Lịch làm việc UBND
Chủ nhật, 08/07/2018 | 14:08:16 GMT+7
LỊCH LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH UBND CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HĐND, UBND Tuần lễ từ 09/7/2018 đến 15/7/2018
Tập tin đính kèm:

ỦY BAN NHÂN DÂN                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     THỊ XÃ DĨ AN                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 LỊCH LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH UBND

CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HĐND, UBND

Tuần lễ từ 09/7/2018 đến 15/7/2018

(LỊCH NÀY THAY THƯ MỜI HỌP)

THỨ HAI  09/7/2018

Sáng1- 8 giờ: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch HĐND-UBND họp hội ý.

*Địa điểm: Phòng họp số 2.

*Cùng dự: Lãnh đạo Văn phòng, CV Huê.

Chiều: 1- 14 giờ: Chủ tịch Nguyễn Thanh Phong làm việc với Lãnh đạo Ban QLDA ĐTXD khu vực về công tác xây dựng cơ bản.

*Địa điểm: Phòng họp số 2.

*Mời dự: Lãnh đạo Ban QLDA ĐTXD khu vực, Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND Phạm Thị Diệu, CV Hòa.

- 15 giờ: Chủ tịch Nguyễn Thanh Phong làm việc với Lãnh đạo phòng Nội vụ.

*Địa điểm: Phòng họp số 2.

*Mời dự: Lãnh đạo phòng Nội vụ.

2- 14 giờ: Phó Chủ tịch Phạm Văn Bảy đi cơ sở (Tài xế Tuấn).

3- 14 giờ: Phó Chủ tịch Trần Văn Tân họp Hội đồng tư vấn giải quyết hồ sơ cá biệt (giao phòng TN-MT chuẩn bị nội dung).

*Địa điểm: Phòng họp số 3.

*Mời dự: Thành viên Hội đồng, UBND các phường: Tân Bình, Tân Đông Hiệp, Đông Hòa, Dĩ An, Chánh Văn phòng HĐND-UBND Võ Trọng Tài, CV Hạnh, Đại.

THỨ BA 10/7/2018

Sáng:   1- 7 giờ 30: Chủ tịch Nguyễn Thanh Phong dự Hội nghị triển khai Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị Tỉnh tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị Quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Sơ kết việc thực hiện thí điểm mô hình tổ chức bộ máy tại Đảng bộ phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An (Tài xế Thành).

*Địa điểm: Hội trường A-UBND thành phố Thủ Dầu Một.

*Cùng dự: Chánh Văn phòng HĐND-UBND Võ Trọng Tài.

2- 8 giờ: Phó Chủ tịch Phạm Văn Bảy họp bàn giao tài sản của trường Trung nghề Khu công nghiệp (giao phòng TC-KH chủ trì, phối hợp các ngành có liên quan chuẩn bị nội dung).

*Địa điểm: Phòng họp số 2.

*Mời dự: Trưởng (hoặc Phó) các đơn vị: TC-KH, GD-ĐT, Nội vụ, TN-MT, LĐ-TB&XH, XN CTCC, Trường Trung cấp nghề Dĩ An, Trung tâm GDTX, Hiệu trưởng trường TH Nhị Đồng, Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND Bùi Thị Kim Nguyên, CV Tài.

3- 8 giờ: Phó Chủ tịch Võ Anh Tuấn đi xác minh lý lịch cảm tình đảng (Tài xế Tuấn).

4- 8 giờ: Phó Chủ tịch Trần Văn Tân đi khảo sát khu vực trồng cây tại khu di tích cách mạng và sinh thái Hố Lang (Tài xế Hiền).

*Thành phần: Lãnh đạo các đơn vị: Kinh tế, TC-KH, Ban QLDA ĐTXD khu vực, XN CTCC, UBND phường Tân Bình.

- 9 giờ 30: Phó Chủ tịch Trần Văn Tân đi khảo sát các vị trí trồng cây phân tán trên địa bàn các phường (giao phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung và mời các phường có liên quan) {Tài xế Hiền}.

*Thành phần: Lãnh đạo các đơn vị: Kinh tế, QLĐT.

5- 8 giờ 30: Ủy quyền Thủ trưởng phòng QLĐT tham gia Đoàn công tác kiểm tra, rà soát các lối đi tự mở, đường gom, đường ngang trên đường sắt Quốc gia (đoạn qua địa bàn thị xã).

*Địa điểm: Tập trung tại ga Sóng Thần.

Chiều: 1- 13 giờ 30: Chủ tịch Nguyễn Thanh Phong dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự nhiệm kỳ 2015-2020 (Tài xế Thành).

