LĐLĐ TX Dĩ An kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

LĐLĐ TX Dĩ An kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Riêng tổ chức công đoàn các cấp tại TX Dĩ An, từ khi mới tách lập huyện năm 1999 chỉ có 46 công đoàn cơ sở (CĐCS) với hơn 1000 đoàn viên, đến nay đã có 410 CĐCS với 42 ngàn đoàn viên công đoàn, trong đó khối ngoài quốc doanh có 327 CĐCS với 36 ngàn 825 đoàn viên. Hoạt động công đoàn thị xã đã ngày càng phong phú, đáp ứng nhu cầu chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho người lao động (NLĐ) thông qua các phong trào, hoạt động tiêu  biểu như: phong trào “lao động giỏi”, “lao động sáng tạo”, “giỏi việc nước đảm việc nhà”, “phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật”… .

Sơ kết công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm

Sơ kết công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm

6 đầu năm BTG thị ủy Dĩ An đã thực hiện tốt công tác tham mưu, nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện chỉ thị 05 chuyên đề 2019, tăng cường và nâng cao chất lượng công tác quản lý cán bộ, đảng viên tham gia học tập nghị quyết, nghe thời sự. Đáng ghi nhận đã tham mưu Thị ủy thành lập lực lượng xung kích BCĐ 94 đấu tranh trên không gian mạng, góp phần tích cực phòng ngừa, ngăn chặn những hành vi lợi dụng mạng xã hội để đưa thông tin xấu độc..

Hội nghị tập huấn Báo cáo viên, Tuyên truyền viên năm 2019

Hội nghị tập huấn Báo cáo viên, Tuyên truyền viên năm 2019

Tại hội nghị, các báo cáo viên, tuyên truyền viên thị xã và các phường đã được truyền đạt kỹ năng chuẩn bị và thực hiện hoạt động tuyên truyền miện. Bao gồm việc lựa chọn nội dung tuyên truyền;  nghiên cứu và xử lý tài liệu; xây dựng đề cương tuyên truyền phù hợp với đối tượng tuyên truyền. Đồng thời, trang bị kỹ năng nắm bắt, xử lý dư luận xã hội- đặc biệt là trên trang mạng xã hội. 

 Bế mạc Kỳ họp thứ 10 HĐND thị xã nhiệm kỳ 2016-2021

 Bế mạc Kỳ họp thứ 10 HĐND thị xã nhiệm kỳ 2016-2021

Kỳ họp đã thông qua các báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm của HĐND-UBND, báo cáo các ngành Tư pháp cùng các nội dung khác theo Luật định. Dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận và chất vấn hai ngành là Phòng quản lý đô thị về  công tác quản lý nhà nước về TTĐT – TTXD- phòng chống ngập úng và Phòng Y tế thị xã về công tác phòng ngừa dịch bệnh trên địa bàn.

HĐND thị xã khai mạc kỳ họp thứ 10 nhiệm kỳ 2016-2021

HĐND thị xã khai mạc kỳ họp thứ 10 nhiệm kỳ 2016-2021

 Bước vào thực hiện nhiệm vụ KT- XH với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị., 6 tháng đầu năm nay, thị xã tập trung cho các nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thành đề án Thành lập Thành phố Dĩ An, hoàn chỉnh đề án tinh gọn bộ máy, biên chế; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; ưu tiên phát triển kinh tế, xây dựng đô thị và giải quyết việc làm cùng các vấn đề xã hội người dân quan tâm. Đi đôi với tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

Thị xã Dĩ An- ngày 11/7/2019 - Hội nghị BCH Đảng bộ thị xã lần thứ 20 nhiệm kỳ 2015-2020 đánh gía tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng và các chỉ tiêu KTXH 6 tháng đầu năm.

Thị xã Dĩ An- ngày 11/7/2019 - Hội nghị BCH Đảng bộ thị xã lần thứ 20 nhiệm kỳ 2015-2020 đánh gía tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng và các chỉ tiêu KTXH 6 tháng đầu năm.

          Toàn đảng bộ hiện có 4 ngàn 861 đảng viên sinh hoạt tại 51 chi, đảng bộ. 6 tháng đẩu năm, các cấp ủy Đảng thị xã hoàn thành rà soát, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2015-2020; 2020-2025, phê duyệt đề án sắp xếp tinh giản tổ chức bộ máy các phường, xây dựng danh mục vị trí, việc làm các cơ quan, đơn vị khối Đảng, đoàn thể, triển khai học tập, thực hiện chỉ thị 05 chuyên đề 2019 với Nghị quyết trung ương 4 khóa 12, tuyên truyền kỷ niệm  50 năm thực hiện di chúc chủ tịch HCM.

Thị ủy kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết 35 tại Tân Đông Hiệp

Thị ủy kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết 35 tại Tân Đông Hiệp

Toàn phường Tân Đông Hiệp có 95 khu dân cư tự phát hình thành trước ngày 10/1/2014. Các khu dân cư này hầu hết chuyển nhượng quyền sử dụng đất không đúng quy định, xây dựng trái phép, sử dụng đất sai mục đích, cơ sở hạ tầng chưa đầu tư hoặc đầu tư không đạt chuẩn theo quy định. Trong đó, chiếm 78% khu dân cư không có hệ thống thoát nước, hiện trạng mặt đường nhỏ hơn 4m.

Đại biểu Quốc Hội Tỉnh tiếp xúc cử tri phường Tân Bình.

Đại biểu Quốc Hội Tỉnh tiếp xúc cử tri phường Tân Bình.

 Cử tri phường bày tỏ phấn khởi khi tại kỳ họp Quốc hội lần thứ 7 đã thông qua nhiều nội dung quan trọng về phát triển KTXH, đảm bảo QPAN đất nước. Đặc biệt là 7 dự án luật mới, trong đó, nhận được nhiều quan tâm của cử tri là luật Giáo dục, Luật phòng chống tác hại rượu bia chính thức có hiệu lực trong năm 2020.

Dĩ An - triển khai Quy định 11-Qđi/TW của Bộ Chính trị và các văn bản phòng chống tham nhũng 2019

Dĩ An - triển khai Quy định 11-Qđi/TW của Bộ Chính trị và các văn bản phòng chống tham nhũng 2019

Ngày 24/6 tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã, Thị ủy Dĩ An tổ chức triển khai, quán triệt Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị và các văn bản liên quan đến công tác nội chính, phòng chống tham nhũng năm 2019 đến các đồng chí UV.BTV, UV.BCH Đảng bộ thị xã…; Bí thư cấp ủy, Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội thị xã… đồng thời chỉ đạo các đồng chí Bí thư cấp ủy nghiên cứu và triển khai đến toàn thể đảng viên Chi bộ, Chi bộ trực thuộc.

Bản Quyền @2018 Văn phòng HĐND- UBND thị xã Dĩ An 

Địa chỉ: Số 10 Trung tâm hành chính thị xã Dĩ An 

Email: vpubdian@binhduong.gov.vn

Fax: 0650.3742.864    Điện Thoại: 0650.3742.846

Website: dian.binhduong.gov.vn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÁC PHƯỜNG 

 - Cổng thông tin điện tử Phường Dĩ An

      -Cổng thông tin điện tử Phường Đông Hòa

            -Cổng thông tin điện tử Phường Tân Đông Hiệp

 -Cổng thông tin điện tử Phường An Bình

 -Cổng thông tin điện tử Phường Bình An

       -Cổng thông tin điện tử Phường Bình Thắng

 -Cổng thông tin điện tử Phường Tân Bình