Lịch làm việc UBND
Thứ bảy, 15/04/2017 | 12:15:06 GMT+7
LỊCH LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PCT HĐND-UBND Tuần lễ từ 17/4/2017 đến 23/4/2017
Tập tin đính kèm:

ỦY BAN NHÂN DÂN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     THỊ XÃ DĨ AN                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 LỊCH LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PCT HĐND-UBND

Tuần lễ từ 17/4/2017  đến 23/4/2017

(LỊCH NÀY THAY THƯ MỜI HỌP)

THỨ HAI  17/4/2017

Sáng1- 8 giờ: Đ/c Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND-UBND họp hội ý.

*Địa điểm: Phòng họp số 2.

*Cùng dự: Lãnh đạo Văn phòng, CV Huê.

- 10 giờ: Đ/c Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND-UBND nghe thông qua danh mục đầu tư công giai đoạn 2018-2020 (giao phòng TC-KH chuẩn bị nội dung).

*Địa điểm: Phòng họp số 2.

*Mời dự: Trưởng phòng TC-KH, LĐVP (Tài, Diệu).

2- 8 giờ: Ủy quyền Thủ trưởng phòng TN-MT làm việc với Đoàn công tác của Tổng cục quản lý đất đai về việc điều tra xây dựng giá đất các vùng giáp ranh giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (theo văn bản sồ 1186/STNMT-CCQĐĐ ngày 04/4/2017 của Sở TN-MT).

*Địa điểm: Phòng họp số 3.

*Mời dự: Trưởng (hoặc Phó) các đơn vị: Kinh tế, QLĐT, Chi nhánh TTPTQĐ, Chi nhánh VPĐKĐĐ, Chi cục thuế, Chi cục Thống kê.

Chiều: 1- 14 giờ: Đ/c Chủ tịch Nguyễn Thanh Phong làm việc với hộ dân thuộc công trình giải tỏa trên địa bàn phường Bình Thắng (có thư mời riêng).

*Địa điểm: Phòng họp số 2.

*Mời dự: Trưởng (hoặc Phó) các đơn vị: Thanh tra, Chi nhánh TTPTQĐ, UBND phường Bình Thắng, Công ty Samco, Hộ dân, Đ/c Phạm Văn Ngọ-Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã, CV Dung.

2- 14 giờ: Đ/c Phó Chủ tịch Phạm Văn Bảy họp thông qua dự thảo Kế hoạch triển khai chiến dịch tổng vệ sinh môi trường và truyền thông phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, Zika và Tay chân miệng trên địa bàn thị xã (giao TTYT chuẩn bị nội dung).

*Địa điểm: Phòng họp số 4.

*Mời dự: Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh thị xã, UBND các phường, Đ/c Bùi Thị Kim Nguyên-Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã, CV Tài.

3- 14 giờ: Đ/c Phó Chủ tịch Trần Văn Tân nghe báo cáo kết quả kiểm tra chi tiết việc chấp hành quy định pháp luật đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh hoạt động trong khu dân cư Đông An, phường Tân Đông Hiệp (giao phòng TN-MT chuẩn bị nội dung).

*Địa điểm: Phòng họp số 3.

*Mời dự: Thành viên Đoàn kiểm tra, Trưởng (hoặc Phó) các đơn vị: TN-MT, TC-KH, QLĐT, UBND phường Tân Đông Hiệp, Đ/c Phạm Thị Diệu-Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã, CV Đại.

THỨ BA 18/4/2017

Sáng:    1- 8 giờ: Đ/c Chủ tịch Nguyễn Thanh Phong tiếp và làm việc với Đoàn kiểm toán nhà nước (có chương trình riêng).

*Địa điểm: Phòng họp số 4.

           *Mời dự: Trưởng các đơn vị: TC-KH, Nội vụ, QLĐT, TN-MT, QLDA, Trung tâm y tế, Đ/c Võ Trọng Tài - Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã, CV Thuận.

