Tuyên truyền đảm bảo an toàn hoạt động bay trên địa bàn thành phố Dĩ An  

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP NHẬN HỒ SƠ ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN THÀNH PHỐ DĨ AN, NHIỆM KỲ 2021-2026

ĐƯỜNG DÂY NÓNG ĐỘI TRẬT TỰ ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ DĨ AN
KIẾN NGHỊ VÀ PHẢN ÁNH: 0888.550.551

ĐƯỜNG DÂY NÓNG XÍ NGHIỆP CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG THÀNH PHỐ DĨ AN

 KIẾN NGHỊ VÀ PHẢN ÁNH: 0912.357.858

An ninh - Trật tự

Thời sự - Chính trị

Lịch làm việc UBND Tỉnh

 

Bản Quyền @2018 Văn phòng HĐND- UBND thị xã Dĩ An

Địa chỉ: Số 10 Trung tâm hành chính thị xã Dĩ An