Lịch làm việc Thị Ủy
Thứ sáu, 01/12/2017 | 13:17:29 GMT+7
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Thị ủy Dĩ An Từ 04/12/2017 đến 10/12/2017
Tập tin đính kèm:

ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH DƯƠNG

THỊ ỦY DĨ AN

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

           Dĩ An, ngày 01 tháng 12 năm 2017

 

 

 

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ THỊ ỦY DĨ AN

TỪ 04/12/2017 ĐẾN 10/12/2017

 

 

Thứ hai

(04/12)

 

Sáng:

 - 07h00:  Đ/c Ngô Ngọc Điệp - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã tham dự Chào cờ đầu tháng 12 năm 2017.

Cùng dự: Tập thể Lãnh đạo và CBCC khối Đảng và khối UBMTTQVN, Đoàn thể thị xã.

Địa điểm : Trụ sở Thị ủy.

 

Chiều:

- 14h00: Đ/c Ngô Ngọc Điệp - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì giao ban Thường trực HĐND thị xã năm 2017.

Địa điểm : Phòng họp số 3 – UBND thị xã.

 

 

Thứ ba

(05/12)

 

 

Sáng :

 - 07h30: Tập thể Ban Thường vụ Thị ủy dự hội nghị thông tin thời sự quý IV/2017.

Mời dự:

- Các đồng chí là ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã (khóa XI); Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thị ủy (khóa XI).

- Các đồng chí Trưởng, Phó các ban, ngành, MTTQ và các Đoàn thể thị xã.

- Các đồng chí Báo cáo viên cấp thị xã.

- Các đồng chí là cấp ủy viên của 54 chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Thị ủy.

- Đội ngũ Báo cáo viên và Ban Tuyên giáo Đảng ủy các phường.

Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã.

 

- 08h00: Đồng chí Phạm Văn Bảy - UVTV - Phó Chủ tịch UBND thị xã dự và chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm đánh giá phân loại TCCS Đảng, đảng viên năm 2017 chi bộ Phòng Giáo dục & ĐT thị xã.

 Cùng dự: Đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng và VP Thị ủy.

Địa điểm: Hội trường phòng Giáo dục & Đào tạo thị xã

 

Chiều:

- 13h30: Đồng chí Nguyễn Thanh Phong - Phó Bí Thư - Chủ tịch UBND thị xã dự và chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm đánh giá phân loại TCCS Đảng, đảng viên năm 2017 chi bộ Phòng Kinh tế thị xã.

 Cùng dự: Đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng và VP Thị ủy.

Địa điểm: Trạm chăn nuôi và thú y thị xã.

 

- 13h30: Đ/c Phạm Ngọc Ẩn - UVTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy chủ trì hội nghị thông tin thời sự quý IV/2017.

Mời dự: Tất cả đảng viên khối Đảng, khối cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, Đảng bộ Quân sự, các Trường Trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục thường xuyên - kỹ thuật hướng nghiệp, Trường Trung cấp nghề và đảng viên thuộc chi bộ khối doanh nghiệp trực thuộc Thị ủy.

Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã.

 

Thứ tư

(06/12)

 

 Sáng

- 07h30: Đ/c Ngô Ngọc Điệp - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì Họp BCĐ Quy chế dân chủ ở cơ sở đánh giá tình hình hoạt động BCĐ năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Mời dự: Các đồng chí thành viên theo Quyết định số 1111-QĐ/TU, ngày 23/10/2017 của Thị uỷ và các đồng chí Trưởng BCĐ các phường.

Địa điểm: Hội trường thị ủy.

 

 

 

Thứ năm

(07/12)

 

Sáng:

- 7h30 : Đ/c Ngô Ngọc Điệp - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã  - Tiếp công dân.

Cùng dự : Đại diện lãnh đạo UBKT Thị ủy và Văn phòng Thị ủy.

Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân Thị xã.

 

- 08h00: Đ/c Nguyễn Công Danh - UVTV - Trưởng Ban Dân vận Thị ủy dự và chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm đánh giá tập thể cấp ủy Chi bộ Công đoàn, Lãnh đạo Liên đoàn lao động thị xã Dĩ An.

- Cùng dự: Đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng thị uỷ.

Địa điểm: Phòng họp Khối đoàn thể.

 

 Chiều:

- 13h30: Giao ban Thường trực Thị ủy.

Mời dự: Thường trực HĐND thị xã, lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND thị xã, lãnh đạo Văn phòng Thị ủy.

Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Thị ủy.

