Huyện Dĩ An, nay là thành phố Dĩ An, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tiếp giáp với thành phố Thủ Đức - thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Biên Hòa – tỉnh Đồng Nai; là nơi tập trung các nhà ga, bến xe kết nối các tuyến giao thông chính giữa các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên với các tỉnh Đông Nam bộ; có diện tích tự nhiên 6.010 ha, dân số trên 500.000 người (tháng 10/2023), trong đó tạm trú chiếm tỷ lệ 65,51%; trên địa bàn có 06 khu và 01 cụm công nghiệp, cơ cấu kinh tế là công nghiệp - thương mại – dịch vụ, và nông nghiệp.

Năm 1999, huyện Dĩ An được tái lập theo Nghị định số 58/NĐ-CP ngày 23/7/1999 của Chính phủ, có diện tích 5.735  ha, dân số 90.455 người, mật độ 1.650 người/ km­2. Ngày 01/9/1999, huyện Dĩ An chính thức đi vào hoạt động với cơ cấu hành chính gồm thị trấn Dĩ An và 5 xã: Tân Đông Hiệp, Đông Hòa, Tân Bình, Bình An, An Bình. Ngày 15/01/2004, huyện Dĩ An phát triển lên 7 đơn vị hành chính với xã mới là xã Bình Thắng, tách ra từ xã Bình An.

Từ khi được tái lập, Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ huyện Dĩ An đã đề ra các chương trình hành động và tập trung các nội dung lớn về công tác xây dựng Đảng bộ nhằm ổn định bộ máy của cả hệ thống chính trị. Qua đó đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể phù hợp với tình hình thực tế để phát huy tiềm năng và lợi thế riêng của địa phương. Kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, Ban Chấp hành lâm thời (1999 - 2000) và toàn Đảng bộ Dĩ An qua 04 kỳ Đại hội đã lãnh đạo xây dựng và phát triển, từng bước nâng tầm đô thị Dĩ An.

Tháng 11/2010, Dĩ An được công nhận đô thị loại IV.

Ngày 13/01/2011, thị xã Dĩ An được thành lập.

Ngày 27/4/2017, thị xã Dĩ An được công nhận đô thị loại III.

Ngày 10/01/2020, Quốc hội thông qua Nghị quyết số 857/NQ-UBTVQH14, thành lập thành phố Dĩ An trực thuộc tỉnh Bình Dương, trên cơ sở toàn bộ diện tích đất đai và dân số của thị xã Dĩ An.

Ngày 27/3/2023, Chính phủ ký quyết định công nhận TP Dĩ An là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Bình Dương theo Quyết định số 296/QĐ-TTg.

Gắn liền với những bước phát triển đó là quá trình nỗ lực kiện toàn tổ chức bộ máy trong cả hệ thống chính trị, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Dĩ An. Thời điểm tái lập, Đảng bộ Dĩ An có 28 tổ chức cơ sở Đảng, 50 Chi bộ trực thuộc cơ sở với 807 đảng viên. Ban Chấp hành Đảng bộ lâm thời Dĩ An gồm 29 đồng chí, Ban Thường vụ có 9 đồng chí. Đến nay, hệ thống chính trị thành phố Dĩ An không ngừng được củng cố và kiện toàn. Thành ủy Dĩ An hiện có 06 cơ quan tham mưu, giúp việc. Các tổ chức chính trị - xã hội gồm có Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Khối chính quyền có 12 phòng, ban, cơ quan chuyên môn và 07 đơn vị sự nghiệp. Đảng bộ thành phố Dĩ An hiện có 49 chi, Đảng bộ cơ sở (gồm 11 Đảng bộ và 38 chi bộ cơ sở) với tổng số 5.837 đảng viên. (Tính đến T6/2023)

      Qua hơn 25 năm tái lập, xây dựng và phát triển, Đảng bộ thành phố Dĩ An đã phát huy vai trò là hạt nhân của khối đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn. Nhân dân đồng thuận cùng Đảng bộ, Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chung sức xây dựng thành phố Dĩ An phát triển bền vững theo hướng văn minh, hiện đại, đáng sống và nghĩa tình.