Thị xã Dĩ An gặp mặt doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài

An ninh - Trật tự

 

        Sáng ngày 24 tháng 4 năm 2019, UBND thị xã Dĩ An tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài để triển khai kế hoạch thành lập đội tự vệ trong các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài trên địa bàn. 30 đại diện các doanh nghiệp tham gia hội nghị.

       


Đại biểu tham dự hội nghị


        Hiện nay trên địa bàn thị xã Dĩ An có 6 khu, 2 cụm công nghiệp tập trung với hơn 300 công ty doanh nghiệp. Trong đó theo khảo sát ban đầu có khoảng 140 doanh nghiệp có đủ điều kiện thuận lợi thành lập đội tự vệ. Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Bình Dương về thành lập các đội tự vệ doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài, đến nay trên địa bàn thị xã có 2 doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài đã thành lập được đội tự vệ là công ty cấp nước Bình An và công ty TNHH Quốc tế Sài Gòn.
Ông Bùi Thanh Nhân - Bí thư Thị ủy kêu gọi đại diện các doanh nghiệp trao đổi những vướng mắc, khó khănĐại diện doanh nghiệp trao đổi những nội dung chưa nắm rõ tại hội nghị


       Theo lộ trình thị xã sẽ phấn đấu từ nay đến năm 2020 sẽ có 15% số doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài thành lập được đơn vị tự vệ. Để thực hiện mục tiêu này thị xã Dĩ An sẽ tăng cường tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan đến dân quân tự vệ như Luật dân quân tự vệ, Nghi định 03/2016 của Chính phủ đến các doanh nghiệp; vận động các chủ doanh nghiệp chấp hành tốt chủ trương, tích cực phối hợp với địa phương thành lập đội tự vệ để đảm bảo ANTT trong doanh nghiệp nói riêng và trên địa bàn thị xã nói chung./.


Minh Huyền- Tuấn Anh