Lịch làm việc Thị Ủy
Thứ sáu, 06/07/2018 | 18:01:03 GMT+7
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Thị ủy Dĩ An Từ 09/7/2018 đến 15/07/2018
Tập tin đính kèm:

 ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH DƯƠNG

THỊ ỦY DĨ AN

*

   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

             Dĩ An, ngày  06  tháng  7  năm 2018

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ THỊ ỦY DĨ AN

TỪ 09/7/2018 ĐẾN 15/7/2018

Thứ hai

(09/7)

Sáng:

- Đ/c Tỉnh ủy viên - Bí thư Thị ủy Bùi Thanh Nhân và Đ/c Ngô Ngọc Điệp - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã giải quyết cơ quan.

Chiều:

-14h00: Đ/c Ngô Ngọc Điệp - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã dự Hội nghị triển khai Đề án hỗ rợ nguồn lực thực hiện công tác xây dựng phát triển tổ chức đảng, tổ chức chính trị- xã hội trong các Doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2018-2020.

- Cùng dự: Đại diện Lãnh đạo BTC thị ủy, Liên Đoàn Lao động và Đoàn thanh niên Thị xã.

Địa điểm : Hội trường BTC Tỉnh ủy.

(Tầng 18, tháp B Trung tâm Hành chính Tỉnh Bình Dương)

Thứ ba

(10/7)

Sáng:

- 07h30: Thường trực Thị ủy (03Đ/c) dự Hội nghị triển khai Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị Tỉnh tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị Quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Sơ kết việc thực hiện thí điểm mô hình tổ chức bộ máy tại Đảng bộ phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An.

- Cùng dự: Đ/c Lê Thị Mai Thi - UVTV- Trưởng BTC thị ủy, Đ/c Chánh Văn phòng Thị ủy, Đ/c Chánh Văn phòng HĐND -UBND; Đ/c Trưởng Phòng Nội vụ và Đ/c Bí thư, Chủ tịch UBND các phường.

Địa điểm : Hội trường A- UBND Thành phố Thủ Dầu Một .

- 07h30: Đ/c Phạm Ngọc Ẩn - UVTV - Trưởng BTG Thị ủy dự và chỉ đạo Hội nghị sơ kết công tác Đảng - Chính quyền phường Bình Thắng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

- Cùng dự: Đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Thị uỷ.

Địa điểm : Hội trường UBND phường Bình Thắng .

- 07h30: Đ/c Nguyễn Công Danh - UVTV - Trưởng BDV Thị ủy dự và chỉ đạo Hội nghị sơ kết công tác Đảng - Chính quyền phường An Bình 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

- Cùng dự: Đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Thị uỷ.

Địa điểm : Hội trường UBND phường An Bình.

Chiều:

- 13h30: Đ/c Tỉnh ủy viên - Bí thư Thị ủy Bùi Thanh Nhân dự và chỉ đạo Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự nhiệm kỳ 2015-2020.

- Cùng dự: Đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Thị uỷ.

Địa điểm : Hội trường BCH Quân sự thị xã.

Thứ tư

(11/7)

Sáng:

- 07h30: Đ/c Tỉnh ủy viên - Bí thư Thị ủy Bùi Thanh Nhân dự kỳ họp thứ 7- HĐND Tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 -2021.

Địa điểm : Hội trường B -Tỉnh uỷ.

- 07h30: Đ/c Ngô Ngọc Điệp - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì Đoàn giám sát việc thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Thị uỷ về công tác lãnh dạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Quy định 47-QĐ/TW và Quy định 181-QĐ/TW đối với Đảng uỷ và cá nhân đồng chí Bí thư Đảng uỷ phường Bình An.

Cùng dự: Các đồng chí thành viên theo Quyết định số 1339-QĐ/TU, ngày 04/6/2018 của Thị uỷ.

 Địa điểm: Đảng uỷ phường Bình An .

- 07h30: Đ/c Phạm Ngọc Ẩn - UVTV - Trưởng BTG Thị ủy chủ trì Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII)

Thành phần mời dự:

     +/ Tập thể Cấp ủy các chi bộ cơ sở trực thuộc Thị ủy và Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự thị xã.

     +/ Các đồng chí Trưởng, Phó các phòng, ban, cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thể và khối hành chính Nhà nước, hành chính sự nghiệp trên địa bàn thị xã.

      +/ Cấp ủy và toàn thể Đảng viên thuộc Đảng bộ Công An thị xã.

Địa điểm : Trung tâm Bồi dưỡng chính trị.

Chiều:

- 13h30: Đ/c Ngô Ngọc Điệp - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã dự Hội nghị sơ kết 6 tháng công tác tổ chức, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Địa điểm : Hội trường Thị ủy.

