UBND thị xã Dĩ An thực hiện lấy ý kiến nhân dân

BẢN ĐỒ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019

 

CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019

 

CÔNG KHAI, LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019

 

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG NĂM 2019

 

Nhận góp ý bằng văn bản gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Dĩ An

(đường số 10, Khu TTHC thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

 Nhận góp ý qua hộp thư điện tử: gopy.khsdd.dian@gmail.com

 

 

Bản Quyền @2018 Văn phòng HĐND- UBND thị xã Dĩ An 

Địa chỉ: Số 10 Trung tâm hành chính thị xã Dĩ An 

Email: vpubdian@binhduong.gov.vn

Fax: 0650.3742.864    Điện Thoại: 0650.3742.846

Website: dian.binhduong.gov.vn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÁC PHƯỜNG 

 - Cổng thông tin điện tử Phường Dĩ An

      -Cổng thông tin điện tử Phường Đông Hòa

            -Cổng thông tin điện tử Phường Tân Đông Hiệp

 -Cổng thông tin điện tử Phường An Bình

 -Cổng thông tin điện tử Phường Bình An

       -Cổng thông tin điện tử Phường Bình Thắng

 -Cổng thông tin điện tử Phường Tân Bình