HĐND thị xã giám sát Ban quản lý dự án về tiến độ đầu tư công

Thời sự - Chính trị

          Tại buổi giám sát Ban quản lý Dự án Thị xã  về tiến độ triển khai thực hiện Dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, Đoàn Giám sát HĐND thị xã Dĩ An yêu cầu đơn vị tăng cường công tác tham mưu UBND thị xã đẩy nhanh tiến  độ thực hiện các dự án, công trình, đảm bảo kế hoạch bố trí vốn được giao. Nhất là trong công tác tham mưu lập báo cáo Kỹ thuật, tham vấn đơn vị tư vấn – thiết kế, quy trình, thủ tục mời thầu, cũng như công tác giải ngân dự án..vv..

            Giai đoạn 2016-2020, Ban quản lý dự án thị xã tham mưu triển khai 186 công trình, tổng vốn đầu tư trên 1 ngàn 100 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/12/2018- tiến độ giải ngân các nguồn vốn cơ bản đạt theo kế hoạch. Trong đó,  năm 2016 là 99,96%; năm 2017 là 66,87% và năm 2018 là 87%. Giai đoạn này, thị xã đã nghiệm thu đưa vào sử dụng 24 công trình về Giáo dục- Y tế- hạ tầng giao thông….
HĐND thị xã giám sát Ban quản lý dự án về tiến độ đầu tư công


          Đại diện Ban quản lý Dự án cũng trình bày một số khó khăn trong công tác đầu tư công đồng thời cũng kiến nghị thị xã chỉ đạo các ngành đẩy nhanh, giải quyết dứt điểm các công trình vướng mặt bằng khá lâu như đường BN2 và đường thoát nước KDC Tân Long- phường TĐH; đường Xóm Đương Khu 5- phường Dĩ An; hạ tầng Khu đất công Tân Đông Hiệp; Hạ tầng đất công Đông Hòa..Đồng thời, đối với các công trình khởi công trong năm 2019 cần đảm bảo mặt bằng đạt 70% để tổ chức đấu thầu và thanh toán khối lượng xây lắp. Bao gồm các công trình: đường MP-TV nối dài; đường Bắc- Nam 3 phường Bình An; đường Chiêu Liêu- phường TĐH; đường Trục chính Đông Tây; Đường liên khu phố Tây An- Tây B- phường Đông Hòa ..vv..


Hồng Nguyên – Tuấn Anh