THỊ XÃ DĨ AN RA QUÂN TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019

Thời sự - Chính trị

      Sáng nay ngày 1/4/2019, đồng loạt các phường trên địa bàn thị xã Dĩ An đã tổ chức lễ ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

      Toàn thị xã Dĩ An có tổng số  1245  địa bàn điều tra. Trong đó có 913  địa bàn toàn bộ,  235 địa bàn điều tra  mẫu, 97 địa bàn đặc thù. Để phục vụ công tác điều tra thời gian qua thị xã Dĩ An đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị trong đó các phường đặc biệt chú trọng đến tuyển chọn đội ngũ điều tra viên. Toàn thị xã có 623 điều tra viên. Đây là đợt điều tra ứng dụng công nghệ, nên các phường đã huy động những lực lượng như đoàn viên thanh niên, giáo viên, công chức viên chức biết sử dụng máy tính bảng, điện thoại thông minh làm điều tra viên và tổ chức tập huấn cho đội ngũ này.

Là địa bàn  đặc thù đông dân nhập cư sinh sống làm việc học tập nên để hoàn thành nhiệm vụ tổng điều tra thị xã đã chỉ đạo các phường linh hoạt về thời gian điều tra. Một số địa bàn đông công nhân lao động có thể điều tra vào ban đêm.
Các phường đồng loạt ra quân tổng điều tra dân số


       Ngay sau lễ phát động ra quân tổng điều tra, các tổ điều tra đã đi xuống từng hộ dân để phóng vấn, thu thập thông tin. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên trong ngày đầu ra quân người dân đã phối hợp tốt, cung cấp thông tin đúng, đủ cho cán bộ điều tra.

       Để đảm bảo chất lượng và tiến độ của cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, từ nay đến ngày 25 tháng 4 năm 2019 thị xã Dĩ An sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mọi người dân đều hiểu cung cấp thông tin đúng và đủ là nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi người dân.


Minh Huyền - Tuấn Anh