguyễn Thị Kiều Vân
QD1905 20/04/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Ông Ngọc Nga
QD1906 20/04/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Ánh
QD1907 20/04/2020 Quyết định về việc giao đất cho bà Đoàn Thị Thúy Nga
QD1908 20/04/2020 Quyết định về việc giao đất cho bà Phan Thị Hiển
QD1909 20/04/2020 Quyết định về việc giao đất cho ông Lê Văn Hai
QD1910 20/04/2020 Quyết định về việc giao đất cho ông Mật Văn Trâm
QD2120 27/04/2020 Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của bà Võ Thị Ánh Ngọc
QD2121 27/04/2020 Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của bà Nguyễn Vương Thúy Diễm
QD2122 27/04/2020 Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của bà Nguyễn Vương Thúy Hằng
QD2123 27/04/2020 Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của ông Nguyễn Thái Dương
QD2124 27/04/2020 Quyết định về việc ch phép thay đổi vị trí đất ở của ông Nguyễn Thái Dương
QD2125 27/04/2020 Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của ông Phạm Đăng Xuân
QD2126 27/04/2020 Quyết định về việc cho phép thay đổi vị trí đất ở của bà Lê Thị Huê
QD2127 27/04/2020 Quyết định về việc cho phép thay đổi vị trí đất ở của bà Nguyễn Vương Thúy Diễm
QD2128 27/04/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Minh Phát
QD2129 27/04/2020 Quyết định về việc giao đất cho ông Nguyễn Đình Trị An
QD2130 27/04/2020 Quyết định về việc giao đất cho bà Hồ Thanh Thụy
QD2192 29/04/2020 Quyết định về việc giao đất cho ông Trương Thành Trung
QD2193 29/04/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Tô Văn Được và bà Trần Thị Cúc
QD2194 29/04/2020 Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của ông Võ Yến
QD2195 29/04/2020 Quyết định về việc cho phép thay đổi vị trí đất ở của ông Nguyễn Duy Khánh
QD2196 29/04/2020 Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của ông Nguyễn Duy Khánh
QĐ2197 29/04/2020 Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của bà Đào Thị Kim Liên
QĐ2198 29/04/2020 Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng của bà Phan Thị Vân
QĐ2199 29/04/2020 Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của ông Lê Văn Thành
QĐ2200 29/04/2020 Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của ông Phan Văn Tâm
QĐ2201 29/04/2020 Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của ông Phan Văn Hướng
QĐ2202 29/04/2020 Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của bà Phan Thị Ngoan
QĐ2260 05/04/2020 Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý hoạt động thu gom, vận chuyển, tiếp nhận chất thải rắn trên địa bàn thành phố Dĩ An
QDd2226 - 2228 05/05/2020 Quyết định về việc hủy phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Nguyễn Thị Đó, ông Phạm Ngọc Thành, ông Nguyễn Văn Luyến
QĐ2229 05/05/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Phạm Ngọc Thành
QĐ2230 05/05/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Trần Quang Minh
QĐ2231 05/05/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Luyến
QĐ2232 05/05/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Lĩnh
QĐ2233 05/05/2020 Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Đoan
QĐ2234 05/05/2020 Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của ông Phạm Ngọc Tánh
QĐ2235 05/05/2020 Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của bà Nguyễn Thị Hoa
QĐ2236 05/05/2020 Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của bà Lê Hồng Loan
QĐ2237 05/05/2020 Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của bà Vương Thị Thu Hằng
QĐ2238 05/05/2020 Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của bà Lê Thị Trang
QĐ2391 05/12/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Đó
QĐ2330 05/06/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Tô Văn Được và bà Trần Thị Cúc
QĐ2334 05/07/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Như Huệ
QĐ2335 05/07/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Phạm Ngọc Văn
QĐ2336 05/07/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Võ Minh Hiếu và bà Đỗ Thị Bích Vân
