THỊ XÃ DĨ AN  TƯNG BỪNG KHAI MẠC HỘI TRẠI TÒNG QUÂN 2018
Hội trại năm nay có 7 tiểu trại và hơn 1000 trại sinh tham gia. Ngay trong buổi sáng khai mạc đã diễn ra nhiều phần thi hấp như thi đội hình tân binh đẹp, vinh danh chiến sỹ, chấm tiểu trại…Qua đó đã cổ vũ động viên tinh thần cho các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự hăng hái lên đường nhập ngũ.
UBND TX Dĩ An triển khai kế hoạch vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh
UBND thị xã Dĩ An vừa triển khai kế hoạch chiến dịch tổng vệ sinh môi trường và truyền thông phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, zika và tay chân miệng trên địa bàn TX Dĩ An năm 2017 với tiêu chí “Nhà nhà diệt muỗi, diệt lăng quăng phòng chống bệnh sốt xuất huyết, bệnh do virut zika và thực hiện vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân phòng chống bệnh tay chân miệng”
Thị xã Dĩ An tổ chức Hội nghị triển khai chỉ thị 05 chuyên đề 2018
Tập thể cấp ủy của 42 chi bộ cơ sở trực thuộc Thị Ủy; Trưởng- phó các phòng ban chuyên môn, các cơ quan- đơn vị ; CB đảng viên và CBCC-VC thị xã đã được nghe ông Phạm Ngọc Ẩn- Thường vụ thị ủy- Trưởng ban Tuyên Giáo thị ủy Dĩ An đã trao đổi về 4 Phong cách làm việc của Chủ tịch HCM- bao gồm: Phong cách làm việc Khoa học- Dân chủ- Quần chúng và nêu gương. Trong đó, tác phong làm việc khoa học là yếu tố quan trọng để xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của CB- đảng viên. Cụ thể là phải có thói quen điều tra, nghiên cứu, khảo sát, thâm nhập vào đời sống thực tiễn; xác định mục tiêu, công tác, lộ trình, bước đi, biện pháp thích hợp; kiên định về nguyên tắc, mục tiêu nhưng linh hoạt về phương pháp; trong lãnh đạo, hành động, điều hành, quản lý phải kiểm tra, giám sát, kiểm soát, tổng kết, rút kinh nghiệm từ công việc thực tế. Bên cạnh đó phải thực hành thường xuyên 3 Phong cách còn lại là Dân chủ- Quần chúng và Nêu gương- trong đó, xây dựng chuẩn mực về các mối quan hệ giữa người đứng đầu với CB và nhân dân- theo phương châm Trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với nhân dân.
Milford Sound in New Zealand


Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập5
Tổng truy cập 168463