STTNgày ban hànhNgày đăngTheo quyết định sốCơ quan ban hànhNội dungTải Về
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 97 items in 7 pages
1 16/03/2017 16/03/2017 1281/QÐ-UBND UBND thị xã Về việc thu hồi đất của ông Nguyễn Minh Nghĩa thường trú số 05/10 khu phố Đông B, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An đang sử dụng đất tọa lạc Khu phố Đông B, phường Đông Hòa Tải về
2 10/01/2017 10/01/2017 226/QÐ-UBND UBND thị xã Về việc giao đất cho bà Thái Thị Hiệp Tải về
3 10/01/2017 10/01/2017 225/QÐ-UBND UBND thị xã Về việc giao đất cho ông Nguyễn Văn Giáp Tải về
4 10/01/2017 10/01/2017 224/QÐ-UBND UBND thị xã Về việc giao đất cho bà Bùi Thị Hương Tải về
5 10/01/2017 10/01/2017 223/QÐ-UBND UBND thị xã Về việc giao đất cho bà Tống Thị Hoàng Tải về
6 10/01/2017 10/01/2017 222/QÐ-UBND UBND thị xã Về việc giao đất cho bà Tống Thị Bơi Tải về
7 10/01/2017 10/01/2017 221/QÐ-UBND UBND thị xã Về việc giao đất cho bà Chu Ngọc Sơn Tải về
8 10/01/2017 10/01/2017 220/QÐ-UBND UBND thị xã Về việc giao đất cho ông Nguyễn Văn Kim Tải về
9 10/01/2017 10/01/2017 219/QÐ-UBND UBND thị xã Về việc giao đất cho ông Hoàng Đức Hoàng Tải về
10 10/01/2017 10/01/2017 218/QÐ-UBND UBND thị xã Về việc giao đất cho bà Hoàng Đức Hoàng Tải về
11 10/01/2017 10/01/2017 217/QÐ-UBND UBND thị xã Về việc giao đất cho ông Nguyễn Văn Tương Tải về
12 10/01/2017 10/01/2017 216/QÐ-UBND UBND thị xã Về việc giao đất cho bà Nguyễn Thị Gái Tải về
13 10/01/2017 10/01/2017 216/QÐ-UBND UBND thị xã Về việc giao đất cho bà Nguyễn Thị Gái Tải về
14 10/01/2017 10/01/2017 215/QÐ-UBND UBND thị xã Về việc giao đất cho ông Nguyễn Thành Nhân Tải về
15 10/01/2017 10/01/2017 214/QÐ-UBND UBND thị xã Về việc giao đất cho bà Nguyễn Thị Gái Tải về
Liên kết website