Lịch làm việc UBND
Thứ bảy, 02/12/2017 | 18:26:47 GMT+7
LỊCH LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PCT HĐND-UBND Tuần lễ từ 04/12/2017 đến 10/12/2017
Tập tin đính kèm:

ỦY BAN NHÂN DÂN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     THỊ XÃ DĨ AN                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 LỊCH LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PCT HĐND-UBND

Tuần lễ từ 04/12/2017  đến 10/12/2017

(LỊCH NÀY THAY THƯ MỜI HỌP)

THỨ HAI  04/12/2017

Sáng1- 7 giờ: Đ/c Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND-UBND thực hiện nghi thức chào cờ đầu tháng 12/2017.

*Địa điểm: Sảnh trước Tòa nhà TTHC thị xã.

*Cùng dự: Lãnh đạo và CBCC, NV các cơ quan làm việc tại tòa nhà TTHC, Lãnh đạo và CB Xí nghiệp CTCC, Đội QLTT số 5, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

2- Đ/c Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND-UBND giải quyết công việc tại cơ quan.

3- 8 giờ: Đ/c Phó Chủ tịch Phạm Văn Bảy dự Hội thi “Chủ tịch xã, phường, thị trấn giỏi” tỉnh Bình Dương năm 2017 (Tài xế Tuấn).

*Địa điểm: Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh tỉnh.

Chiều: 1- 14 giờ: Đ/c Chủ tịch Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch HĐND Võ Anh Tuấn, Nguyễn Thanh Huy dự giao ban Thường trực HĐND thị xã định kỳ.

*Địa điểm: Phòng họp số 2.

*Mời dự: TT/UBMTTQ, Trưởng - Phó các Ban HĐND thị xã, Tổ trưởng các Tổ đại biểu, Đ/c Võ Trọng Tài - Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã, CV Trung.

2- 14 giờ: Phó Chủ tịch Phạm Văn Bảy đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn phường An Bình (Tài xế Tuấn).

*Mời dự: Trưởng (hoặc Phó) các đơn vị: Y tế, Trung tâm y tế, UBND phường An Bình.

3- 14 giờ: Đ/c Phó Chủ tịch UBND Trần Văn Tân dự và chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm đánh giá phân loại TCCS Đảng, đảng viên năm 2017 Chi bộ Phòng QLĐT.

*Địa điểm: Phòng họp số 3.

THỨ BA 05/12/2017

Sáng:    1- 7 giờ 30: Đ/c Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND-UBND thị xã dự nghe thông tin thời sự quý IV/2017.

*Địa điểm: Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã.

*Cùng dự: Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND thị xã.

2- 8 giờ: Đ/c Phó Chủ tịch Phạm Văn Bảy dự và chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm đánh giá phân loại TCCS Đảng, đảng viên năm 2017 chi bộ Phòng Giáo dục & ĐT thị xã (Tài xế Tuấn).

*Địa điểm: Phòng GD-ĐT.

- 10 giờ: Đ/c Phó Chủ tịch UBND Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Thanh Huy dự đại lễ Tiểu tường tại An Linh Cổ Tự (Tài xế Tuấn).

*Địa điểm: An Linh Cổ Tự, phường Đông Hòa.

3- 8 giờ: Ủy quyền Thủ trưởng phòng TC-KH dự họp thẩm định phương án giá đất để bồi thường thực hiện công trình nâng cấp, mở rộng đường ĐT743 (đoạn từ Miếu Ông Cù đến nút giao Sóng Thần) {Tài xế Hiền}.

*Địa điểm: phòng họp 3-Sở Tài chính.

Chiều: 1- 14 giờ: Đ/c Chủ tịch Nguyễn Thanh Phong họp giải quyết vướng mắc trong công tác giải tỏa đền bù và hỗ trợ di dời dự án công viên Dĩ An (giao Ban QLDA ĐTXD khu vực thị xã phối hợp các ngành có liên quan chuẩn bị nội dung).

*Địa điểm: Phòng họp số 2.

*Mời dự: Trưởng (hoặc Phó) các đơn vị: Ban QLDA ĐTXD khu vực thị xã, TC-KH, Chi nhánh TTPTQĐ, UBND phường Dĩ An, Đ/c Phạm Thị Diệu - Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã, CV Tuấn.

- 15 giờ: Đ/c Chủ tịch Nguyễn Thanh Phong họp thông qua phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình đường Bắc Nam 3 (giao Chi nhánh TTPTQĐ phối hợp các ngành có liên quan chuẩn bị nội dung).

