Lịch làm việc UBND
Thứ bảy, 12/05/2018 | 20:08:44 GMT+7
LỊCH LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH UBND CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HĐND, UBND Tuần lễ từ 14/5/2018 đến 20/5/2018
Tập tin đính kèm:

ỦY BAN NHÂN DÂN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     THỊ XÃ DĨ AN                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 LỊCH LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH UBND

CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HĐND, UBND

Tuần lễ từ 14/5/2018  đến 20/5/2018

(LỊCH NÀY THAY THƯ MỜI HỌP)

THỨ HAI  14/5/2018

Sáng1- 8 giờ: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch HĐND-UBND họp hội ý.

*Địa điểm: Phòng họp số 2.

*Cùng dự: Lãnh đạo Văn phòng, CV Huê.

Chiều1- 14 giờ: Chủ tịch Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch Trần Văn Tân họp Hội đồng tuyển dụng lao động Đội QLTT đô thị thị xã (giao phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).

*Địa điểm: Phòng họp số 2.

*Mời dự: Thành viên Hội đồng (theo quyết định số 1351/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 của UBND thị xã).

- 15 giờ: Chủ tịch Nguyễn Thanh Phong họp triển khai vị trí thi tuyển Trưởng, Phó phòng đối với một số phòng ban thuộc UBND thị xã (giao phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).

*Địa điểm: Phòng họp số 2.

*Mời dự: Trưởng các đơn vị: Nội vụ, TN-MT, Thanh tra, GD-ĐT, Kinh tế, Chánh Văn phòng HĐND-UBND Võ Trọng Tài.

2- 13 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Võ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND Phạm Văn Bảy dự khảo sát việc thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW (khóa XII) đối với Ban Dân vận, UBMTTQ và Hội Nông dân thị xã (theo Kế hoạch số 106-KH/TU ngày 27/4/2018 của BCĐ).

*Địa điểm: phòng họp Ban Thường vụ.

- 15 giờ: Phó Chủ tịch HĐND Võ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND Phạm Văn Bảy dự khảo sát việc thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW (khóa XII) đối với Ban Tuyên giáo và Trung tâm BDCT thị xã (theo Kế hoạch số 106-KH/TU ngày 27/4/2018 của BCĐ).

*Địa điểm: phòng họp Ban Thường vụ.

3- 15 giờ: Phó Chủ tịch Trần Văn Tân tiếp và làm việc với Lãnh đạo thị xã Tân Uyên (có chương trình riêng).

*Địa điểm: phòng họp số 3.

*Cùng tiếp: Đ/d Lãnh đạo phòng QLĐT, TN-MT, Chi nhánh VPĐKĐĐ, CV Hòa.

THỨ BA 15/5/2018

Sáng:   1- 7 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch HĐND Võ Anh Tuấn, Nguyễn Thanh Huy dự họp liên tịch chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp thứ 6, HĐND thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

*Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Thị ủy.

*Mời dự: Trưởng - Phó các ban HĐND thị xã, Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND thị xã, Thủ trưởng các đơn vị: Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự, Phòng TC-KH, QLĐT, Thanh tra, Nội vụ, Văn phòng Thị ủy, TT/ HĐND các phường, Chánh Văn phòng HĐND-UBND Võ Trọng Tài, CV Trung.

2- 8 giờ: Phó Chủ tịch Phạm Văn Bảy dự Hội nghị Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và biểu dương gương điển hình tiên tiến năm 2018 do Hội LHPN tỉnh tổ chức (Tài xế Tuấn).

*Địa điểm: Hội trường Nhà thiếu nhi tỉnh.

3- 8 giờ: Phó Chủ tịch Trần Văn Tân họp thông qua kế hoạch quản lý và sử dụng quỹ đất công do nhà nước quản lý trên địa bàn thị xã (giai đoạn 2018-2020) {giao phòng TN-MT chuẩn bị nội dung}.

*Địa điểm: Phòng họp số 3.

*Mời dự: Trưởng (hoặc Phó) các đơn vị: TN-MT, TTPTQĐ, TC-KH, QLĐT, Ban QLDA ĐTXD khu vực thị xã, VPĐKĐĐ, Lãnh đạo UBND và cán bộ địa chính các phường, Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND Phạm Thị Diệu, CV Hòa.

