Khu phố Đông Tân (P.Dĩ An) khởi sắc từ những con đường

             Với sự đồng thuận, thống nhất cao của các hộ dân, sau 5 năm thực hiện phong trào làm đường trong khu dân cư, khu phố Đông Tân- P.Dĩ An đã có trên 70% các tuyến đường được bê tông, nhựa hóa, đưa diện mạo đô thị của khu dân cư trở nên khang trang sạch đẹp. Bây giờ, chúng ta cùng tìm hiểu phương pháp cách làm của KP. Đông Tân và hiệu quả của Phong trào "Nhà nước và nhân dân cùng làm" trong chương trình chỉnh trang đô thị...

Bản Quyền @2018 Văn phòng HĐND- UBND thành phố Dĩ An 

Địa chỉ: Số 10 Trung tâm hành chính thành phố Dĩ An 

Email: vpubdian@binhduong.gov.vn Website: dian.binhduong.gov.vn

Điện Thoại: 0274.3742.864   Fax: 0274.3742.864