LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC NỘP HỒ SƠ
Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình không theo tuyến.. Phòng Quản lý đô thị.  
Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình nhà ở riêng lẻ.. Phòng Quản lý đô thị.  
Thủ tục Điều chỉnh giấy phép xây dựng.. Phòng Quản lý đô thị.  
Thủ tục Gia hạn giấy phép xây dựng..
Phòng Quản lý đô thị.  

 

 

                            ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

Bản Quyền @2018 Văn phòng HĐND- UBND thị xã Dĩ An

Địa chỉ: Số 10 Trung tâm hành chính thị xã Dĩ An