Đại biểu HĐND Tỉnh, Thị xã tiếp xúc cử tri phường Dĩ An

Đại biểu HĐND Tỉnh, Thị xã tiếp xúc cử tri phường Dĩ An

Cử tri phường Dĩ an đã trình bày những ý kiến quan tâm đến các lĩnh vực của đời sống xã hội ở địa phương cũng như trong tỉnh. Trong đó cử tri quan tâm nhiều đến đề án Dĩ An lên thành phố. Phấn khởi trước sự phát triển của thị xã, nhưng cử tri  cũng bày tỏ một số vấn đề còn lo ngại cho đô thị Dĩ An như vấn đề vệ sinh môi trường việc thu gom rác của một số tổ rác dân lập chưa đảm bảo;  an toàn giao thông còn xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, một số tuyến đường cần đặt thêm đèn tín hiệu giao thông, khu vực chợ Dĩ An 1 số biển báo cấm giờ chưa hợp lý, một số vấn đề về quy hoạch đô thị chưa đồng bộ,  tình trạng ngập úng cục bộ còn xảy ra tại một số tuyến đường.

Thị ủy Dĩ An họp giao ban các phường tháng 5/2019

Thị ủy Dĩ An họp giao ban các phường tháng 5/2019

Tại cuộc họp Giao ban các phường định kỳ tháng 5/2019,  ông Bùi Thanh Nhân – tỉnh ủy viên- Bí thư Thị ủy Dĩ An yêu cầu các phường tập trung công tác thu – chi ngân sách, thực hiện tốt công tác tiếp dân giài quyết đơn thư KNTC, tăng cường công tác quản lý vệ sinh môi trường và trật tự đô thị, đảm bảo ATGT và ANTT trên địa bàn.  Đồng thời lưu ý các phường, phòng ban chuyên môn thị xã tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong những tháng đầu năm, tạo động lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019. Nhất là đẩy nhanh các dự án đang triển khai trên địa bàn, những công trình chào mừng 20 năm tái lập thị xã; việc xây dựng các công viên – tiểu cảnh cũng như thực hiện chỉnh trang các KDC tự phát phù hợp quy hoạch theo Nghị quyết 35 của Thị ủy; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển Đảng trong thanh niên nhập ngũ năm 2019..vv..

164 học viên tham dự lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa I/2019

164 học viên tham dự lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa I/2019

Trong thời gian học tập từ ngày 13 đến 16/5, các học viên sẽ được nghiên cứu 05 chuyên đề, gồm: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết thúc khóa học, các quần chúng ưu tú đủ điều kiện sẽ được cấp giấy chứng nhận đã tham gia Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Đoàn Kiểm tra Thị Ủy Kiểm tra việc lãnh chỉ, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 tại Đảng ủy phường Đông Hòa

Đoàn Kiểm tra Thị Ủy Kiểm tra việc lãnh chỉ, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 tại Đảng ủy phường Đông Hòa

Đảng bộ phường Đông Hòa hiện có 20 chi bộ trực thuộc với 536 đảng viên. Thực hiện Nghị quyết TW 4 K12, Đảng ủy phường xây dựng kế hoạch số 38/2017, triển khai đến toàn thể CB-ĐV phường mục đích, yêu cầu, nội dung thực hiện Nghị quyết TW 4. Trong các cuộc họp chi bộ - đoàn thể, các cấp ủy đảng thường xuyên sinh hoạt, nhắc nhở CB-ĐV, đoàn viên, hội viên phát huy tinh thần nêu gương trong công việc, lối sống- nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu, thực hiện nghiêm túc công tác tự phê bình và phê bình, không để vướng vào 27 biểu hiện tự diễn biến – tự chuyển hóa.

HĐND thị xã giám sát Ban quản lý dự án về tiến độ đầu tư công

HĐND thị xã giám sát Ban quản lý dự án về tiến độ đầu tư công

Giai đoạn 2016-2020, Ban quản lý dự án thị xã tham mưu triển khai 186 công trình, tổng vốn đầu tư trên 1 ngàn 100 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/12/2018- tiến độ giải ngân các nguồn vốn cơ bản đạt theo kế hoạch. Trong đó,  năm 2016 là 99,96%; năm 2017 là 66,87% và năm 2018 là 87%. Giai đoạn này, thị xã đã nghiệm thu đưa vào sử dụng 24 công trình về Giáo dục- Y tế- hạ tầng giao thông….

