HĐND thị xã khai mạc kỳ họp thứ 10 nhiệm kỳ 2016-2021

Thời sự - Chính trị

          Trong buổi sáng 15/7, kỳ họp thứ 10 HĐND Thị xã nhiệm kỳ 2016-2021 thông qua các báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm của HĐND-UBND, báo cáo các ngành Tư pháp cùng các nội dung khác theo Luật định.    

         Bước vào thực hiện nhiệm vụ KT- XH với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị., 6 tháng đầu năm nay, thị xã tập trung cho các nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thành đề án Thành lập Thành phố Dĩ An, hoàn chỉnh đề án tinh gọn bộ máy, biên chế; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; ưu tiên phát triển kinh tế, xây dựng đô thị và giải quyết việc làm cùng các vấn đề xã hội người dân quan tâm. Đi đôi với tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.


Đại biểu tham dự kì họp


          Trong kỳ, Tốc độ tăng trưởng kinh tế của thị xã tiếp tục giữ vững trên lĩnh vực công nghiệp- thương mại dịch vụ. Thị xã tập trung cho công tác đầu tư xây dựng cơ bản, chỉnh trang đô thị, giải quyết ngập úng, lập lại TTĐT – VSMT. Chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy đang được triển khai tích cực, chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành ở tất cả các ngành, các cấp.


Bà ngô Ngọc Điệp - Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND phát biểu khai mạc kì họp


          Tuy vậy, đối chiếu với chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm thì vẫn còn những hạn chế, khó khăn, tồn tại chậm khắc phục. Do đó, kỳ họp lần thứ 10 HĐND thị xã đặt ra 2 nhiệm vụ quan trọng: Một là, phải xem xét, đánh giá một cách khách quan, toàn diện, sâu sắc tình hình, kết quả 6 tháng qua theo tinh thần nghị quyết HĐND thị xã. Hai là, tập trung thảo luận để xác định các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, đặc biệt là biện pháp chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, trách nhiệm của cơ quan tham mưu và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng các cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo động lực phát triển mới thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.


Ông Võ Anh Tuấn - Phó chủ tịch UBND thị xã báo cáo tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm


          Tại kỳ họp này sẽ thông qua 9 tờ trình về chương trình Giám sát của HĐND thị xã năm 2020; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; tờ trình lấy ý kiến HĐND về đầu tư xây dựng công trình “ xây dựng Suối Bình Thắng; nâng cấp mở rộng đường 30/4; điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình đường MP-TV nối dài – phường Bình Thắng; và đường vành đai Đông Bắc 2- đoạn từ trục chính Đông Tây đến giáp đường Mỹ Phước – Tân Vạn. Bầu bổ sung thành viên UBND thị xã. Cho ý kiến điều chỉnh chủ trương đầu tư 4 công trình đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định HĐND Tỉnh.


Hồng Nguyên - Tuấn Anh