- 9 giờ 30: Đ/c Chủ tịch Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch Phạm Văn Bảy nghe phòng VH-TT, Trung tâm VHTT-TT trình bày phương án nhân sự của Trung tâm TDTT thị xã.

*Địa điểm: Phòng họp số 2.

*Mời dự: Trưởng-Phó phòng VH-TT, Giám đốc-Phó Giám đốc Trung tâm VHTT-TT, Trưởng phòng Nội vụ, TC-KH, Đ/c Bùi Thị Kim Nguyên-Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã, CV Tài.

2- 8 giờ: Đ/c Phó Chủ tịch HĐND Võ Anh Tuấn đi xác minh lý lịch cho cảm tình đảng của Chi bộ Văn phòng tại tỉnh Long An (Tài xế Tuấn).

3- 8 giờ 30: Đ/c Phó Chủ tịch Trần Văn Tân cùng Lãnh đạo Thị ủy dự Lễ công bố quyết định thành lập chi bộ cơ sở Công ty TNHH Quốc tế Sài Gòn (Tài xế Hiền).

*Địa điểm: Công ty TNHH Quốc tế Sài Gòn (Khu sản xuất Tân Đông Hiệp, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An).

Chiều: 1- 14 giờ: Đ/c Chủ tịch Nguyễn Thanh Phong họp Hội đồng bồi thường giải quyết đơn khiếu nại của hộ dân công trình Cầu Đồng Nai và đường dẫn hai đầu cầu (giao Chi nhánh TTPTQĐ chuẩn bị nội dung và mời Chủ đầu tư).

*Địa điểm: Phòng họp số 2.

*Mời dự: TT/UBMTTQ, Trưởng (hoặc Phó) các đơn vị: Chi nhánh TTPTQĐ, Thanh tra, TN-MT, TC-KH, QLĐT, Chi nhánh VPĐKĐĐ, UBND phường Bình Thắng, Chủ đầu tư, Đ/c Phạm Thị Diệu-Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã, CV Đại.

2- 14 giờ: Đ/c Phó Chủ tịch Phạm Văn Bảy nghe báo cáo tình hình thực hiện thu bảo hiểm y tế học sinh tại trường TH-THCS-THPT Việt Anh 2 và trường TH Đông An (Tài xế Thành).

*Địa điểm: tại trường TH-THCS-THPT Việt Anh 2, và trường TH Đông An.

*Mời dự: Trưởng (hoặc Phó) các đơn vị: BHXH, GD-ĐT, Phó Trưởng Ban KTXH-HĐND thị xã, UBND phường Dĩ An, Tân Đông Hiệp, Đ/c Bùi Thị Kim Nguyên-Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã, CV Tài.

3- 13 giờ 30: Đ/c Phó Chủ tịch Trần Văn Tân cùng Ban KT-NS HĐND tỉnh giám sát: Dự án cấp nước khu công nghiệp đô thị Mỹ Phước thuộc dự án cấp nước và nước thải đô thị Việt Nam; Dự án nhà máy nước Tân Hiệp (Tài xế Hiền).

*Địa điểm: Xí nghiệp cấp nước Khu liên hợp và Trạm bơm cấp 2, xã Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên.

THỨ TƯ  19/4/2017

Sáng:    1- 7 giờ 30: Đ/c Chủ tịch Nguyễn Thanh Phong dự Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2017 (Tài xế Thành).

*Địa điểm: Hội trường Trường Chính trị tỉnh.

*Cùng dự: Đ/c Phạm Văn Ngọ-Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã, CV Dung, Hậu.

2- 8 giờ: Đ/c Phó Chủ tịch HĐND Ngô Ngọc Điệp dự giám sát tình hình, kết quả hoạt động của HĐND cấp huyện và HĐND cấp xã (Tài xế Hiền).

*Địa điểm: Hội trường B-Thành ủy thành phố TDM.

*Cùng dự: Phó hai Ban HĐND thị xã, Phó Chủ tịch và đại diện lãnh đạo hai ban phường Dĩ An và Đông Hòa.

