STTTên thủ tục hành chínhĐơn vị thực hiện
Trang đầu Trang trước
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
select
Tổng số dòng: 217 / 11 trang
1 Bổ sung hộ tịch  
2 Cải chính hộ tịch (cho người từ đủ 14 tuổi trở lên)  
3 Cấp bản sao bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở và bổ túc Trung học cơ sở  
4 Cấp bản sao bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở và bổ túc Trung học cơ sở  
5 Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch  
6 Cấp chứng chỉ chất lượng giống đối với lợn đực giống sử dụng để phối giống trực tiếp nuôi tại hộ gia đình  
7 Cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong huyện.  
8 Cấp đổi Giấy chứng nhận bị ố, nhoè, hư hỏng hoặc đo đạc lại.  
9 Cấp đổi, Điều chỉnh số nhà  
10 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm  
11 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiện  
12 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh ngành nghề kinh doanh không có điều kiện  
13 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng  
14 Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp thửa đất không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của chủ khác  
15 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cửa hàng bán LGP chai  
16 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y để chăn nuôi gia cầm thương phẩm.  
17 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch đối với thủy sản, sản phẩm thủy sản vận chuyển trong tỉnh.  
18 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển trong tỉnh.  
19 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển trong tỉnh.  
20 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thủy sản giống tại địa phương tiếp nhận