 

- 13h30: Đồng chí Phạm Văn Bảy - UVTV - Phó Chủ tịch UBND thị xã dự và chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm đánh giá phân loại TCCS Đảng, đảng viên năm 2017 chi bộ Phòng Lao động - TBXH thị xã Dĩ An.

 Cùng dự: Đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng thị ủy.

Địa điểm: Phòng LĐ - TB - XH thị xã Dĩ An  .

Thứ sáu

(08/12)

 

Sáng:

- 08h00: Đ/c Ngô Ngọc Điệp - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã dự và chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm đánh giá phân loại TCCS Đảng, đảng viên năm 2017 chi bộ Văn phòng thị uỷ.

- Cùng dự: Đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng thị uỷ.

Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Thị uỷ.

 

- 08h00: Đồng chí Nguyễn Thanh Phong - Phó Bí Thư - Chủ tịch UBND thị xã dự và chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm đánh giá phân loại TCCS Đảng, đảng viên năm 2017 chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường.

 Cùng dự: Đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng thị ủy.

Địa điểm: Phòng Tài Nguyên và Môi trường.

 

- 07h30: Đồng chí Võ Anh Tuấn - UVTV- Phó Chủ tịch HĐND thị xã dự và chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm tập thể Đảng ủy và cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy phường Bình An năm 2017.

Cùng dự:  Đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng thị uỷ.

Địa điểm: Phòng họp UBND phường Bình An.

 

 - 07h30: Đồng chí Phạm Văn Bảy - UVTV - Phó Chủ tịch UBND thị xã dự và chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm đánh giá phân loại TCCS Đảng, đảng viên năm 2017 chi bộ Văn hóa thông tin thị xã Dĩ An.

 Cùng dự: Đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng thị ủy.

Địa điểm: Trung tâm VHTT – TT thị xã Dĩ An.

 

Chiều:

- 13h30: Đ/c Ngô Ngọc Điệp - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì Họp BCĐ công tác tôn giáo- dân tộc thông qua tình hình hoạt động BCĐ năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Mời dự: Các đồng chí thành viên theo Quyết số 1113 -QĐ/TU, ngày 24/10/2017 của Thị uỷ và các đồng chí Trưởng BCĐ các phường.

Địa điểm: Hội trường Thị ủy.

 

Thứ bảy

(09/12)

 

Trực lãnh đạo: Đ/c Phạm Ngọc Ẩn - UVTV - Trưởng BTG Thị ủy.

 

Sáng:

- 07h30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hòa - UVTV- Chủ tịch UBMTTQVN thị xã dự và chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm đánh giá phân loại TCCS Đảng, đảng viên năm 2017 chi bộ Bưu Điện Dĩ An.

- Cùng dự:Đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng thị uỷ.

Địa điểm: Bưu Điện Dĩ An.

 

 

Chiều:

- 13h30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hòa - UVTV- Chủ tịch UBMTTQVN thị xã dự và chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm đánh giá phân loại TCCS Đảng, đảng viên năm 2017 chi bộ Ngân Hàng Dĩ An.

- Cùng dự:Đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng và VP thị uỷ.

Địa điểm: Hội trường phòng giao dịch phường Dĩ An.

 

Chủ nhật

(10/12)

Sáng:

- 08h00: Đ/c Nguyễn Công Danh - UVTV - Trưởng Ban Dân vận Thị ủy dự và chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm đánh giá phân loại TCCS Đảng, đảng viên năm 2017 chi bộ Công đoàn.

- Cùng dự: Đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng thị uỷ và VP Thị ủy.

Địa điểm: Phòng họp Khối đoàn thể.

 

Trực tự vệ : Đ/c Nguyễn Hữu Thiệt - Chuyên viên VP Thị ủy.

 

Lịch làm việc này thay thư mời họp.

 

(Lịch được gửi qua hòm thư công vụ Tỉnh ủy và đăng tải trên mạng diện rộng của Thị uỷ: địa chỉ website http://www.dan.bdu.dcs.vn, cổng thông tin điện tử thị xã Dĩ An http://dian.binhduong.gov.vn )

 

Nơi nhận:

- Văn phòng Tỉnh ủy;

- Đ/c Phạm Văn Cành - Phó BTTT Tỉnh ủy;

- Các đ/c UV.BTV Thị ủy;

- Các Đ/c Phó Chủ tịch HĐND - UBND thị xã;

- Các ban ngành, đoàn thể thị xã;

- Các chi, Đảng bộ cơ sở;

- Lưu Văn phòng Thị ủy.

T/L BAN THƯỜNG VỤ

  CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

Trần Thị Hồng Thúy

 

Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
-- Chọn website liên kết --
Thống kê truy cập
Đang truy cập48
Tổng truy cập 249860