3- 8 giờ: Đ/c Phó Chủ tịch UBND Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch HĐND Võ Anh Tuấn dự lớp tập huấn chuyên đề về “Phát triển KT-XH tỉnh Bình Dương trong giai đoạn hội nhập quốc tế”

*Địa điểm: Trung tâm hội nghị và triển lãm tỉnh.

*Cùng dự: Đại biểu HĐND thị xã và đại biểu HĐND các phường nhiệm kỳ 2016-2021, CV Trâm (đề nghị các đại biểu tập trung lúc 6 giờ 45 phút tại TTHC thị xã để cùng đi).

4- 8 giờ: Phó Chủ tịch Trần Văn Tân cùng Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Công ty Tokyu – Becamex (Tài xế Tuấn).

*Địa điểm: Phòng họp A-UBND tỉnh.

5- 8 giờ: Ủy quyền Thủ trưởng phòng LĐ-TB&XH tiếp xúc hộ nghèo tại phường An Bình (theo văn bản số 745/TB-BCĐ ngày 05/3/2017 của BCĐ Chương trình giảm nghèo thị xã).

*Địa điểm: Hội trường UBND phường An Bình.

*Mời dự: Thành viên BCĐ Chương trình giảm nghèo thị xã.

6- 9 giờ 30: Ủy quyền Thủ trưởng phòng TN-MT dự họp Sở TN-MT xem xét nội dung kiến nghị của Công ty CP DV TM Hỷ Địa.

*Địa điểm: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

Chiều: 1- 13 giờ 30: Đ/c Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND-UBND thị xã Họp BCH Đảng bộ thị xã lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020, đánh giá tình hình xây dựng hệ thống chính trị quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II/2017.

*Địa điểm: Hội trường Thị ủy.

*Cùng dự: Đ/c Võ Trọng Tài-Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã.

THỨ NĂM 20/4/2017

Sáng:   1- 7 giờ 30: Đ/c Chủ tịch Nguyễn Thanh Phong tiếp dân.

*Địa điểm: Phòng tiếp dân UBND thị xã.

*Cùng tiếp: TT/UBMTTQ, Hội Nông dân, Ủy ban kiểm tra, Trưởng (hoặc Phó) các đơn vị Thanh tra, TN-MT, Chi nhánh TTPTQĐ, QLĐT, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ, Đ/c Đinh Văn Dĩ-Phó Trưởng Ban Pháp chế, CV Dung.

2- 8 giờ: Đ/c Phó Chủ tịch Phạm Văn Bảy nghe báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch đạt chuẩn quốc gia của trường THPT Nguyễn An Ninh (Tài xế Tuấn).

*Địa điểm: trường THPT Nguyễn An Ninh.

*Mời dự: Ban Giám hiệu trường THPT Nguyễn An Ninh.

3- 8 giờ: Đ/c Phó Chủ tịch Trần Văn Tân cùng Ban KT-NS HĐND tỉnh giám sát Dự án cải thiện nước Nam Bình Dương 2 trên địa bàn thị xã Thuận An (Tài xế Hiền).

*Địa điểm: Xí nghiệp xử lý nước thải Thuận An.

4- 8 giờ: Ủy quyền Thủ trưởng phòng LĐ-TB&XH tiếp xúc hộ nghèo tại phường Tân Bình (theo văn bản số 745/TB-BCĐ ngày 05/3/2017 của BCĐ Chương trình giảm nghèo thị xã).

*Địa điểm: Hội trường UBND phường Tân Bình.

*Mời dự: Thành viên BCĐ Chương trình giảm nghèo thị xã.

Chiều:  1- 13 giờ 30: Đ/c Chủ tịch Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch HĐND Ngô Ngọc Điệp dự họp giao ban Thường trực Thị ủy.

*Địa điểm: Phòng họp BTV Thị ủy.

*Cùng dự: Đ/c Võ Trọng Tài - Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã.

