Thị xã Dĩ An- ngày 6/12- Hội nghị BCH Đảng bộ mở rộng đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018

Thị xã Dĩ An- ngày 6/12- Hội nghị BCH Đảng bộ mở rộng đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018

     Toàn Đảng bộ thị xã có 4 ngàn 520 đảng viên, sinh hoạt tại 54 chi, đảng bộ. Trong năm, thị ủy Dĩ An tập trung lãnh chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, MT và các đoàn thể chính trị xã hội hoàn thành các chương trình theo Nghị quyết BCH Đảng bộ thị xã. Tổ chức quán triệt, học tập các Kết luận, chuyên đề Hội nghị lần thứ 6, thứ 7 BCH Trung ương Đảng khóa 12 và chỉ thị 05 của Bộ chính trị chuyên đề 2018 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

Thị ủy Dĩ An – ngày 7/12- Hội sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết 18 về quản lý, khai thác, sử dụng quỹ đất công

Thị ủy Dĩ An – ngày 7/12- Hội sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết 18 về quản lý, khai thác, sử dụng quỹ đất công

Trong tồng số 430 vị trí đất công, Thị xã đã xây dựng phương án khai thác, sử dụng 404 vị trí – đạt tỷ lệ 93,95%. Trong đó, có 85 vị trí xây dựng công viên với tổng diện tích 300 ngàn m2; bố trí tái định cư cho các hộ dân bị giải tỏa tại 29 dự án diện tích 32 ngàn 100m2..Hiện còn 26 vị trí đất công với diện tích 128 ngàn m2đang tiếp tục xây dựng phương án sử dụng..

Thị xã Dĩ An- ngày 4 và 5/12- Hội nghị quán triển khai, quán triệt, học tập  Nghị quyết lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng khóa 12

Thị xã Dĩ An- ngày 4 và 5/12- Hội nghị quán triển khai, quán triệt, học tập Nghị quyết lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng khóa 12

Ông Ngô Hoàng Luân- Phó trưởng Ban nội chính tỉnh ủy Bình Dương đã giới thiệu, quán triệt Kết luận số 37/TW về "Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019"; và Nghị quyết số 36-NQ/TW về "Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"…

Thị xã Dĩ An – ngày 21/11 – Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ KTXH năm 2018

Thị xã Dĩ An – ngày 21/11 – Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ KTXH năm 2018

Trong năm, thị xã đã khởi công mới 23 công trình và đang triển khai 7 công trình chuyển tiếp; nghiệm thu hoàn thành 5 công trình- với tổng giá trị giải ngân 415 tỷ đồng. Thị xã tập trung công tác quy hoạch, quản lý xây dựng và đầu tư phát triển hạ tầng đô thị. Đã xử lý 6/11 điểm ngập nặng; 10/25 vị trí ngập nhẹ; lắp đặt 3 chốt đèn giao thông và hơn 800 trụ - biển cấm đỗ xe trên 50 tuyến đường của thị xã. Trên lĩnh vực xây dựng, thị xã đã cấp 4 ngàn giấy phép tăng 88 giấy so với năm 2017. Các mặt công tác trên lĩnh vực vệ sinh môi trường, phòng chống ngộ độc thực phẩm, chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo được quan tâm thực hiện. Tình hình ANCT-TT.ATXH được giữ vững.

Thị xã Dĩ An – 13/11 - Hội nghị tổng kết 15 năm

Thị xã Dĩ An – 13/11 - Hội nghị tổng kết 15 năm "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư" (2003-2018) và Sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh" (2016-2018).

Phát huy khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và phát triển địa phương, hàng năm UBMTTQVN các cấp trong thị xã tổ chức tốt "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư" với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, hiệu quả, thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia. Đây cũng là dịp để nhân dân đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng phong trào xây dựng đời sống văn hóa và cuộc vận động “ toàn dân đoàn kết xây dựng độ thị văn minh”; ủng hộ kinh phí chăm lo những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.  Qua 15 lần tổ chức, UBMTTQVN các cấp đã biểu dương 5 ngàn 326 hộ gia đình tiêu biểu trong thực hiện gia đình văn hóa.

Dĩ An tổ chức thành công chương trình PTTT Alo..TT.HĐND thị xã Dĩ An xin lắng nghe  lần thứ 5/2018

Dĩ An tổ chức thành công chương trình PTTT Alo..TT.HĐND thị xã Dĩ An xin lắng nghe lần thứ 5/2018

Cụ thể là vấn đề liên quan đến  thủ tục nhập khẩu thường trú, đăng ký tạm trú-tạm vắng; điều kiện và thủ tục nhận con nuôi, đăng ký khai sinh- đăng ký kết hôn-khai tử; thủ tục xóa khẩu..vv..Nội dung trả lời của Cơ quan Công an, Phòng tư pháp thị xã  cùng các phường đã giúp người dân hiểu hơn về các thủ tục pháp lý liên quan cũng như đã giải tỏa những thắc mắc trong thực hiện hộ khẩu- hộ tịch thời gian qua. Qua đây được tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm của các cấp, các ngành trong giải quyết các ý kiến dân nguyện.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tình hình, công tác cải cách thủ tục hành chính về Bảo hiểm tại thị xã Dĩ An

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tình hình, công tác cải cách thủ tục hành chính về Bảo hiểm tại thị xã Dĩ An

      Ngày 24/8/2018, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức giám sát tình hình, kết quả công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm tại Bảo hiểm xã hội thị xã Dĩ An. Đoàn giám sát do bà Nguyễn Trường Nhật Phượng - Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn, tham gia Đoàn giám sát có lãnh đạo và thành viên Ban Pháp chế, đại diện Liên đoàn lao động tỉnh, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh.

Bản Quyền @2018 Văn phòng HĐND- UBND thị xã Dĩ An 

Địa chỉ: Số 10 Trung tâm hành chính thị xã Dĩ An 

Email: vpubdian@binhduong.gov.vn

Fax: 0650.3742.864    Điện Thoại: 0650.3742.846

Website: dian.binhduong.gov.vn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÁC PHƯỜNG 

 - Cổng thông tin điện tử Phường Dĩ An

      -Cổng thông tin điện tử Phường Đông Hòa

            -Cổng thông tin điện tử Phường Tân Đông Hiệp

 -Cổng thông tin điện tử Phường An Bình

 -Cổng thông tin điện tử Phường Bình An

       -Cổng thông tin điện tử Phường Bình Thắng

 -Cổng thông tin điện tử Phường Tân Bình