Lịch đại biểu HĐND
Thứ sáu, 04/05/2018 | 16:27:30 GMT+7
LỊCH ĐẠI BIỂU HĐND THỊ XÃ TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 05/2018
Tập tin đính kèm:

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

THỊ XÃ DĨ AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                 Dĩ An, ngày  27  tháng 04 năm 2018

LỊCH ĐẠI BIỂU HĐND THỊ XÃ TIẾP CÔNG DÂN

THÁNG 05/2018

STT

Họ và tên

Phòng Tiếp dân

Thời gian

1

Ngô Ngọc Điệp

Thị xã

Lịch làm việc Thị ủy

2

Nguyễn Thanh Phong

Thị xã

Lịch làm việc HĐND-UBND thị xã

3

Võ Anh Tuấn

4

Phạm Văn Bảy

5

Nguyễn Thanh Huy

6

Trần Văn Tân

7

Nguyễn Công Thức

P. An Bình

Sáng thứ năm 10/05/2018

8

Nguyễn Thị Thùy Phương

P. Dĩ An

 Sáng thứ tư 09/05/2018

9

Phạm Văn Bảy

P. Tân Đông Hiệp

Sáng thứ sáu 11/05/2018

10

Nguyễn Công Danh

P.Tân Bình

Sáng thứ sáu 18/05/2018

11

Đinh Văn Dĩ

P.Bình Thắng

Sáng thứ ba 15/05/2018

12

Nguyễn Quốc Hùng

P. Đông Hòa

Sáng thứ sáu 25/05/2018

- Đề nghị UBND phường hỗ trợ cho đại biểu HĐND thị xã tiếp công dân: chỉ đạo bộ phận trực tiếp làm công tác tiếp công dân phối hợp Trạm truyền thanh phường phát thanh thông báo này và niêm yết công  khai lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND thị xã;

- Sau buổi tiếp công dân định kỳ, đề nghị các Tổ đại biểu tổng hợp tình hình tiếp công dân của Tổ gởi về TT.HĐND thị xã theo qui định./.

                                                                        TM. THƯỜNG TRỰC HĐND

                                                                                KT. CHỦ TỊCH

                                                                               PHÓ CHỦ TỊCH

                                                                                

                                                                                       (Đã ký)

                                                                              Nguyễn Thanh Huy


Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
-- Chọn website liên kết --
Thống kê truy cập
Đang truy cập25
Tổng truy cập 249835