Thị Xã Dĩ An: Tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật về tài nguyên nước và khoáng sản năm 2017

Hoạt động của Thị xã

Tại buổi tuyên truyền, các cán bộ quản lý tài nguyên môi trường các phường và TX Dĩ An đã được nghe phổ biến những nội dung liên quan đến quy định của pháp luật về tài nguyên nước và khoáng sản như: vai trò trách nhiệm quản lý tài nguyên nước của UBND thị xã và các phường theo quy định luật tài nguyên nước năm 2012 và các văn bản liên quan; các nội dung liên quan đến phân bổ, bảo vệ nguồn nước và công tác phòng chống khắc phục hậu quả tác hại do nguồn nước ô nhiễm gây ra, hướng dẫn một số nội dung liên quan đến công tác cấp phép đăng ký khai thác nước dưới đất thuộc thẩm quyền của thị xã và các phường bao gồm thẩm quyền cấp phép, thời hạn, hồ sơ thủ tục cấp phép…; hướng dẫn một số nội dung xây dựng kế hoạch bảo vệ tài nguyên khoáng sản của các cấp quản lý theo Nghị định 158 năm 2016 của CP, công bố các vùng cấm tạm thời hoặc cấm hoạt động khoáng sản trên từng địa bàn, công bố quy hoạch tài nguyên khoáng sản tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến 2030; các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn.Những nội dung được phổ biến tại Hội nghị sẽ là cơ sở để các cấp quản lý tài nguyên môi trường thị xã Dĩ An thực hiện hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ nguồn tài nguyên nước và khoáng sản của địa phương./.