4- 8 giờ: Ủy quyền Thủ trưởng phòng VH-TT dự Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 hàng năm” giai đoạn 2014-2018.

*Địa điểm: Trung tâm Văn hóa & Điện ảnh tỉnh.

Chiều: 1- 14 giờ: Chủ tịch Nguyễn Thanh Phong họp giải quyết tồn đọng trong công tác bồi thường, GPMB dự án đường tư QL1K đi ĐHQG và xây dựng khu tổ hợp phát triển nhà ở dịch vụ thương mại (giao TTPTQĐ chuẩn bị nội dung và mời Chủ đầu tư).

*Địa điểm: Phòng họp số 2.

*Mời dự: Thành viên Hội đồng bồi thường dự án, Chủ đầu tư, Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND Phạm Thị Diệu, CV Hòa.

2- 14 giờ: Phó tịch HĐND Võ Anh Tuấn, Nguyễn Thanh Huy dự giám sát chuyên đề về công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn phường Bình Thắng (Tài xế Hiền).

*Địa điểm: UBND phường Bình Thắng.

*Mời dự: TT/UBMTTQ thị xã, Thành viên Đoàn giám sát (theo Thông báo số 05/TB-ĐGS ngày 06/3/2018 của Đoàn giám sát HĐND thị xã), Trưởng (hoặc Phó) các đơn vị: Tư pháp, Đài truyền thanh, CV Trung.

3- 14 giờ: Phó Chủ tịch Phạm Văn Bảy họp thông qua dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện thành lập mạng lưới Đội công tác xã hội tình nguyện tại các phường trên địa bàn thị xã (giao phòng LĐ-TB&XH chuẩn bị nội dung).

*Địa điểm: Phòng họp số 3.

*Mời dự: TT/UBMTTQ, Trưởng (hoặc Phó) các đơn vị: LĐ-TB&XH, TC-KH, Nội vụ, Y tế, Công an, Đài truyền thanh, Thị đoàn, Hội LHPN, Hội Nông dân, UBND các phường, CV Tài.

4- 14 giờ: Phó Chủ tịch Trần Văn Tân đi kiểm tra địa điểm chuẩn bị tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây” năm 2018, phường Tân Bình (Tài xế Hiền).

*Thành phần: Đ/d Lãnh đạo phòng: Kinh tế, XNCTCC, Thị đoàn, UBND phường Tân Bình.

THỨ TƯ  16/5/2018

Sáng:   1- 8 giờ: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

*Địa điểm: Phòng họp số 4.

*Mời dự: Chi ủy Chi bộ Văn phòng, Chánh Văn phòng HĐND-UBND Võ Trọng Tài.

2- 7 giờ 30: Ủy quyền Thủ trưởng phòng VH&TT dự khai mạc triển lãm chuyên đề “Bác Hồ với Thanh niên”.

*Địa điểm: Nhà Truyền thống thị xã.

3- 8 giờ: Ủy quyền Giám đốc TTPTQĐ họp dân công khai chủ trương đầu tư, kế hoạch đo đạc, thu hồi đất, kiểm đếm thực hiện công trình nâng cấp, mở rộng đường Chiêu Liêu (giao TTPTQĐ chuẩn bị nội dung và mời các hộ dân).

*Địa điểm: Hội trường UBND phường Tân Đông Hiệp.

*Mời dự: Trưởng (hoặc Phó) các đơn vị: TTPTQĐ, TC-KH, TN-MT, QLĐT, Ban QLDA ĐTXD khu vực thị xã, Chi nhánh VPĐKĐĐ, UBND phường Tân Đông Hiệp, Các hộ dân.

Chiều: 1- 14 giờ: Chủ tịch Nguyễn Thanh Phong dự Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018 (Tài xế Thành).

*Địa điểm: Hội trường A - BCH QS tỉnh.

2- 13 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Võ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND dự họp Ban Thường vụ, thông qua văn kiện, phương án nhân sự chuẩn bị Đại hội đại biểu Hội Nông dân thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2018-2023.

*Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Thị ủy.

3- 14 giờ: Phó Chủ tịch Trần Văn Tân chủ trì họp giao ban ban Khối Kinh tế-Đô thị (Giao các ngành chuẩn bị nội dung theo Công văn số 390/UBND-KTĐT ngày 22/2/2018 của UBND thị xã và căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, báo cáo tình hình thực hiện 4 tháng đầu năm, phương hướng quý II/2018).

