Thị ủy Dĩ An- triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2019

Thời sự - Chính trị

          Sáng ngày 15/2- Thị ủy Dĩ An tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2019. Thị ủy yêu cầu các chi đảng bộ xây dựng chương trình hành động, tổ chức cho cán bộ - đảng viên đăng ký rèn luyện phòng chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng- chính trị-đạo đức-lối sống và những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ- gắn với thực hiện chỉ thị 05 chuyên đề 2019 về Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân”.

          Thị xã có 4 ngàn 736 đảng viên- sinh hoạt tại 54 chi – đảng bộ. Qua công tác đánh giá chất lượng cơ sở đảng và đảng viên năm 2018, toàn đảng bộ có 9 cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 37 cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong 4 ngàn 020 đảng viên được đánh giá – phân loại –có 681 đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 3 ngàn 048 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, tỷ lệ đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ chiếm 0,82%.


Đại biểu tham dự hội nghị

Đại diện các chi, đảng bộ ký kết thi đua

Đại diện lãnh đạo thị ủy trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc


          Tại hội nghị, ông Bùi Thanh Nhân- Tỉnh ủy viên- Bí thư thị ủy Dĩ An cho rằng, công tác xây dựng Đảng năm 2018 của thị xã  đã đạt kết quả khá toàn diện, tinh thần của năm “tăng tốc” đã có chuyển biến mạnh mẽ hơn-  góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu – nhiệm vụ năm 2018. Đây là cơ sở quan trọng - tạo đà thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển KTXH – QPAN năm 2019. Đặc biệt, 2019 là năm đánh dấu sự kiện trọng đại- Dĩ An tròn 20 năm tái lập (28/8/1999 – 28/8/2019), hoàn thành Đề án đề nghị công nhận Dĩ An là thành phố, đô thị loại 2…Do đó, trong năm 2019- các cấp ủy Đảng – chính quyền thị xã tập trung thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Triển khai và thực hiện hiệu quả các nghị quyết Đảng các cấp về xây dựng chỉnh đốn Đảng, các quy định về trách nhiệm nêu gương của các bộ- đảng viên ..vv..Tiếp tục củng cố kiện toàn các tổ chức cơ sở Đảng gắn với sắp xếp, tinh gọn bộ máy, đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo Đảng cơ sở- trọng tâm là nâng cao chất lượng, hiệu quả việc ban hành và thực hiện các nghị quyết, kế hoạch công tác hàng năm của cấp ủy. Nhiệm vụ này đặt ra những yêu cầu đối với cấp ủy các chi bộ đảng cơ sở trong việc cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng cấp trên thành chương trình hành động của cơ quan, đơn vị.

          Dịp này, các chi đảng bộ trong thị xã ký kết giao ước thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2019. Đồng thời, đã 9 cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn TSVM tiêu biểu năm 2019 nhận giấy khen của BTV Thị ủy Dĩ An; 26 đảng viên nhận giấy khen đảng viên đạt tiểu chuẩn Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và chi bộ cơ quan trực thuộc Đảng ủy phường Dĩ An đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm 2014-2018.


Hồng Nguyên - Tuấn Anh