*Địa điểm: Hội trường Ban CHQS thị xã.

2- 14 giờ: Phó Chủ tịch Phạm Văn Bảy đi khảo sát thực tế vị trí lắp đặt trụ treo băng rol và màn hình led tại một số vị trí trên địa bàn thị xã (Tài xế Hiền).

*Thành phần: Đ/d Lãnh đạo phòng VH-TT, TTVH, CV Tài.

3- 14 giờ: Phó Chủ tịch Trần Văn Tân làm việc với Sở GTVT về việc giải quyết ngập úng trên tuyến đường Mỹ Phước-Tân Vạn (khu vực Đình An Nhơn) {giao phòng QLĐT chủ trì, phối hợp Tổng Công ty Becamex chuẩn bị nội dung}.

*Địa điểm: Phòng họp số 3.

*Mời dự: Trưởng (hoặc Phó) các đơn vị: QLĐT, Ban QLDA ĐTXD khu vực, UBND phường Tân Bình, Tổng Công ty Becamex, Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND Phạm Thị Diệu, CV Hòa.

THỨ TƯ  11/7/2018

Sáng:    1- 7 giờ 30: Chủ tịch Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Thanh Huy, Phó Chủ tịch UBND Trần Văn Tân dự kỳ họp thứ 7- HĐND Tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 -2021 (Tài xế Thành, Hiền).

*Địa điểm: Hội trường B-Tỉnh ủy.

2- 7 giờ 30: Phó Chủ tịch Phạm Văn Bảy dự Hội nghị phòng chống HIV/AIDS (có thư mời riêng) {Tài xế Tuấn}.

*Địa điểm: Hội trường Trung tâm y tế thị xã.

3- 9 giờ: Ủy quyền Thủ trưởng phòng TN-MT dự họp thống nhất giải quyết hồ sơ của công ty Cổ phần Minh Ngọc.

*Địa điểm: Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh.

Chiều: 1- 14 giờ: Chủ tịch Nguyễn Thanh Phong họp Hội đồng nghe báo cáo kết quả họp dân phổ biến phương án tổ chức tái định cư công trình xây dựng hạ tầng khu quy hoạch tái định cư phường Tân Đông Hiệp và giải tỏa đền bù xây dựng trường THCS Đông Chiêu (giao TTPTQĐ chuẩn bị nội dung).

*Địa điểm: Phòng họp số 2.

*Mời dự: Thành viên Hội đồng bồi thường của dự án, Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND Phạm Thị Diệu, CV Hòa.

- 15 giờ: Chủ tịch Nguyễn Thanh Phong họp Hội đồng thống nhất việc hỗ trợ về tài sản của tổ chức thuộc dự án đường Mỹ Phước-Tân Vạn nối dài và đoạn từ Cầu bà  Khâm đến Ngả 3 Tân Vạn theo chủ trương của UBND tỉnh (giao TTPTQĐ chuẩn bị nội dung).

*Địa điểm: Phòng họp số 2.

*Mời dự: Thành viên Hội đồng bồi thường của dự án, Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND Phạm Thị Diệu, CV Hòa.

2- 14 giờ: Các Phó Chủ tịch HĐND, UBND dự họp Chi bộ định kỳ.

*Địa điểm: Phòng họp số 3.

*Mời dự: Đảng viên Chi bộ.

THỨ NĂM 12/7/2018

Sáng:   1- 7 giờ 30: Chủ tịch HĐND Ngô Ngọc Điệp tiếp dân.

*Địa điểm: Phòng tiếp dân UBND thị xã.

*Cùng tiếp: TT/UBMTTQ, Hội Nông dân, Ủy ban kiểm tra, Trưởng (hoặc Phó) các đơn vị Thanh tra, TN-MT, Chi nhánh TTPTQĐ, QLĐT, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ,  Phó Trưởng Ban Pháp chế Đinh Văn Dĩ, CV Hạnh.

2- 7 giờ 30: Chủ tịch Nguyễn Thanh Phong chủ trì họp Ban chỉ huy thống nhất thị xã (có chương trình riêng).

*Địa điểm: Phòng họp số 2.

*Mời dự: thành viên Ban chỉ huy thống nhất thị xã, Chánh Văn phòng HĐND-UBND Võ Trọng Tài, CV Trâm.

3- 8 giờ: Phó Chủ tịch Phạm Văn Bảy họp thông qua kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (giao phòng Y tế chủ trì, phối hợp TTYT chuẩn bị nội dung).

*Địa điểm: Phòng họp số 4.