*Địa điểm: Phòng họp số 4.

*Mời dự: Thủ trưởng các ngành thuộc khối KT-ĐT, Lãnh đạo các đơn vị: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Đội Quản lý thị trường số 5, Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Thống kê, Ngân hàng NN-PTNT, Điện lực Dĩ An, Tổ Thanh tra xây dựng thị xã, UBND các phường, Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND Phạm Thị Diệu, CV Hòa.

4- 15 giờ: Thường trực HĐND, UBND dự lễ công bố quyết định Chánh án Tòa án nhân dân thị xã.

*Địa điểm: Hội trường TAND thị xã.

THỨ NĂM 17/5/2018

Sáng:   1- 7 giờ 30: Chủ tịch HĐND Ngô Ngọc Điệp tiếp dân.

*Địa điểm: Phòng tiếp dân UBND thị xã.

*Cùng tiếp: TT/UBMTTQ, Hội Nông dân, Ủy ban kiểm tra, Trưởng (hoặc Phó) các đơn vị Thanh tra, TN-MT, Chi nhánh TTPTQĐ, QLĐT, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ,  Phó Trưởng Ban Pháp chế Đinh Văn Dĩ, CV Dung.

2- 8 giờ: Đ/c Chủ tịch Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch Trần Văn Tân họp, thông qua dự thảo Quy chế phối hợp kiểm tra, xử lý và trách nhiệm quản lý TTXD-TTĐT trên địa bàn (Giao phòng QLĐT chuẩn bị nội dung)

*Địa điểm: Phòng họp số 2.

*Mời dự: Trưởng (hoặc Phó) các đơn vị: QLĐT, TC-KH, Công an, Kinh tế, Tư pháp, TN-MT, VH-TT, Đài truyền thanh, XNCTCC, Điện lực, UBND các phường, LĐVP (Tài, Diệu), CV Hòa.

3- 8 giờ: Phó tịch HĐND Võ Anh Tuấn, Nguyễn Thanh Huy dự giám sát chuyên đề về công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn phường Dĩ An (Tài xế Hiền).

*Địa điểm: UBND phường Dĩ An.

*Mời dự: TT/UBMTTQ thị xã, Thành viên Đoàn giám sát (theo Thông báo số 05/TB-ĐGS ngày 06/3/2018 của Đoàn giám sát HĐND thị xã), Trưởng (hoặc Phó) các đơn vị: Tư pháp, Đài truyền thanh, CV Trung.

4- 8 giờ: Phó Chủ tịch Phạm Văn Bảy làm việc với Ban Giám hiệu các trường trên địa bàn phường Tân Bình về công tác chuẩn bị khai giảng năm học 2018-2019 (giao phòng GD-ĐT mời các trường) {Tài xế Tuấn}.

*Địa điểm: Trường THCS Tân Đông Hiệp.

*Mời dự: Trưởng (hoặc Phó) các đơn vị: GD-ĐT, TC-KH, QLĐT, UBND phường Tân Bình, Ban Giám hiệu các trường, CV Tài.

5- 8 giờ 30: Ủy quyền Thủ trưởng phòng TN-MT dự buổi xác minh nội dung đơn của Sở TN-MT (theo giấy mời 379/GM-STNMT ngày 10/5/2018 của Sở TN-MT).

*Địa điểm: UBND phường Đông Hòa.

Chiều:  1- 13 giờ 30: Chủ tịch Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch HĐND Võ Anh Tuấn dự họp giao ban Thường trực Thị ủy.

*Địa điểm: Phòng họp BTV Thị ủy.

*Cùng dự: Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã Võ Trọng Tài.

2- 15 giờ: Chủ tịch Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch HĐND Võ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND Phạm Văn Bảy dự khảo sát việc thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW (khóa XII) đối với phòng Nội vụ (theo Kế hoạch số 106-KH/TU ngày 27/4/2018 của BCĐ).

*Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ.

3- 14 giờ: Phó Chủ tịch Trần Văn Tân làm việc với Giám đốc Trung tâm kỹ thuật đường bộ 4 về công tác đấu nối hạ tầng Khu tái định cư ĐHQG vào đường QL1K {giao Tư vấn QLDA chuẩn bị nội dung}.

*Địa điểm: Phòng họp số 3.

