Hội nghị triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác Dân vận năm 2023

Thời sự - Chính trị

       Ngày 17/2, Ban Dân vận Thành ủy Dĩ An tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận, Đề án "Công tác Dân vận tham gia xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị" năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Dịp này, thành phố đã trao Giấy khen cho 11 tập thể, 21 cá nhân nhận vì những đóng góp tích cực trong công tác Dân vận năm 2022; và 11 tập thể, 11 cá nhân đã có đóng góp tích cực trong thực hiện QCDC năm 2022.


Đại biểu tham dự hội nghị


       Trong năm 2022, các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị từ thành phố đến cơ sở tập trung triển khai, thực hiện công tác Dân vận, góp phần quan trọng tạo sự đoàn kết, thống nhất trong các tầng lớp nhân dân cùng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KTXH-QPAN của địa phương. Theo đó, công tác Dân vận trên địa bàn thành phố được cụ thể hóa thành nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và gắn với thực hiện QCDC, tạo điều kiện để người dân biết, bàn bạc, kiểm tra và thụ hưởng các chính sách, chương trình, kế hoạch liên quan đến quyền và nghĩa vụ công dân.


Ông Lê Anh Tuấn - Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban dân vận Thành ủy báo cáo tại hội nghị

Bà Ngô Ngọc Điệp - Phó Bí thư thường trực thành ủy, Chủ tịch HĐND TP phát biểu tại hội nghị


       Trong thực hiện Đề án "Công tác Dân vận tham gia xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh", các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể từ thành phố đến cơ sở đã có nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả lan tỏa mục đích, ý nghĩa của Đề án để mọi tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tích cực hưởng ứng chương trình làm đường giao thông tuyến hẻm, trang bị hệ thống chiếu sáng, camera an ninh; xây dựng đạt chuẩn văn hóa tại cơ quan, khu phố và gia đình,...


Các tập thể và cá nhân được khen thưởng tại hội nghị


       Năm 2023, là năm đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và thực hiện các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021- 2025. Công tác dân vận của thành phố tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy, triển khai thực hiện tốt quy chế công tác dân vận gắn với QCDC tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị về công tác dân vận; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt công tác Dân vận chính quyền, Đề án "công tác Dân vận tham gia xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh" trên địa bàn giai đoạn 2021-2025.

 
Hồng Nguyên – Tuấn Anh