Đoàn Kiểm tra Thị Ủy Kiểm tra việc lãnh chỉ, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 tại Đảng ủy phường Đông Hòa

Thời sự - Chính trị

          Đoàn Kiểm tra Thị ủy do bà Ngô Ngọc Điệp – Phó bí thư Thường trực Thị ủy làm trưởng đoàn đã kiểm tra hồ sơ, biên bản, kế hoạch liên quan đến công tác lãnh, chỉ đạo của Đảng ủy phường trong tổ chức quán triệt, thực hiện Nghị quyết TW 4 K12 về “ Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ.

          Đảng bộ phường Đông Hòa hiện có 20 chi bộ trực thuộc với 536 đảng viên. Thực hiện Nghị quyết TW 4 K12, Đảng ủy phường xây dựng kế hoạch số 38/2017, triển khai đến toàn thể CB-ĐV phường mục đích, yêu cầu, nội dung thực hiện Nghị quyết TW 4. Trong các cuộc họp chi bộ - đoàn thể, các cấp ủy đảng thường xuyên sinh hoạt, nhắc nhở CB-ĐV, đoàn viên, hội viên phát huy tinh thần nêu gương trong công việc, lối sống- nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu, thực hiện nghiêm túc công tác tự phê bình và phê bình, không để vướng vào 27 biểu hiện tự diễn biến – tự chuyển hóa.
Đoàn kiểm tra làm việc tại Đảng ủy P. Đông Hòa


          Qua triển khai thực hiện, 100% CBCC, đảng viên phường viết bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện bản thân. Nâng cao tinh thần, trách nhiệm phục vụ nhân dân, xây dựng tác phong chuẩn mực, dân chủ, nêu gương..Một số khu phố, đoàn thể đã đăng ký mô hình phục vụ cộng đồng như Hội LHPN phường vận động nhân dân thắp sáng 5 tuyến hẻm, kinh phí gần 85 triệu đồng; hội CCB phường đăng ký tự quản 7 tuyến đường trên địa bàn, khu phố Tây A vận động nhân dân cải tạo sân chơi thiến nhi tại KDC Thái Bình, kinh phí 200 triệu đồng..Giai đoạn từ năm 2017 đến nay, Đảng ủy phường đã kỷ luật 4 đảng viên với hình thức cảnh cáo, khiển trách..

          Phát biểu Kết luận, bà Ngô Ngọc Điệp- Phó bí thư Thường trực Thị ủy lưu ý Đảng ủy phường tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết TW4 khóa 12 trong CBCC-ĐV cũng như việc thực hiện Quy định 08/TW/2018 của Ban bí thư về việc “ Nêu gương của CB, ĐV, cán bộ quản lý và người đứng đầu các cấp. Đồng thời, qua nhận xét ở nơi cư trú Đảng viên theo Quy định 76 cũng là kênh thông tin quan trọng để nắm bắt diễn biến tư tưởng của CBĐV. Đối với các chi bộ không ngừng đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình trong các cuộc họp, giúp CBĐV nhận ra hạn chế, khuyết điểm để sữa chữa, khắc phục kịp thời..        MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội phát huy vai trò giám sát của nhân dân, và các thành viên, hội viên về việc thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa 12 của CB-ĐV phường.


Hồng Nguyên – Tuấn Anh