Lịch đại biểu HĐND
Thứ tư, 04/10/2017 | 09:03:28 GMT+7
LỊCH ĐẠI BIỂU HĐND THỊ XÃ TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 10/2017
Tập tin đính kèm:

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

THỊ XÃ DĨ AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                           Dĩ An, ngày  29  tháng  09  năm 2017

 

LỊCH ĐẠI BIỂU HĐND THỊ XÃ TIẾP CÔNG DÂN

THÁNG 10/2017

 

STT

Họ và tên

Phòng

Tiếp công dân

Thời gian

1

Ngô Ngọc Điệp

Thị xã

Lịch làm việc Thị ủy

2

Nguyễn Thanh Phong

 

Thị xã

 

 

Lịch làm việc HĐND-UBND thị xã

3

Phạm Văn Bảy

4

Võ Anh Tuấn

5

Nguyễn Thanh Huy

6

Trần Văn Tân

7

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

P. An Bình

Sáng thứ năm 12/10/2017

8

Trần Quang Vinh

P. Bình An

Sáng thứ sáu 13/10/2017

9

Đào Quy Luật

P. Dĩ An

Sáng thứ tư 11/10/2017

10

Bùi Văn Ra

P. Tân Đông Hiệp

Sáng thứ sáu 20/10/2017

11

Nguyễn Công Danh

P.Tân Bình

Sáng thứ sáu 27/10/2017

12

Lê Anh Tuấn

P.Bình Thắng

Sáng thứ ba 10/10/2017

13

Phạm Ngọc Ẩn

P. Đông Hòa

Sáng thứ sáu 27/10/2017

- Đề nghị UBND phường hỗ trợ cho đại biểu HĐND thị xã tiếp công dân: chỉ đạo bộ phận trực tiếp làm công tác tiếp công dân phối hợp Trạm truyền thanh phường phát thanh thông báo này và niêm yết công  khai lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND thị xã.

- Sau buổi tiếp công dân định kỳ, đề nghị các Tổ đại biểu tổng hợp tình hình tiếp công dân của Tổ gởi về TT. HĐND thị xã theo qui định./.       

                                                                        TM. THƯỜNG TRỰC HĐND

                                                                                KT. CHỦ TỊCH

                                                                               PHÓ CHỦ TỊCH

                                                                                            

                                                                                             (Đã ký)

 

 

                                                                                  Nguyễn Thanh Huy

Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
-- Chọn website liên kết --
Thống kê truy cập
Đang truy cập50
Tổng truy cập 249862