Lịch đại biểu HĐND
Thứ ba, 04/04/2017 | 08:02:30 GMT+7
LỊCH ĐẠI BIỂU HĐND THỊ XÃ TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 04/2017
Tập tin đính kèm:

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

THỊ XÃ DĨ AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                 Dĩ An, ngày 27   tháng 03 năm 2017.

 

LỊCH ĐẠI BIỂU HĐND THỊ XÃ TIẾP CÔNG DÂN

THÁNG 04/2017

STT

Họ và tên

Phòng Tiếp dân

Thời gian

1

Nguyễn Thanh Phong

 

Thị xã

 

 

Lịch làm việc HĐND-UBND thị xã

2

Ngô Ngọc Điệp

3

Phạm Văn Bảy

4

Võ Anh Tuấn

5

Trần Văn Tân

6

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

P. An Bình

Sáng thứ năm 13/04/2017

7

Nguyễn Thị Thu Hương

P. Dĩ An

Sáng thứ tư 12/04/2017

8

Nguyễn Trần Phi Long

P. Tân Đông Hiệp

Sáng thứ sáu 21/04/2017

9

Trần Bảo Lâm

P.Tân Bình

Sáng thứ sáu 14/04/2017

10

Nguyễn Thị Thu Trang

P. Đông Hòa

Sáng thứ sáu 21/04/2017

 

                                                                      TM. THƯỜNG TRỰC HĐND

                                                                                  KT. CHỦ TỊCH

                                                                                 PHÓ CHỦ TỊCH

                                                                                        (Đã ký)

 

                                                                                   Võ Anh Tuấn

 

Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
-- Chọn website liên kết --
Thống kê truy cập
Đang truy cập10
Tổng truy cập 185423