Tiếp tục triển khai các biện pháp thực hiện BHYT hộ gia đinh và BHXH tự nguyện trong nhân dân

Văn hóa - Xã hội

UBND Tp Dĩ An vừa triển khai phương án đẩy mạnh thực hiện chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn 3 phường Đông Hòa, Bình An và Bình Thắng.


UBND Tp Dĩ An vừa triển khai phương án đẩy mạnh thực hiện chính sách BHXH , BHYT 


Đến nay, toàn thành phố  có 139.607 người tham gia BHXH-BHYT-BHTN bắt buộc. Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện 1.354 người, BHYT hộ gia đình là 52.796 người. Kết quả này vẫn còn thấp so với kế hoạch.

Theo đó, Thành phố tập trung các giải pháp: mở rộng đại lý bảo hiểm tại phường để người dân tiện đăng ký tham gia; mỗi  khu phố xây dựng từ 1 đến 2 cộng tác viên bảo hiểm để phối hợp tuyên truyền, giải thích thắc mắc của người dân về các loại hình BH tự nguyện..vv..Phấn đấu đến cuối năm 2020, tại phường ĐH, Bình Thắng và Bình An có 679 người tham gia BHXH tự nguyện và 15.175 người tham BHYT gia đình.


Duy Hội-Bá Lộc