LĐLĐ Tp Dĩ An tổ chức hội nghị Điển hình tiên tiến lần thứ V (2020-2025)

Văn hóa - Xã hội

               Sáng ngày 28/7, LĐLĐ Tp Dĩ An tổ chức hội nghị Điển hình tiên tiến công nhân-viên chức-lao động thành phố Dĩ An lần thứ V (2020-2025) và họp mặt kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 -28/7/2020). Dịp này đã có 30 tập thể và 120 cá nhân tiêu biểu được vinh danh khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.LĐLĐ Tp Dĩ An tổ chức hội nghị Điển hình tiên tiến lần thứ V


        Qua phong trào thi đua yêu nước, trên địa bàn thành phố đã xuất hiện nhiều mô hình hay, nhân tố mới, nhiều điển hình tiên tiến xuất sắc, sáng tạo trong lao động. 5 năm qua đã có 2.264 đề tài, sáng kiến kinh nghiệm, chiến sỹ thi đua các cấp…được công nhận trong các đơn vị hành chính sự nghiệp. Trong khối doanh nghiệp,  đã có 772 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đề tài nghiên cứu khoa học, công trình sản phẩm làm lợi cho công ty, doanh nghiệp trên 7 tỷ 600 triệu đồng; đã có 31.577 lượt nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu phụ nữ 2 Giỏi.


Tập thể và cá nhân tiêu biểu được vinh danh khen thưởng  giai đoạn 2015-2020


       Giai đoạn 2015-2020 LĐLĐ Tp Dĩ An đã vinh dự nhận cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN, UBND tỉnh Bình Dương, LĐLĐ tỉnh. Hàng năm LĐLĐ Dĩ An đều được công nhận là đơn vị xuất sắc dẫn đầu cụm thi đua của tỉnh. Và đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2015-2019.


Minh Huyền- Bá Lộc