Nguyễn Thanh Huy

Nguyễn Thanh Huy

Chức vụ: Phó chủ tịch UBND thành phố

Tin nổi bật