- 15 giờ: Đ/c Chủ tịch Nguyễn Thanh Phong làm việc với các ngành nghe báo cáo tình hình triển khai dự án đường Bắc Nam 3 (Giao Ban QLDA chuẩn bị nội dung).

*Địa điểm: Phòng họp số 2

*Mời dự: Trưởng (hoặc Phó) các đơn vị: Ban QLDA, Chi nhánh TTPTQĐ, UBND phường Bình An, Đ/c Phạm Thị Diệu-Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã, CV Đại.

2- 14 giờ: Đ/c Phó Chủ tịch Phạm Văn Bảy nghe Bảo hiểm xã hội báo cáo tình hình, giải pháp thực hiện việc xử lý các khoản nợ tiền bảo hiểm xã hội (giao Bảo hiểm xã hội chuẩn bị nội dung).

*Địa điểm: Phòng họp số 3.

*Mời dự: Trưởng (hoặc Phó) các đơn vị: BHXH, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân thị xã, Đ/c Bùi Thị Kim Nguyên-Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã, CV Tài.

3- 13 giờ 30: Đ/c Phó Chủ tịch Trần Văn Tân cùng Ban KT-NS HĐND tỉnh giám sát Dự án cải thiện nước Nam Bình Dương trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một (Tài xế Hiền).

*Địa điểm: Xí nghiệp xử lý nước thải Thủ Dầu Một.

4- 14 giờ: Ủy quyền Thủ trưởng phòng LĐ-TB&XH tiếp xúc hộ nghèo tại phường Dĩ An (theo văn bản số 745/TB-BCĐ ngày 05/3/2017 của BCĐ Chương trình giảm nghèo thị xã).

*Địa điểm: Hội trường UBND phường Dĩ An.

*Mời dự: Thành viên BCĐ Chương trình giảm nghèo thị xã.

THỨ SÁU 21/4/2017

Sáng:    1- 7 giờ 30: Đ/c Chủ tịch Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch HĐND Ngô Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND Phạm Văn Bảy dự Hội nghị góp ý kiến vào nội dung Văn bia Truyền thống Cách mạng Dĩ An và Văn bia khu di tích Suối Sọ phường Tân Bình (Tài xế Thành).

*Địa điểm: Hội trường Trung tâm VHTT-TT.

2- 9 giờ: Đ/c Phó Chủ tịch HĐND Ngô Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND Phạm Văn Bảy dự họp mặt kỷ niệm 42 năm ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước của Câu lạc bộ 30/4 Dĩ An (30/4/1975-30/4/2017).

*Địa điểm: Hội trường Trung tâm VHTT-TT.

3- 8 giờ 30: Đ/c Phó Chủ tịch HĐND Võ Anh Tuấn dự Lễ khánh thành Nhà máy nước thải thị xã Thuận An (Tài xế Tuấn).

*Địa điểm: Nhà máy nước thải Thuận An.

4- 8 giờ: Đ/c Phó Chủ tịch Trần Văn Tân dự Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017 (Tài xế Hiền).

*Địa điểm: Phòng họp A-UBND tỉnh.

*Cùng dự: Lãnh đạo phòng Kinh tế.

4- 8 giờ: Ủy quyền Thủ trưởng phòng LĐ-TB&XH tiếp xúc hộ nghèo tại phường Đông Hòa (theo văn bản số 745/TB-BCĐ ngày 05/3/2017 của BCĐ Chương trình giảm nghèo thị xã).

*Địa điểm: Hội trường UBND phường Đông Hòa.

*Mời dự: Thành viên BCĐ Chương trình giảm nghèo thị xã.

5- 8 giờ 30: Ủy quyền Đ/c Nguyễn Tấn Thảo-Giám đốc Chi nhánh TTPTQĐ họp dân triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện công trình xây dựng hạ tầng khu tái định cư Tân Đông Hiệp và giải tỏa đền bù xây dựng trường THCS Đông Chiêu.

*Địa điểm: UBND phường Tân Đông Hiệp.

