Ngày 6/7/2020-TT.HĐND Tp Dĩ An giám sát tình hình giải quyết kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 11 và các kỳ họp trước của HĐND Tp nhiệm kỳ 2016-2021.

Văn hóa - Xã hội

          UBND Tp đã tiếp nhận 110 ý kiến thuộc thẩm quyền. Đến nay, đã xử lý 74 kiến nghị, phản ánh đạt 67,3%. Hiện còn 36 kiến nghị đang tiếp tục giải quyết, nguyên nhân là do các ý kiến này mang tính cá biệt; một số nội dung mang tính lâu dài cần có thời gian giải quyết căn cơ và sự phối hợp tốt giữa địa phương và doanh nghiệp; cũng có nội dung vượt thẩm quyền hoặc phụ thuộc quá trình triển khai dự án của chủ đầu tư.


Tp Dĩ An giám sát tình hình giải quyết kiến nghị cử tri 


          UBND Tp tiếp tục tập trung chỉ đạo các ngành, đơn vị, UBND các phường khẩn trương rà soát, xây dựng lộ trình giải quyết dứt điểm những nội dung tồn đọng, kịp thời báo cáo tiến độ và kết quả hoặc những khó khăn, vướng mắc để xem xét, chỉ đạo tháo gỡ; hoặc kiến nghị các Sở, Ngành tỉnh những vấn đề thuộc thẩn quyền cấp trên. Song song đó, chấn chỉnh công tác tham mưu của các ngành, đơn vị liên quan, tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.


Bà Ngô Ngọc Điệp-Chủ tịch HĐND Tp phát biểu tại buổi giám sát


          Phát biểu tại buổi giám sát, bà Ngô Ngọc Điệp-Chủ tịch HĐND Tp đánh giá cao công tác tiếp nhận, xử lý các ý kiến, kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND của UBND Tp. Thời gian tới, cần tiếp tục có sự thống nhất cao giữa các ngành, đơn vị trong trả lời và giải quyết các kiến nghị, phản ánh của nhân dân. Một số nội dung trả lời chưa cụ thể đề nghị cần chi tiết hơn về biện pháp tổ chức thực hiện, kết quả xử lý, trách nhiệm của các ngành đơn vị, liên quan tháo gỡ nhằm xử lý căn cơ và hiệu quả các vấn đề cử tri và nhân dân Tp quan tâm kiến nghị.


 Hồng Nguyên-Bá Lộc