Tx Dĩ An tập huấn bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình trên cở giới năm 2019

Văn hóa - Xã hội

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội TX Dĩ An vừa tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và kỹ năng phòng chống bạo lực trên cơ sở giới cho hơn 100 cán bộ và nhân dân tại cộng đồng trên địa bàn TX.Hình ảnh buổi tập huấnTại hội nghị, các đại biểu đã được nghe bà Bùi Thị Mỹ Nhân- chuyên viên phòng chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới thuộc sở LĐ và TBXH tỉnh Bình Dương giới thiệu về nội dung chương trình bình đẳng giới, phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 của tỉnh, các vấn đề về bình đẳng giới, mục tiêu bình đẳng giới trong đời sống gia đình, bạo lực giới, vấn đề tảo hôn.Thông qua buổi tập huấn, nhằm giúp cán bộ và nhân dân trong cộng đồng tại TX Dĩ An kịp thời cập nhật thông tin về chính sách, pháp luật liên quan đến công tác bình đẳng giới và kỹ năng phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, tham gia thực hiện có hiệu quả các nội dung trong thực hiện chương trình bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình.Duy Hội – Bá Lộc