Hội nghị BCH Đảng bộ thị xã lần thứ 19 Đánh giá kết quả nhiệm vụ quý I và phương hướng quý II/2019

Hội nghị BCH Đảng bộ thị xã lần thứ 19 Đánh giá kết quả nhiệm vụ quý I và phương hướng quý II/2019

Toàn Đảng bộ hiện có 4 ngàn 807 đảng viên- trong đó đảng viên chính thức chiếm 94,76% với 4 ngàn 555 đồng chí. Quý I năm nay, Thị ủy Dĩ An tập trung lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, UBMTTQVN và các đoàn thể chính trị xã hội triển khai thực hiện nhiệm vụ theo nghị quyết. Đã tổ chức thành công các ngày lễ lớn trong quý I gắn với tuyên truyền thành tựu KTXH-QPAN của thị xã; triển khai, quán triệt chỉ thị 05 chuyên đề 2019 về “ Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”. Các cấp, các ngành, đoàn thể và địa phương chăm lo tốt các chính sách an sinh xã hội cho đối tượng chính sách, hộ nghèo, khó khăn, công nhân lao động xa quê nhân dịp Tết nguyên đán 2019.

Hội nghị quán triệt các quy định, nghiệp vụ, ngành Tổ chức – Xây dựng Đảng năm 2019

Hội nghị quán triệt các quy định, nghiệp vụ, ngành Tổ chức – Xây dựng Đảng năm 2019

Hội nghị đã nghe triển khai một số nội dung quan trọng về công tác cán bộ và chế độ  chính sách, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.  Bao gồm việc thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2015-2020, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch À để xây dựng quy hoạch A3 giai đoạn 2020-2015; quy trình các bước quy hoạch đối với lãnh đạo các cơ quan, phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã, đối với các chi, đảng bộ khối cơ quan hành chính, sự nghiệp và khối doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

THỊ XÃ DĨ AN RA QUÂN TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019

THỊ XÃ DĨ AN RA QUÂN TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019

    Toàn thị xã Dĩ An có tổng số  1245  địa bàn điều tra. Trong đó có 913  địa bàn toàn bộ,  235 địa bàn điều tra  mẫu, 97 địa bàn đặc thù. Để phục vụ công tác điều tra thời gian qua thị xã Dĩ An đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị trong đó các phường đặc biệt chú trọng đến tuyển chọn đội ngũ điều tra viên. Toàn thị xã có 623 điều tra viên. Đây là đợt điều tra ứng dụng công nghệ, nên các phường đã huy động những lực lượng như đoàn viên thanh niên, giáo viên, công chức viên chức biết sử dụng máy tính bảng, điện thoại thông minh làm điều tra viên và tổ chức tập huấn cho đội ngũ này.

Là địa bàn  đặc thù đông dân nhập cư sinh sống làm việc học tập nên để hoàn thành nhiệm vụ tổng điều tra thị xã đã chỉ đạo các phường linh hoạt về thời gian điều tra. Một số địa bàn đông công nhân lao động có thể điều tra vào ban đêm.

Dĩ An triển khai nhiệm vụ Kiểm tra – Giám sát năm 2019

Dĩ An triển khai nhiệm vụ Kiểm tra – Giám sát năm 2019

Năm 2019,  từng cấp ủy Đảng trong thị xã tiếp tục nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác Kiểm tra – Giám sát trên cơ sở chủ động đi trước, phòng ngừa là chính. Các cấp ủy Đảng - các đơn vị phối hợp tốt trong công tác theo dõi, đôn đốc việc khắc phục đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến các vi phạm, thiếu sót, khuyết điểm đã được chỉ ra sau các cuộc kiểm tra, giám sát. Mặc khác, từng cán bộ - đảng viên, nhất là người đứng đầu phải đề cao trách nhiệm nêu gương trong chấp hành Điều lệ Đảng; trong thực thi công vụ được giao và trong phục vụ, giải quyết công việc của nhân dân…

Bản Quyền @2018 Văn phòng HĐND- UBND thị xã Dĩ An 

Địa chỉ: Số 10 Trung tâm hành chính thị xã Dĩ An 

Email: vpubdian@binhduong.gov.vn

Fax: 0650.3742.864    Điện Thoại: 0650.3742.846

Website: dian.binhduong.gov.vn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÁC PHƯỜNG 

 - Cổng thông tin điện tử Phường Dĩ An

      -Cổng thông tin điện tử Phường Đông Hòa

            -Cổng thông tin điện tử Phường Tân Đông Hiệp

 -Cổng thông tin điện tử Phường An Bình

 -Cổng thông tin điện tử Phường Bình An

       -Cổng thông tin điện tử Phường Bình Thắng

 -Cổng thông tin điện tử Phường Tân Bình