QĐ2337 05/07/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Bùi Văn Mỹ
QĐ2338 05/07/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Hồng Điệp
QĐ2499 19/05/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Huỳnh Thị Thọ
QĐ2500 19/05/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Hoàng Châu
QĐ2504 19/05/2020 Quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Anh
QĐ2505 19/05/2020 Quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Đỗ Văn Đài
QĐ2506 19/05/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Huỳnh Thị Phương Đông
QĐ2507 19/05/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Cao Văn Phước
QĐ2508 19/05/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Mai Thị Thơm
QĐ2509 19/05/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Trần Văn Lý
QĐ2510 19/05/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Châu
QĐ2511 19/05/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Trần Văn Luận
QĐ2598 22/05/2020 Quyết định về việc giao đất cho bà Nguyễn Thị Như Linh
QĐ2599 22/05/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Tạ Thị Cẩm Phượng
QĐ2600 22/05/2020 Quyết định về việc giao đất cho bà Nguyễn Thị Như Linh
QĐ2610 22/05/2020 Quyết định về việc giao đất cho bà Nguyễn Thị Như Linh
QĐ2626 25/05/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Hoài
QĐ2835 06/04/2020 Quyết định về việc giao đất cho ông Ngô Ngọc Quân và bà Trần Lệ Tuyền
QĐ2834 06/04/2020 Quyết định về việc giao đất cho bà Tiền Thị Tâm
QĐ2833 06/04/2020 Quyết định về việc giao đất cho ông Nguyễn Văn Hùng
QĐ2832 06/05/2020 Quyết định về việc giao đất cho bà Võ Thị Lệ Thu
QĐ3382 03/07/2020 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Trương Tấn Tài
QĐ3505 07/03/2020 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Phước
QĐ3504 07/03/2020 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Ửng
QĐ3503 07/03/2020 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Thế Anh
QĐ3502 07/03/2020 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Lê Mạnh Hùng và bà Nguyễn Thị Bích Thủy
QĐ3501 07/03/2020 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Huỳnh Minh Tú và bà Nguyễn Thị Kim Dung
QĐ3500 07/03/2020 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Đỗ Văn Thắng
QĐ3594 07/08/2020 Quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Dung
QĐ3595 07/08/2020 Quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Vũ Văn Cường và bà Nguyễn Thị Huê
QĐ3596 07/08/2020 Quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Xê
QĐ3597 07/08/2020 Quyết định về việc giao đất cho ông Nguyễn Văn Hoàng
QĐ3598 07/08/2020 Quyết định về việc giao đất cho ông Nguyễn Văn Hồng
QĐ3599 07/08/2020 Quyết định về việc giao đất cho ông Nguyễn Phước Mai
QĐ3600 07/08/2020 Quyết định về việc giao đất cho ông Nguyễn Văn Thành
QĐ3601 07/08/2020 Quyết định về việc giao đất cho bà Phạm Thị Nguyên
QĐ3602 07/08/2020 Quyết định về việc giao đất cho bà Trần Thị Tâm
QĐ3603 07/08/2020 Quyết định về việc giao đất cho ông Ngô Văn Nghề
QĐ3604 07/08/2020 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Phan Thị Chi
QĐ3605 07/08/2020 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất cho ông Nguyễn Hoàng Hùng
QĐ3764 21/07/2020 Quyết định về việc giao đất cho ông Đinh Cao Sang
QĐ3765 21/07/2020 Quyết định về việc giao đất cho ông Đinh Cao Sang
QĐ3766 21/07/2020 Quyết định về việc giao đất cho ông Đinh Cao Sang
QĐ3767 21/07/2020 Quyết định về việc giao đất cho ông Đinh Cao Sang
QĐ3772 21/07/2020 Quyết định về việc hủy phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành CE 286922 đối với thửa đất 1450, tờ bản đồ số 6 cấp cho ông Nguyễn Văn Tương
QĐ3774 21/07/2020 Quyết định về việc hủy phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành CE 286924 đối với thửa đất 1451, tờ bản đồ số 6 cấp cho ông Nguyễn Văn Tương
QĐ3775 21/07/2020 Quyết định về việc hủy phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành CL 407209 đối với thửa đất 1977, tờ bản đồ số 8 cấp cho bà Hồ Thị Ánh
QĐ3768 24/07/2020 Quyết định về việc giao đất cho bà Nguyễn Thị Hoa
QĐ3769 24/07/2020 Quyết định về việc giao đất cho ông Nguyễn Văn Tương
