Hội nghị BCH Đảng bộ thị xã lần thứ 19 Đánh giá kết quả nhiệm vụ quý I và phương hướng quý II/2019

Thời sự - Chính trị

          Toàn Đảng bộ hiện có 4 ngàn 807 đảng viên- trong đó đảng viên chính thức chiếm 94,76% với 4 ngàn 555 đồng chí. Quý I năm nay, Thị ủy Dĩ An tập trung lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, UBMTTQVN và các đoàn thể chính trị xã hội triển khai thực hiện nhiệm vụ theo nghị quyết. Đã tổ chức thành công các ngày lễ lớn trong quý I gắn với tuyên truyền thành tựu KTXH-QPAN của thị xã; triển khai, quán triệt chỉ thị 05 chuyên đề 2019 về “ Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”. Các cấp, các ngành, đoàn thể và địa phương chăm lo tốt các chính sách an sinh xã hội cho đối tượng chính sách, hộ nghèo, khó khăn, công nhân lao động xa quê nhân dịp Tết nguyên đán 2019.

           Trong kỳ, giá trị sản xuất công nghiệp của thị xã đạt 24 ngàn 620 tỷ đồng; thương mại dịch vụ là 23 ngàn 791 tỷ đồng; thu ngân sách đạt hơn 818 tỷ đồng. Thị xã tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công 36 công trình chuyển tiếp, tính đến cuối tháng 3 – đã giải ngân trên 73 ngàn 300 tỷ đồng, đạt 14,3% kế hoạch. Hiện, thị xã đã khởi công xây dựng công viên Khu Quãng trường xanh, thông qua phương án kiến trúc cảnh quan, bố trí hạ tầng công viên cây xanh khu trung tâm hành chính Thị xã. Giải quyết 476 hồ sơ xin phép xây dựng, 552 hồ sơ cấp số nhà đơn lẻ; kiểm tra xử lý 43 trường hợp xây dựng không phép – trái phép.


Đại biểu tham dự hội nghị


          Quý II/2019- các cấp ủy Đảng trong thị xã tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 chuyên đề 2019 gắn với thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ và Quy định 03 của BTV Tỉnh ủy về việc nêu gương của CBĐV nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp.

          Đồng thời rà soát, điều chỉnh Quy hoạch BCH, BTV và các chức danh chủ  chốt thị xã, các phường nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo. Tiếp tục lãnh đạo các cấp, các ngành thực hiện đạt các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển KTXH năm 2019. Trước mắt, thị xã tổ chức tốt các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 44 năm ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước, và Quốc tế lao động 1/5. Đồng thời, tăng cường phát động thi đua chào mừng 20 năm tái lập huyện Dĩ An (20/8/1999-20/8/2019).


Hồng Nguyên- Tuấn Anh