Dĩ An thành lập trung đội dân quân tự vệ đầu tiên trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

An ninh - Trật tự

       Chiều ngày 14/6, BCH quân sự thị xã Dĩ An tổ chức thành lập trung đội dân quân tự vệ đầu tiên trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với 31 thành viên chia thành 3 tiểu đội là công nhân lao động đang làm việc tại Công ty TNHH Sơn Toa Việt Nam – Khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B

       Trung đội sau khi thành lập sẽ chịu sự quản lý trực tiếp của Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự TX.Dĩ An  và Ban Giám đốc công ty. Thành  viên lực lượng sẽ được bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ hoạt động, có nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự,  bảo vệ tài sản của doanh nghiệp, phối hợp với công an và các lực lượng khác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các khu, cụm công nghiệp.


Đại biểu tham dự lễ ra mắt trung đội dân quân tự vệ công ty Sơn Toa


       Thành lập lực lượng dân quân tự vệ tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhằm tổ chức xây dựng đơn vị tự vệ tại các DN với số lượng hợp lý, lấy xây dựng chất lượng chính trị độ tin cậy là chính, được giáo dục chính trị, pháp luật, huấn luyện quân sự nâng cao khả năng hoạt động sẵn sàng chiến đấu; là lực lượng nồng cốt trong thực hiện công tác quốc phòng, quân sự, công tác vận động quần chúng và lao động sản xuất, là lực lượng tại chỗ xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tính mạng của người lao động, chủ DN, tài sản của nhà nước và DN.

       Hiện nay, toàn thị xã Dĩ An đã thành lập được 2 tiểu đội và 1 trung đội dân quân tự vệ. Trong thời gian tới UBND thị xã tiếp tục vận động các doanh nghiệp và nhân rộng mô hình.


Tuấn Anh