*Địa điểm: Phòng họp số 2.

*Mời dự: Thành viên Hội đồng bồi thường, UBND phường Bình An, Đơn vị tư vấn giá đất (giao CN TTPTQĐ mời), Đ/c Phạm Thị Diệu - Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã, CV Tuấn.

2- 14 giờ: Đ/c Phó Chủ tịch HĐND Võ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND Phạm Văn Bảy dự họp Tổ đại biểu HĐND phường Tân Đông Hiệp (Tài xế Tuấn).

*Địa điểm: UBND phường Tân Đông Hiệp.

3- 14 giờ: Đ/c Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Thanh Huy dự họp thông qua báo cáo thẩm tra và công tác giám sát năm 2017 của Ban Pháp chế HDND thị xã.

*Địa điểm: Phòng họp số 3.

*Mời dự: Thành viên ban pháp chế HĐND thị xã; UBND thị xã, Thủ trưởng các đơn vị: Tòa Án, Viện kiểm sát, Chi cục Thi hành án, Công an, CV Trung.

4- 13 giờ 30: Đ/c Phó Chủ tịch Trần Văn Tân cùng Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với các ngành liên quan đến dự án Đại học quốc gia TPHCM (giao Văn phòng HĐND-UBND thị xã phối hợp chi nhánh TTPTQĐ chuẩn bị nội dung).

*Địa điểm: Phòng họp số 4.

*Mời dự: TT/UBMTTQ, Trưởng (hoặc Phó) các đơn vị: Chi nhánh TTPTQĐ, Thanh tra, TN-MT, Công an, Hội Nông dân, UBND phường Đông Hòa, Đại học quốc gia TPHCM, Đ/c Phạm Văn Ngọ-Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã, CV Dung.

5- 14 giờ: Ủy quyền Thủ trưởng phòng VH-TT dự họp thẩm định Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của Viễn thông Bình Dương trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

*Địa điểm: Sở TT&TT.

6- 13 giờ: Ủy quyền Thủ trưởng phòng TN-MT cùng Lãnh đạo Sở TN-MT đi khảo sát khu đất xin gia hạn thời gian sử dụng đất của Công ty TNHH YAZAKI EDS Việt Nam.

*Địa điểm: tập trung tại UBND phường Dĩ An.

THỨ TƯ  06/12/2017

Sáng:   1- 8 giờ: Đ/c Chủ tịch Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Thanh Huy, Phó Chủ tịch UBND Trần Văn Tân dự khai mạc kỳ họp thứ 5-HĐND tỉnh, khóa IX (Tài xế Thành, Hiền).

*Địa điểm: Hội trường B-Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương.

2- 7 giờ 30: Đ/c Phó Chủ tịch HĐND Võ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND Phạm Văn Bảy dự họp BCĐ Quy chế dân chủ ở cơ sở đánh giá tình hình hoạt động BCĐ năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

*Địa điểm: Hội trường Thị ủy.

*Cùng dự: Đ/c Võ Trọng Tài-Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã.

3- 9 giờ 30: Đ/c Phó Chủ tịch Phạm Văn Bảy dự Hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội và quản lý đối tượng trên địa bàn phường Dĩ An (Tài xế Tuấn).

*Địa điểm: Hội trường UBND phường Dĩ An.

4- 8 giờ: Ủy quyền Đ/c Nguyễn Thị Thu Trang-Trưởng phòng Tư pháp-Phó Trưởng ban cưỡng chế thu hồi đất gặp gỡ, làm việc với hộ dân về việc vận động chấp hành bàn giao mặt bằng thuộc dự án Cầu Đồng Nai (giao Văn phòng chuẩn bị nội dung, Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất mời hộ dân).

*Địa điểm: Phòng họp số 2.

*Mời dự: TT/HĐND, TT/UBMTTQ, Trưởng (hoặc Phó) các đơn vị: Thành viên Ban cưỡng chế, Hội Nông dân, UBND phường Bình Thắng, Đ/c Phạm Văn Ngọ- Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã, CV Dung.

Chiều: 1- 14 giờ: Đ/c Chủ tịch Nguyễn Thanh Phong họp Hội đồng sát hạch, xét chuyển công chức phường thành viên chức thị xã  (giao phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung và mời các cá nhân có liên quan).

*Địa điểm: Phòng họp số 2.

