Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tình hình, công tác cải cách thủ tục hành chính về Bảo hiểm tại thị xã Dĩ An

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tình hình, công tác cải cách thủ tục hành chính về Bảo hiểm tại thị xã Dĩ An

      Ngày 24/8/2018, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức giám sát tình hình, kết quả công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm tại Bảo hiểm xã hội thị xã Dĩ An. Đoàn giám sát do bà Nguyễn Trường Nhật Phượng - Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn, tham gia Đoàn giám sát có lãnh đạo và thành viên Ban Pháp chế, đại diện Liên đoàn lao động tỉnh, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh.

Bản Quyền @2018 Văn phòng HĐND- UBND thị xã Dĩ An

Địa chỉ: Số 10 Trung tâm hành chính thị xã Dĩ An

Email: vpubdian@binhduong.gov.vn - Website: dian.binhduong.gov.vn