Thành phố Dĩ An triển khai các giải pháp đảm bảo ATGT từ nay đến cuối năm 2020.

Thành phố Dĩ An triển khai các giải pháp đảm bảo ATGT từ nay đến cuối năm 2020.

Ban ATGT TP tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về ATGT cho người dân, nhất là đối với công nhân lao động, học sinh sinh viên. Chỉ đạo ngành chức năng  tiếp tục khảo sát lắp đặt các biển báo, đèn tín hiệu giao thông.

Ban ATGT tỉnh Bình Dương làm việc tại thành phố Dĩ An

Ban ATGT tỉnh Bình Dương làm việc tại thành phố Dĩ An

9 tháng đầu năm nay, tình hình giao thông trên địa bàn thành phố chuyển biến tích cực. Số vụ TNGT nghiêm trọng và rất nghiêm trọng được kéo giảm,  không xảy ra tình trạng đua xe trái phép. Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý hành chính hơn 11.000 trường hợp vi phạm giao thông, số tiền trên 12 tỷ 800 triệu đồng. Toàn địa bàn xảy ra 287 vụ TNGT, giảm 05 vụ so với cùng kỳ.

1.653 thanh niên đủ điều kiện gọi khám sức khỏe nhập ngũ năm 2021

1.653 thanh niên đủ điều kiện gọi khám sức khỏe nhập ngũ năm 2021

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) thành phố Dĩ An đã hoàn thành công tác xét duyệt chính trị, chính sách tuyển chọn công dân nhập ngũ 2021.  Từ 4.401 thanh niên trong nguồn nghĩa vụ quân sự năm 2021, Hội đồng NVQS thành phố đã xét duyệt, tuyển chọn 1.653 thanh niên đủ điều kiện gọi khám sức khỏe. Các trường hợp còn lại là những thanh niên trong diện  miễn, hoãn, tạm hoãn thực hiện NVQS  theo các quy định của pháp luật.

Bản Quyền @2018 Văn phòng HĐND- UBND thành phố Dĩ An 

Địa chỉ: Số 10 Trung tâm hành chính thành phố Dĩ An 

Email: vpubdian@binhduong.gov.vn Website: dian.binhduong.gov.vn

Điện Thoại: 0274.3742.846    Fax: 0274.3742.864