*Mời dự: TT/UBMTTQ, Trưởng (hoặc Phó) các đơn vị: Y tế, TTYT, TC-KH, GD-ĐT, Kinh tế, TN-MT, VH-TT, Nội vụ, LĐ-TB&XH, Tư pháp, Công an thị xã, BHXH thị xã, Đài truyền thanh, Chi Cục Thống kê, Hội Nông dân, Hội LHPN, LĐLĐ, Thị đoàn, Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND Bùi Thị Kim Nguyên, CV Tài.

4- 7 giờ 30: Phó Chủ tịch Võ Anh Tuấn dự và chỉ đạo Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ phường Bình An nhiệm kỳ 2015-2020 (Tài xế Tuấn).

*Địa điểm: Hội trường UBND phường Bình An.

5- 7 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Thanh Huy, Phó Chủ tịch UBND Trần Văn Tân tiếp tục dự kỳ họp thứ 7- HĐND Tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 -2021 (Tài xế Hiền).

*Địa điểm: Hội trường B-Tỉnh ủy.

Chiều:  1- 14 giờ: Chủ tịch Nguyễn Thanh Phong họp thông qua Quy chế quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thị xã (giao phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

*Địa điểm: Phòng họp số 2.

*Mời dự: Trưởng (hoặc Phó) các đơn vị: QLĐT, TC-KH, TN-MT, Tư pháp, Công an thị xã, Điện lực Dĩ An, Đội quản lý TTĐT, Tổ Thanh tra Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND các phường, Xí nghiệp cấp nước Dĩ An, Chánh Văn phòng HĐND-UBND Võ Trọng Tài, CV Hạnh.

2- 14 giờ: Phó Chủ tịch Phạm Văn Bảy nghe phòng VH-TT báo cáo tình hình xây dựng Đề án đặt đổi tên đường trên địa bàn thị xã (giao phòng VH-TT chuẩn bị nội dung).

*Địa điểm: Phòng họp số 3.

*Mời dự: Thanh viên BCĐ đặt đổi tên đường thị xã, UBND các phường, Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND Bùi Thị Kim Nguyên, CV Tài.

THỨ SÁU 13/7/2018

Sáng:   1- 8 giờ: Chủ tịch Nguyễn Thanh Phong đi kiểm tra các công trình xây dựng cơ bản (Tài xế Thành).

2- 8 giờ: Phó Chủ tịch Phạm Văn Bảy dự Hội nghị sơ kết tình hình công tác giảm nghèo, hỗ trợ vay vốn tạo việc làm và đào tạo nghề cho lao động trên địa bàn thị xã 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2018 (giao phòng LĐ-TB&XH chuẩn bị nội dung).

*Địa điểm: Phòng họp số 2.

*Mời dự: Trưởng (hoặc Phó) các đơn vị: LĐ-TB&XH, Ngân hàng CSXH, Trường TC nghề Dĩ An, LĐLĐ, Hội LHPN, Hội Nông dân, Thị đoàn, Hội Cựu chiến binh, Lãnh đạo UBND và Cán bộ giảm nghèo, việc làm và dạy nghề các phường, Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND Bùi Thị Kim Nguyên, CV Tài.

3- 7 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Thanh Huy, Phó Chủ tịch UBND Trần Văn Tân tiếp tục dự kỳ họp thứ 7- HĐND Tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 -2021 (Tài xế Hiền).

*Địa điểm: Hội trường B-Tỉnh ủy.

Chiều: 1- Chủ tịch Nguyễn Thanh Phong đi cơ sở.

2- 14 giờ: Phó Chủ tịch Phạm Văn Bảy làm việc Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thị xã.

*Địa điểm: Phòng họp số 2.

*Mời dự: LĐVP (Tài, Nguyên), CB, CC, NV Bộ phận TNHS-TKQ thị xã, CV Trúc, Hậu.

THỨ BẢY 14/7/2018

Sáng:   1- 7 giờ 30: Phó Chủ tịch Phạm Văn Bảy tham dự lớp bồi dưỡng chuyên viên cao cấp (Tài xế Hiền).

*Địa điểm: Học viện cán bộ Tp.HCM.

             2- Chánh Văn phòng HĐND-UBND Võ Trọng Tài và các cán bộ Ngọc, Phượng, Tài xế Hiền trực xử lý tiếp nhận hồ sơ công dân theo cơ chế 1 cửa tại Văn phòng HĐND-UBND thị xã.

*Địa điểm: Văn phòng HĐND-UBND thị xã.

(Lịch trực lái xe ngày 15/7/2018 : Tài xế Tuấn).

                                                                         TL. CHỦ TỊCH

                                            CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

   Võ Trọng Tài


Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
-- Chọn website liên kết --
Thống kê truy cập
Đang truy cập15
Tổng truy cập 270923