QĐ3891 31/07/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Huỳnh Ngọc Liên
QĐ4130 08/03/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Quyền
QĐ4162 08/04/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Điền
QĐ4500 26/08/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Hoa
QĐ4501 26/08/2020 Quyết định về việc giao đất cho bà Nguyễn Thị Thu Hằng
QĐ4502 26/08/2020 Quyết định về việc giao đất cho ông Nguyễn Văn Liêm
QĐ4699 09/01/2020 Quyết định về việc hủy phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có ghi thông tin thửa đất 866, tờ bản đồ số 02 cấp cho bà Nguyễn Thị Còn
QĐ4700 09/01/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Mười
QĐ4740 09/03/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Phan Văn Bạc
QĐ4823 09/11/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Bé
QĐ5032 22/09/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Bùi Thị Tiễu
QĐ5102 22/09/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Bùi Thị Sợi
QĐ5151 02/10/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Đinh Công Phương
QĐ5421 10/12/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Đào Văn Đạt bà Trương Thị Minh
QĐ5839 11/05/2020 Quyết định về việc cho phép thay đổi vị trí đất ở cho ông Lê Quốc Việt
QĐ5873 11/05/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thanh Hồng
QĐ5871 11/05/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Võ Đức
QĐ5872 11/05/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Trần Văn Nê
QĐ5892 11/06/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Mười
QĐ5893 11/06/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Ngô Văn Lựa
QĐ5894 11/06/2020 Quyết định về việc giao đất cho bà Nguyễn Thị Quý
QĐ5895 11/06/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Kim Hiền
QĐ5913 11/10/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Ao Quang Minh
QĐ5912 11/10/2020 Quyết định về việc giao đất cho ông Thân Văn Đạt
QĐ5911 11/10/2020 Quyết định về việc giao đất cho ông Mạc Như Uyển
QĐ6052 22/11/2020 Quyết định về việc giao đất cho hộ ông Nguyễn Hoàng Hùng
QĐ6196 26/11/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Hoa
QD6252 30/11/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Lớn
QĐ6492 12/09/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Lê Minh Quân
QĐ6493 12/09/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Lê Thị Trang Đài
QĐ6494 12/09/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Trần Thị A Hạnh
QĐ6495 12/09/2020 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Ngô Thị Hoài
QĐ01 01/04/2021 Quyết định về việc giao đất cho bà Nguyễn Thị Yên
QĐ02 01/04/2021 Quyết định về việc giao đất cho bà Nguyễn Thị Yên
QĐ291 27/01/2021 Quyết định về việc giao đất cho ông Lê Văn Coi
QĐ292 27/01/2021 Quyết định về việc giao đất cho ông Lê Tấn Được
QĐ293 27/01/2021 Quyết định về việc giao đất cho ông Lê Tấn Được
QĐ294 27/01/2021 Quyết định về việc giao đất cho ông Lê Tấn Được
QĐ294 27/01/2021 Quyết định về việc giao đất cho ông Lê Văn Tý
QĐ296 27/01/2021 Quyết định về việc giao đất cho bà Bùi Thị Tuyết Nhung
QĐ297 27/01/2021 Quyết định về việc giao đất cho bà Bùi Thị Tuyết Nhung
QĐ299 27/01/2021 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Thêm
QĐ300 27/01/2021 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Thọ
QĐ425 27/01/2021 Quyết định về việc giao đất cho ông Trần Văn Thà
QĐ783 03/03/2021 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Chu Văn Lý
QĐ784 03/03/2021 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Trần Thị Thu Hiền
QĐ785 03/03/2021 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Lê Hồng Oanh
QĐ786 03/03/2021 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Từ Trung Huệ

Bản Quyền @2018 Văn phòng HĐND- UBND thành phố Dĩ An 

Địa chỉ: Số 10 Trung tâm hành chính thành phố Dĩ An 

Email: vpubdian@binhduong.gov.vn Website: dian.binhduong.gov.vn

Điện Thoại: 0274.3742.843    Fax: 0274.3742.864   

Bản Quyền @2018 Văn phòng HĐND- UBND thị xã Dĩ An

Địa chỉ: Số 10 Trung tâm hành chính thị xã Dĩ An