Thị xã Dĩ An-Họp BCĐ QCDC 9 tháng đầu năm 2019

Thị xã Dĩ An-Họp BCĐ QCDC 9 tháng đầu năm 2019

Thực hiện QCDC, các ngành- đơn vị thị xã Dĩ An cụ thể hóa các mô hình, cách làm hướng về cơ sở để lắng nghe dân,  phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Trong 9 tháng đầu năm, HĐND và 2 Ban HĐND thị xã tổ chức 4 cuộc giám sát trên các lĩnh vực: đầu tư công, việc quản lý – khai thác- sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các trường học, công tác lập lại trật tự trên lĩnh vực kinh doanh phế liệu và tình hình tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm..UBND thị xã ban hành kế hoạch đẩy mạnh thực hiện mô hình “ chính quyền, công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ”; giải quyết 111 đơn thư KNTC đạt tỷ lệ 90,2%

Thị xã Dĩ An-Họp BCĐ QCDC 9 tháng đầu năm 2019

Thị xã Dĩ An-Họp BCĐ QCDC 9 tháng đầu năm 2019

Thực hiện QCDC, các ngành- đơn vị thị xã Dĩ An cụ thể hóa các mô hình, cách làm hướng về cơ sở để lắng nghe dân,  phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Trong 9 tháng đầu năm, HĐND và 2 Ban HĐND thị xã tổ chức 4 cuộc giám sát trên các lĩnh vực: đầu tư công, việc quản lý – khai thác- sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các trường học, công tác lập lại trật tự trên lĩnh vực kinh doanh phế liệu và tình hình tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm..UBND thị xã ban hành kế hoạch đẩy mạnh thực hiện mô hình “ chính quyền, công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ”; giải quyết 111 đơn thư KNTC đạt tỷ lệ 90,2%

Thị xã Dĩ An - Lễ Mitting Kỷ niệm 20 năm ngày tái lập – xây dựng và phát triển

Thị xã Dĩ An - Lễ Mitting Kỷ niệm 20 năm ngày tái lập – xây dựng và phát triển

   Lễ Mitting diễu hành xe hoa với sự tham gia của khối đông CBCC-VC-công nhân người lao động và nhân dân thị xã Dĩ An với xe hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng 20 năm tái lập Dĩ An, biểu dương khí thế của toàn quân, toàn dân Dĩ An phấn khởi trước sự đồi thay không ngừng của địa phương cũng như vững một niềm tin về những thành tựu mới của Dĩ An trong bước đường xây dựng Thành phố. Đây là hoạt động mở đầu cho chương trình Lễ Mitting chào mừng Dĩ An 20 năm tuổi với chủ đề “ Dĩ An khát vọng tuổi 20”.

Thị ủy Dĩ An họp giao ban công tác xây dựng Đảng

Thị ủy Dĩ An họp giao ban công tác xây dựng Đảng

Toàn Đảng bộ thị xã Dĩ An hiện có 4.861 đảng viên, sinh hoạt tại 51 chi đảng bộ trực thuộc, tăng 82 đảng viên so với đầu năm. 6 tháng đầu năm nay, các cấp ủy Đảng thị xã thực hiện tốt quy định về sinh hoạt chi bộ, thường xuyên theo dõi, chỉ đạo các tổ chức đảng cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ công tác xây dựng đảng và công tác chuyên môn. Tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên ổn định, yên tâm công tác, chấp hành tốt sự phân công của tổ chức; nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thị ủy Dĩ An –Tổng kết công tác xây dựng Đảng vả thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII

Thị ủy Dĩ An –Tổng kết công tác xây dựng Đảng vả thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thị ủy Dĩ An đã triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch của Trung ương và của tỉnh kịp thời, sâu sát đến các chi đảng bộ trực thuộc, cán bộ - đảng viên và nhân dân. Trong đó, tập trung quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng thường xuyên được quan tâm kiện toàn phù hợp với tình hình thực tiễn của từng đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển địa phương. Chất lượng đảng viên, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên, vị trí, vai trò lãnh đạo của cấp ủy, của tổ chức cơ sở đảng ngày càng được khẳng định. Các buổi học tập chuyên đề - nghị quyết, nghe thời sự có trên 80% đảng viên tham gia. Đã tổ chức 14 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng, kết nạp mới 693 đảng viên. Nâng tổng số đảng viên toàn thị xã hiện có hiện 4.861 đảng viên, sinh hoạt tại 51 chi đảng bộ trực thuộc.

LĐLĐ TX Dĩ An kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

LĐLĐ TX Dĩ An kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Riêng tổ chức công đoàn các cấp tại TX Dĩ An, từ khi mới tách lập huyện năm 1999 chỉ có 46 công đoàn cơ sở (CĐCS) với hơn 1000 đoàn viên, đến nay đã có 410 CĐCS với 42 ngàn đoàn viên công đoàn, trong đó khối ngoài quốc doanh có 327 CĐCS với 36 ngàn 825 đoàn viên. Hoạt động công đoàn thị xã đã ngày càng phong phú, đáp ứng nhu cầu chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho người lao động (NLĐ) thông qua các phong trào, hoạt động tiêu  biểu như: phong trào “lao động giỏi”, “lao động sáng tạo”, “giỏi việc nước đảm việc nhà”, “phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật”… .

Sơ kết công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm

Sơ kết công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm

6 đầu năm BTG thị ủy Dĩ An đã thực hiện tốt công tác tham mưu, nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện chỉ thị 05 chuyên đề 2019, tăng cường và nâng cao chất lượng công tác quản lý cán bộ, đảng viên tham gia học tập nghị quyết, nghe thời sự. Đáng ghi nhận đã tham mưu Thị ủy thành lập lực lượng xung kích BCĐ 94 đấu tranh trên không gian mạng, góp phần tích cực phòng ngừa, ngăn chặn những hành vi lợi dụng mạng xã hội để đưa thông tin xấu độc..

Hội nghị tập huấn Báo cáo viên, Tuyên truyền viên năm 2019

Hội nghị tập huấn Báo cáo viên, Tuyên truyền viên năm 2019

Tại hội nghị, các báo cáo viên, tuyên truyền viên thị xã và các phường đã được truyền đạt kỹ năng chuẩn bị và thực hiện hoạt động tuyên truyền miện. Bao gồm việc lựa chọn nội dung tuyên truyền;  nghiên cứu và xử lý tài liệu; xây dựng đề cương tuyên truyền phù hợp với đối tượng tuyên truyền. Đồng thời, trang bị kỹ năng nắm bắt, xử lý dư luận xã hội- đặc biệt là trên trang mạng xã hội. 

Bản Quyền @2018 Văn phòng HĐND- UBND thị xã Dĩ An 

Địa chỉ: Số 10 Trung tâm hành chính thị xã Dĩ An 

Email: vpubdian@binhduong.gov.vn

Fax: 0650.3742.864    Điện Thoại: 0650.3742.846 Website: dian.binhduong.gov.vn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÁC PHƯỜNG 

 - Cổng thông tin điện tử Phường Dĩ An, Cổng thông tin điện tử Phường Đông HòaCổng thông tin điện tử Phường Tân Đông Hiệp, Cổng thông tin điện tử Phường An Bình, Cổng thông tin điện tử Phường Bình An,  Cổng thông tin điện tử Phường Bình Thắng, Cổng thông tin điện tử Phường Tân Bình.