BCHQSTX Dĩ An Sơ kết công tác QSQP 6 tháng đầu năm 2019

An ninh - Trật tự

          Đảng ủy Ban chỉ huy quân sự thị xã Dĩ An vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

          6 tháng đầu năm  nay, Ban chỉ huy quân sự thị xã Dĩ An đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương. Nổi bật là công tác trực sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm từ thị xã xuống các phường, đảm bảo an toàn trong các đợt cao điểm. Công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ vững mạnh rộng khắp đảm bảo về số lượng và chất lượng. 28% lực lượng dân quân tự vệ là đảng viên. Thành lập 1 trung đội  tự vệ tại 1 doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài, 12 tiểu đội tự tại các trường THPT, THCS trên địa bàn. Công tác giao quân năm 2019 đạt 100% chỉ tiêu. Công tác huấn luyện, hội thi hội thao được nâng cao về chất lượng. Với phương châm “ cơ bản, thiết thực, vững chắc” nội dung huấn luyện đã bám sát tình hình thực tế tại địa phương. Tham gia hội thi sáng kiến mô hình học cụ năm 2019 do Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương tổ chức, BCHQSTX Dĩ An đạt giải 3 toàn đoàn.


Đại biểu tham dự hội nghị


         Công tác giáo dục chính trị tư tưởng  cho cán bộ chiến sỹ được Đảng ủy BCHQSTX quan tâm. Từ đó, cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang thị xã nhận thức đúng tình hình, có ý thức cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu cao, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

         6 tháng cuối năm 2019, Đảng ủy BCHQSTX sẽ tập trung, chủ động tham mưu cho thị xã hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương năm 2019. Trong đó trước mắt tham mưu hoàn thành diễn tập chiến đấu phòng thủ cơ sở theo kế hoạch, sơ kết 10 năm xây dựng nền Quốc phòng toàn dân. Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị trọng đại của địa phương, đất nước. Thực hiện đảm bảo tiến độ các bước tuyển quân 2020, quan tâm công tác xây dựng lực lượng, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện…


Minh Huyền- Tuấn Anh