LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC NỘP HỒ SƠ
Thủ tục Đăng ký thành lập hộ kinh doanh..

Thành lập và hoạt động

của hộ kinh doanh

 
Thủ tục Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh..

Thành lập và hoạt động

của hộ kinh doanh

 
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Thành lập và hoạt động

của hộ kinh doanh

 
 
ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN
DANH SÁCH LĨNH VỰC VÀ NHÂN SỰ ĐƯỢC PHÂN CÔNG THỰC HIỆN TẠI
BỘ PHẬN TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ THÀNH PHỐ DĨ AN
 
 

 

Bản Quyền @2018 Văn phòng HĐND- UBND thị xã Dĩ An

Địa chỉ: Số 10 Trung tâm hành chính thị xã Dĩ An