An ninh trật tự
Thứ hai, 26/03/2018 | 16:14:18 GMT+7
Về việc triển khai đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh tình hình trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn thị xã Dĩ An
Tập tin đính kèm:

      PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

ĐỘI QUẢN LÝ TRẬT TỰ ĐÔ THỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số:  24 /TB-ĐQLTTĐT                            Dĩ An, ngày    20  tháng   3   năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc triển khai đường dây nóng tiếp nhận

thông tin phản ánh tình hình trật tự xây dựng, trật tự đô thị

trên địa bàn thị xã Dĩ An.

         

Căn cứ Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 02/3/2016 của UBND thị xã về việc thành lập Đội Quản lý trật tự đô thị thị xã Dĩ An;

Thực hiện Quyết định số 5560/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 của UBND thị xã về việc ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn thị xã Dĩ An.

Nhằm thuận tiện cho việc tiếp nhận thông tin và phản ánh của tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn các phường. Nay, Đội Quản lý trật tự đô thị thiết lập đường dây nóng thông qua số điện thoại:    0888 550 551

Đội Quản lý trật tự đô thị thị xã, đề nghị UBND phường công khai rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng, phổ biến đến từng tổ nhân dân tự quản để mọi người được biết.

Trân trọng !

Nơi nhận:                                                                    ĐỘI TRƯỞNG

- UBND thị xã (b/c);

- Đ/c PCT Trần Văn Tân (b/c);

- Đài truyền thanh thị xã:          Đã ký

- UBND các phường, khu phố;                                            

- TP,PTP (b/c);                                                            

- Lưu: VT. (Duy).                                                    PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                                  Nguyễn Quốc Minh

                                                                                            


Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
-- Chọn website liên kết --
Thống kê truy cập
Đang truy cập9
Tổng truy cập 270917