Phạm Văn Bảy

Phạm Văn Bảy

Chức vụ: Phó chủ tịch UBND thành phố

Tin nổi bật