*Mời dự: Thành viên Hội đồng.

2- 14 giờ: Đ/c Phó Chủ tịch Phạm Văn Bảy họp thông qua Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn dịp cuối năm 2017 (giao phòng VH-TT chuẩn bị nội dung).

*Địa điểm: Phòng họp số 4.

*Mời dự: Thành viên Ban Tổ chức các ngày lễ lớn, UBND các phường, Đ/c Võ Trọng Tài - Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã, CV Tài.

3- 14 giờ: Đ/c Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Thanh Huy, Phó Chủ tịch UBND Trần Văn Tân (tiếp tục) dự kỳ họp thứ 5-HĐND tỉnh, khóa IX (Tài xế Hiền).

*Địa điểm: Hội trường B-Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương

THỨ NĂM 07/12/2017

Sáng:   1- 7 giờ 30: Đ/c Chủ tịch HĐND Ngô Ngọc Điệp tiếp dân.

*Địa điểm: Phòng tiếp dân UBND thị xã.

*Cùng tiếp: TT/UBMTTQ, Hội Nông dân, Ủy ban kiểm tra, Trưởng (hoặc Phó) các đơn vị Thanh tra, TN-MT, Chi nhánh TTPTQĐ, QLĐT, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ, Đ/c Đinh Văn Dĩ-Phó Trưởng Ban Pháp chế, Trưởng Ban tiếp công dân thị xã, CV Dung.

2- 8 giờ: Đ/c Chủ tịch Nguyễn Thanh Phong họp Hội đồng bồi thường giải quyết đơn khiếu nại của công dân thuộc công trình xây dựng Trung tâm y tế thị xã (giao Chi nhánh TTPTQĐ chuẩn bị nội dung).

*Địa điểm: Phòng họp số 2.

*Mời dự: TT/UBMTTQ, Thành viên Hội đồng bồi thường, Đ/d Lãnh đạo phòng Nội vụ, UBND phường Tân Đông Hiệp, Đ/c Phạm Thị Diệu - Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã, CV Tuấn.

- 9 giờ 30: Đ/c Chủ tịch Nguyễn Thanh Phong họp Hội đồng bồi thường giải quyết đơn khiếu nại của công dân thuộc công trình xây dựng Cầu Đồng Nai mới (giao Chi nhánh TTPTQĐ chuẩn bị nội dung và mời Chủ đầu tư).

*Địa điểm: Phòng họp số 2.

Mời dự: Thành viên Hội đồng bồi thường, UBND phường Bình Thắng, Chủ đầu tư, Đ/c Phạm Thị Diệu - Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã, CV Tuấn.

3- 8 giờ: Đ/c Phó Chủ tịch HĐND Võ Anh Tuấn dự giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thị xã về kết quả giải quyết các vấn đề kiến nghị của cử tri trong lĩnh vực quy hoạch đô thị.

*Địa điểm: Phòng họp số 4.

*Mời dự: Thành viên phần Đoàn giám sát (theo quyết định số 08/QĐ-HĐND-KTXH ngày 13/11/2017 của Ban Kinh tế - Xã hội); Thủ trưởng các ngành: QLĐT, TN-MT, Kinh tế, TC-KH, UBND các phường, Đ/c Võ Trọng Tài - Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã, CV Trung.

4- 8 giờ: Đ/c Phó Chủ tịch Phạm Văn Bảy dự và chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm đánh giá phân loại TCCS Đảng, đảng viên năm 2017 Chi bộ Trung tâm y tế (Tài xế Tuấn).

*Địa điểm: Trung tâm y tế thị xã.

 

5- 8 giờ: Đ/c Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Thanh Huy, Phó Chủ tịch UBND Trần Văn Tân (tiếp tục) dự kỳ họp thứ 5-HĐND tỉnh, khóa IX (Cả ngày) {Tài xế Hiền}.

*Địa điểm: Hội trường B-Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương

Chiều:  1- 13 giờ 30: Đ/c Chủ tịch Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch HĐND Võ Anh Tuấn dự họp giao ban Thường trực Thị ủy.

*Địa điểm: Phòng họp BTV Thị ủy.

*Cùng dự: Đ/c Võ Trọng Tài - Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã.

2- 14 giờ: Đ/c Phó Chủ tịch Phạm Văn Bảy dự và chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm đánh giá phân loại TCCS Đảng, đảng viên năm 2017 Chi bộ Phòng LĐ-TB&XH.

