Thành phố Dĩ An đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử

Thời sự - Chính trị

      Sáng ngày 18/3 Tiểu ban chỉ đạo tuyên truyền và vận động bầu cử thành phố Dĩ An triển khai kế hoạch tuyên truyền, vận động Cuộc bầu cử ĐB Quốc hội khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

       Việc tuyên truyền được thực hiện sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử ĐB Quốc Hội khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn thành phố đạt kết quả cao, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.


Đại biểu tham dự hội nghị

Ông Đào Quy Luật - Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP phát biểu tại hội nghị


      Hoạt động tuyên truyền đa dạng với nhiều hình thức, phù hợp với từng nhóm đối tượng, khu vực và có trọng tâm, trọng điểm. Thời gian tuyên truyền được tiến hành từ tháng 2/2021, cao điểm từ tháng 4/2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021 và sau khi kết thúc bầu cử, công bố kết quả bầu cử.

      Thành phố Dĩ An hiện có 490 ngàn dân, trong đó, cử tri qua rà soát đến ngày 1/3/2021 là 283 ngàn 200 người, cử tri tạm trú chiếm 60%. Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử đóng vai trò quan trọng.  Thông qua tuyên truyền nhằm giúp người dân hiểu rõ và nêu cao tinh thần làm chủ, trách nhiệm công dân, tự giác tham gia bầu cử để lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu, đủ các yêu cầu về phẩm chất, năng lực, uy tín tham gia Quốc hội và HĐND các cấp.

 


Hồng Nguyên- Tuấn Anh