*Mời dự: Trưởng (hoặc Phó) các đơn vị: Ban QLDA ĐTXD khu vực thị xã, QLĐT, TC-KH, UBND phường Bình An, Tư vấn QLDA, Đơn vị thi công, Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND Phạm Thị Diệu, CV Hòa.

THỨ SÁU  18/5/2018

Sáng:   1- 6 giờ: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND dự Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và trồng cây phân tán trên địa bàn thị xã năm 2018 (Có thư mời riêng) {Tài xế Thành}.

*Địa điểm: Khu di tích cách mạng và sinh thái Hố Lang.

             - 7 giờ 30: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND dự Hội nghị trực tuyến nghe báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành TW (khóa XII).

*Địa điểm: Phòng họp số 4.

*Cùng dự: Chánh Văn phòng HĐND-UBND Võ Trọng Tài.

2- 7 giờ 30: Phó Chủ tịch Phạm Văn Bảy dự bế mạc Đại hội Đại biểu Công đoàn tỉnh Bình Dương lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023 và Lễ bế mạc Đại hội TDTT tỉnh (Tài xế Tuấn).

*Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm và Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh tỉnh.

3- 7 giờ: Phó Chủ tịch Trần Văn Tân dự Lễ phát động “Tết trồng cây” kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (Tài xế Hiền).

*Địa điểm: đường N8, Khu Công nghiệp và đô thị Bàu Bàng, huyện Bàu Bàng.

Chiều: 1- 14 giờ: Chủ tịch Nguyễn Thanh Phong gặp gở và làm việc với các hộ dân thuộc dự án Cầu Đồng Nai (giao Chi nhánh TTPTQĐ chuẩn bị nội dung và mời hộ dân).

*Địa điểm: Phòng họp số 2.

*Mời dự: TT/HĐND, TT/UBMTTQ, Thành viên Ban cưỡng chế, Trưởng (hoặc Phó) các đơn vị: Hội Nông dân, Hội liên hiệp Phụ nữ, UBND phường Bình Thắng, CV Dung.

- 15 giờ 30: Chủ tịch Nguyễn Thanh Phong họp giải quyết đơn khiếu nại của công dân (có thư mời riêng).

*Địa điểm: Phòng họp số 2.

*Mời dự: Trưởng (hoặc Phó) các đơn vị: Trung tâm PTQĐ, TN-MT, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Thanh tra, UBND phường Bình Thắng, Đông  Hòa, CV Dung.

2- 14 giờ: Phó Chủ tịch Phạm Văn Bảy họp thông qua công tác chuẩn bị Đại hội Hội Nạn nhân chất độc da cam thị xã nhiệm kỳ 2, năm 2018-2023 (giao Hội Nạn nhân chất độc da cam chuẩn bị nội dung).

*Địa điểm: Phòng họp số 3.

*Mời dự: Hội Nạn nhân chất độc da cam thị xã, Trưởng (hoặc Phó) các đơn vị: Ban Dân vận, Nội vụ, CV Tài.

3- Phó Chủ tịch Trần Văn Tân giải quyết công việc tại cơ quan.

THỨ BẢY 19/5/2018

Sáng:   1- 6 giờ 30: Chủ tịch Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch Trần Văn Tân dự khai mạc giải đua xe đạp không chuyên thị xã năm 2018 (Tài xế Thành).

*Địa điểm: Khu di tích cách mạng và sinh thái Hố Lang, phường Tân Bình.

2- 7 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Võ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND Phạm Văn Bảy dự Đại hội đại biểu cháu ngoan Bác Hồ thị xã lần thứ IX năm 2018 (Tài xế Hiền).

*Địa điểm: Hội trường Trung tâm văn hóa thị xã.

*Cùng dự: Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND Bùi Thị Kim Nguyên.

             3- Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND Phạm Thị Diệu và các cán bộ Ngọc, Phượng trực xử lý tiếp nhận hồ sơ công dân theo cơ chế 1 cửa tại Văn phòng HĐND-UBND thị xã.

*Địa điểm: Văn phòng HĐND-UBND thị xã.

(Lịch trực lái xe ngày 20/5/2018 : Tài xế Tuấn).

                                                                     TL. CHỦ TỊCH

                                            CHÁNH VĂN PHÒNG

       (Đã ký)

 Võ Trọng Tài


 

                                                                            


Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
-- Chọn website liên kết --
Thống kê truy cập
Đang truy cập39
Tổng truy cập 249851