Thứ năm

(12/7)

Sáng:

- 07h30: Đ/c Tỉnh ủy viên - Bí thư Thị ủy Bùi Thanh Nhân tiếp tục dự kỳ họp thứ 7- HĐND Tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 -2021.

Địa điểm : Hội trường B -Tỉnh uỷ.

- 07h30: Đ/c Ngô Ngọc Điệp - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã - tiếp công dân

Cùng dự : Đại diện lãnh đạo UBKT Thị ủy và Văn phòng Thị ủy.

Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân Thị xã.

- 07h30: Đ/c Phạm Ngọc Ẩn - UVTV - Trưởng BTG Thị ủy chủ trì Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII)

Thành phần : Toàn thể Đảng viên của các chi bộ cơ sở trực thuộc Thị ủy, Đảng viên thuộc Đảng bộ Ban CHQS thị xã, Phòng cháy chữa cháy thị xã.

Địa điểm : Trung tâm Bồi dưỡng chính trị.

- 07h30: Đ/c Võ Anh Tuấn - UVTV - Phó Chủ tịch HĐND thị xã dự và chỉ đạo Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ phường Bình An nhiệm kỳ 2015-2020.

- Cùng dự: Đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng thị uỷ.

Địa điểm : Hội trường UBND phường Bình An .

- 07h30: Đ/c Võ Văn Hồng - UVTV - Trưởng Công An thị xã chủ trì Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ Công An thị xã nhiệm kỳ 2015-2020.

- Cùng dự: Đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng thị uỷ.

Địa điểm : Hội trường Công An Thị xã .

 Chiều:

- 13h30: Đ/c Ngô Ngọc Điệp - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã dự họp CLB nữ lãnh đạo quản lý Quý 2 năm 2018.

Địa điểm : Phường An Bình

- 13h30: Đ/c Phạm Ngọc Ẩn - UVTV - Trưởng BTG Thị ủy dự và chỉ đạo Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ phường Bình Thắng nhiệm kỳ 2015-2020.

- Cùng dự: Đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng thị uỷ.

Địa điểm : Hội trường UBND phường Bình Thắng .

Thứ sáu

(13/7)

Sáng:

- 07h30: Đ/c Tỉnh ủy viên - Bí thư Thị ủy Bùi Thanh Nhân tiếp tục dự kỳ họp thứ 7- HĐND Tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 -2021.

Địa điểm : Hội trường B -Tỉnh uỷ.

- 07h30: Đ/c Phạm Ngọc Ẩn - UVTV - Trưởng BTG Thị ủy chủ trì Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII)

Thành phần mời dự: Tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người hợp đồng lao động khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể, khối cơ quan hành chính Nhà nước, hành chính sự nghiệp của Thị xã, cán bộ chiến sĩ Công an, Ban CHQS thị xã và Phòng cháy chữa cháy (không là Đảng viên).

Địa điểm : Trung tâm Bồi dưỡng chính trị.

- 07h30: Đ/c Nguyễn Công Danh - UVTV - Trưởng BDV Thị ủy dự và chỉ đạo Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ phường An Bình nhiệm kỳ 2015-2020.

- Cùng dự: Đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng thị uỷ.

Địa điểm : Hội trường UBND phường An Bình.

Chiều:

-14h00: Ủy quyền đồng chí Nguyễn Công Danh - UVTV- Trưởng Ban Dân vận thị ủy dự và chỉ đạo Hội nghị Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Ban Chấp hành Trung ương “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Đoàn thanh niên thị xã tổ chức.

Địa điểm : Hội trường UBND phường Bình An.

Thứ bảy

(14/7)

Trực lãnh đạo:  Đ/c Trần Thị Hồng Thúy - Chánh VPTU Thị ủy.

Chủ nhật

(15/7)

Trực tự vệ: Đ/c Đặng Thị Vân - Chuyên viên VPTU.

Lịch làm việc này thay thư mời họp.

(Lịch được gửi qua hòm thư công vụ Tỉnh ủy và đăng tải trên mạng diện rộng

của Thị uỷ: địa chỉ website http://www.dan.bdu.dcs.vn, cổng thông tin điện tử

thị xã Dĩ An http://dian.binhduong.gov.vn )

Nơi nhận:

- Văn phòng Tỉnh ủy;

- Đ/c Phạm Văn Cành - Phó BTTT Tỉnh ủy;

- Các đ/c UV.BTV Thị ủy;

- Các Đ/c Phó Chủ tịch HĐND - UBND thị xã;

- Các ban ngành, đoàn thể thị xã;

- Các chi, Đảng bộ cơ sở;

- Lưu Văn phòng Thị ủy.

T/L BAN THƯỜNG VỤ

  CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

    Trần Thị Hồng Thúy


Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
-- Chọn website liên kết --
Thống kê truy cập
Đang truy cập18
Tổng truy cập 270938