Thị xã Dĩ An triển khai kế hoạch Xây dựng tuyến phố văn minh đô thị giai đoạn 2018-2020
Giai đoạn 2018-2020, Thị xã Dĩ An phấn đấu có 37 tuyến đường đạt chuẩn văn minh đô thị. Trước mắt trong năm nay sẽ đưa vào thực hiện ở 17 tuyến đường – gồm, phường Dĩ An, phường Đông Hòa – mỗi nơi có 5 tuyến; các phường Tân Bình-Tân Đông Hiệp và An Bình – có 3 tuyến, còn lại 4 tuyến tại phường Bình Thắng và Bình An.
BTC Thị ủy Dĩ An triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
Những tháng cuối năm 2018, BTC thị ủy Dĩ An tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ- bao gồm, tham mưu Thị ủy xây dựng đề án thực hiện Kế hoạch 97 của Thị ủy về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tổng hợp, thẩm định rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2015-2020; 2020-2025. Đồng thời thực hiện các mặt công tác cán bộ, công tác cơ sở Đảng và Đảng viên; công tác bảo vệ chính trị Nội bộ..vv..Tăng cường đi cơ sở để nắm tình hình, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác và giúp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng tại cơ sở.
Milford Sound in New Zealand


Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập20
Tổng truy cập 233087