*Mời dự: Trưởng (hoặc Phó) các đơn vị: QLDA, TN-MT, TC-KH, QLĐT, Chi nhánh VPĐKĐĐ, UBND phường Tân Đông Hiệp.

Chiều: 1- 14 giờ: Đ/c Chủ tịch Nguyễn Thanh Phong làm việc với Công ty TNHH Phú Mỹ nghe báo cáo về tiến độ thực hiện (theo thông báo số 918/TB-UBND ngày 21/12/2016 của UBND thị xã) và thống nhất phương án giải quyết kiến nghị của ông Lê Văn Ngọc (giao Chi nhánh TTPTQĐ chuẩn bị nội dung).

*Địa điểm: Phòng họp số 2.

*Mời dự: TT/HĐND, Trưởng (hoặc Phó) các đơn vị: Thành viên Hội đồng bồi thường-GPMB, UBND phường Tân Đông Hiệp, Công ty TNHH Phú Mỹ, Đ/c Phạm Thị Diệu-Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã, CV Đại.

2- 14 giờ: Đ/c Phó Chủ tịch Phạm Văn Bảy họp Ban chỉ đạo Bảo hiểm y tế toàn dân thông qua Kế hoạch thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân năm 2017 và Giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2017 (Giao TTYT chuẩn bị nội dung).

*Địa điểm: Phòng họp số 3.

*Mời dự: Thành viên Ban chỉ đạo BHYT toàn dân, Trưởng (hoặc Phó) các đơn vị: Bưu điện, Hội LHPN thị xã, Phòng khám đa khoa Ngọc Hồng, Đ/c Bùi Thị Kim Nguyên-Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã, CV Tài.

3- Đ/c Phó Chủ tịch Trần Văn Tân giải quyết công việc tại cơ quan.

4- 16 giờ: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND-UBND thị xã dự lễ kỷ niệm 32 năm thành lập Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương TNHH MTV 3/2 (có thư mời riêng) {Tài xế Hiền}.

*Địa điểm: Công ty TNHH Sân Golf Palm Sông Bé.

5- 14 giờ: Ủy quyền Thủ trưởng phòng LĐ-TB&XH tiếp xúc hộ nghèo tại phường Tân Đông Hiệp (theo văn bản số 745/TB-BCĐ ngày 05/3/2017 của BCĐ Chương trình giảm nghèo thị xã).

*Địa điểm: Hội trường UBND phường Tân Đông Hiệp.

*Mời dự: Thành viên BCĐ Chương trình giảm nghèo thị xã.

THỨ BẢY 22/4/2017

Sáng:   1- Đ/c Phạm Thị Diệu - Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã và các cán bộ Huê, Ngọc, Phượng, Tài xế Tuấn trực xử lý tiếp nhận hồ sơ công dân theo cơ chế 1 cửa tại Văn phòng HĐND-UBND thị xã.

*Địa điểm: Văn phòng HĐND-UBND thị xã.

CHỦ NHẬT 23/4/2017

Sáng:   1- 5 giờ: Đ/c Phó Chủ tịch Phạm Văn Bảy dự Lễ khai mạc Đại hội TDTT phường Đông Hòa lần thứ V/2017 (Tài xế Hiền).

*Địa điểm: Trung tâm văn hóa, thể thao và học tập cộng đồng phường Đông Hòa.

- 6 giờ: Đ/c Phó Chủ tịch Phạm Văn Bảy dự Lễ khai mạc Đại hội TDTT phường Tân Bình lần thứ V/2017 (Tài xế Hiền).

*Địa điểm: Trung tâm văn hóa, thể thao phường Tân Bình.

                                                                     TL. CHỦ TỊCH

                                            KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

                                                                         PCHÁNH VĂN PHÒNG

                                                                          (Đã ký)

                                                                   Bùi Thị Kim Nguyên


Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
-- Chọn website liên kết --
Thống kê truy cập
Đang truy cập7
Tổng truy cập 185418