*Địa điểm: Phòng họp số 2.

THỨ SÁU  08/12/2017

Sáng:    1- 8 giờ: Đ/c Chủ tịch Nguyễn Thanh Phong dự và chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm đánh giá phân loại TCCS Đảng, đảng viên năm 2017 Chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường.

*Địa điểm: Phòng họp số 4.

2- 8 giờ: Đ/c Phó Chủ tịch HĐND Võ Anh Tuấn dự kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017 đối với Đảng ủy phường Bình An (Tài xế Thành).

*Địa điểm: Đảng ủy phường Bình An.

3- 8 giờ: Đ/c Phó Chủ tịch UBND Phạm Văn Bảy dự và chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm đánh giá phân loại TCCS Đảng, đảng viên năm 2017 Chi bộ Phòng VH-TT (Tài xế Tuấn).

*Địa điểm: Phòng VH-TT.

4- 8 giờ: Đ/c Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Thanh Huy, Phó Chủ tịch UBND Trần Văn Tân (tiếp tục) dự kỳ họp thứ 5-HĐND tỉnh, khóa IX (Cả ngày) {Tài xế Hiền}.

*Địa điểm: Hội trường B-Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương.

5- 8 giờ 30: Ủy quyền Thủ trưởng phòng TN-MT cùng Sở TN-MT khảo sát hiện trạng, nguồn gốc và quá trình sử dụng đất của 07 hộ dân tại phường Đông Hòa.

*Địa điểm: tập trung tại UBND phường Đông Hòa.

6- 8 giờ: Ủy quyền Thủ trưởng phòng TC-KH dự họp, xác định lại đơn giá đất của Dự án khu nhà ở thương mại Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp.

*Địa điểm: Phòng họp số 3, Sở Tài chính.

- 9 giờ 30: Ủy quyền Thủ trưởng phòng TC-KH dự họp, xác định lại đơn giá đất của Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Vương Bảo Long, phường An Bình.

*Địa điểm: Phòng họp số 3, Sở Tài chính.

Chiều: 1- 14 giờ: Đ/c Chủ tịch Nguyễn Thanh Phong họp Hội đồng bồi thường giải quyết vướng mắc về vốn bồi thường công trình mở rộng Xa lộ Hà Nội (giao Chi nhánh TTPTQĐ chuẩn bị nội dung).

*Địa điểm: Phòng họp số 2.

*Mời dự: Thành viên Hội đồng bồi thường và Tổ chuyên viên giúp việc, Khu quản lý giao thông đô thị số 2, Công ty hạ tầng kỹ thuật TPHCM, (giao Chi nhánh TTPTQĐ mời), Đ/c Phạm Thị Diệu - Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã, CV Tuấn.

2- 13 giờ 30: Đ/c Phó Chủ tịch Phạm Văn Bảy dự họp BCĐ công tác tôn giáo- dân tộc thông qua tình hình hoạt động BCĐ năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

*Địa điểm: Hội trường Thị ủy.

THỨ BẢY 09/12/2017

Sáng:   1- 8 giờ: Đ/c Phó Chủ tịch UBND Phạm Văn Bảy dự và chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm đánh giá phân loại TCCS Đảng, đảng viên năm 2017 Chi bộ Trường THPT Nguyễn An Ninh (Tài xế Thành).

*Địa điểm: Trường THPT Nguyễn An Ninh.

2- Đ/c Võ Trọng Tài - Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã và các cán bộ Huê, Ngọc, Phượng trực xử lý tiếp nhận hồ sơ công dân theo cơ chế 1 cửa tại Văn phòng HĐND-UBND thị xã.

*Địa điểm: Văn phòng HĐND-UBND thị xã.

CHỦ NHẬT 10/12/2017

Sáng:   1- 9 giờ: Đ/c Phó Chủ tịch HĐND Võ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND Phạm Văn Bảy dự lễ kỷ niệm 16 năm thành lập Trung tâm nhân đạo nuôi dạy trẻ em mồ côi, khuyết tật Quê Hương (Tài xế Tuấn).

             *Địa điểm: Trung tâm nhân đạo Quê Hương.

                                                                     TL. CHỦ TỊCH

                                            CHÁNH VĂN PHÒNG

                                         (Đã ký)

                                           Võ Trọng Tài

Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
-- Chọn website liên kết --
Thống kê truy cập
Đang truy cập43
Tổng truy cập 249855