Lịch đại biểu HĐND
Thứ hai, 02/07/2018 | 15:52:58 GMT+7
LỊCH ĐẠI BIỂU HĐND THỊ XÃ TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 7/2018
Tập tin đính kèm:

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

THỊ XÃ DĨ AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                 Dĩ An, ngày        tháng  6  năm 2018

LỊCH ĐẠI BIỂU HĐND THỊ XÃ TIẾP CÔNG DÂN

THÁNG 7/2018

STT

Họ và tên

Phòng

Tiếp công dân

Thời gian

1

Ngô Ngọc Điệp

Thị xã

Lịch làm việc Thị ủy

2

Nguyễn Thanh Phong

Thị xã

Lịch làm việc HĐND-UBND thị xã

3

Võ Anh Tuấn

4

Phạm Văn Bảy

5

Nguyễn Thanh Huy

6

Trần Văn Tân

7

Lê Văn Thạch

P. An Bình

Sáng thứ năm 19/7/2018

8

Bùi Thị Phi Yến

P. Dĩ An

Sáng thứ tư 18/7/2018

9

Đào Minh Thành

P. Tân Đông Hiệp

Sáng thứ sáu 20/7/2018

10

Châu Hồng Nga

P. Đông Hòa

Sáng thứ sáu 20/7/2018

11

Nguyễn Trần Phi Long

P. Tân Bình

Sáng thứ sáu 20/7/2018

                                                                                    

- Đề nghị UBND phường hỗ trợ cho đại biểu HĐND thị xã tiếp công dân: chỉ đạo bộ phận trực tiếp làm công tác tiếp công dân phối hợp Trạm truyền thanh phường phát thanh thông báo này và niêm yết công  khai lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND thị xã;

- Sau buổi tiếp công dân định kỳ, đề nghị các Tổ đại biểu tổng hợp tình hình tiếp công dân của Tổ gởi về TT.HĐND thị xã theo qui định./.

                                                                       TM. THƯỜNG TRỰC HĐND

                                                                                   KT. CHỦ TỊCH

                                                                                  PHÓ CHỦ TỊCH

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                Nguyễn Thanh Huy


Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
-- Chọn website liên kết --
Thống kê truy cập
Đang truy cập11
Tổng truy cập 270967