Thị xã Dĩ An – ngày 18/1/2019- Hội nghị Sơ kết 3 năm chương trình phối hợp thực hiện công tác Dân vận

Thời sự - Chính trị

          Tại hội nghị Sơ kết 3 năm chương trình phối hợp thực hiện công tác Dân vận giữa Ban dân vận Thị ủy với Công an, Phòng  GD_ĐT thị xã và Trung tâm y tế thị xã - đã có 5 tập thể và 10 cá nhân nhận Giấy khen của chủ tịch UBND thĩ xã vì đã có những thành tích xuất sắc trong công tác Dân vận giai đoạn 2016-2018.


Toàn cảnh hội nghị  Sơ kết 3 năm chương trình phối hợp thực hiện công tác Dân vận 


          3 năm qua, Ban Dân vận thị ủy cùng các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác Dân vận trên cơ sở đổi mới nội dung, hình thức thực hiện. Các ngành đã tổ chức thành công Diễn đàn lắng nghe ý kiến nhân dân- ghi nhận và góp phần giải tỏa thắc mắc- giải đáp kịp thời những ý kiến phản ánh, kiến nghị của nhân dân. Đồng thời, cũng giúp CBCC-VC, người lao động của từng  đơn vị thấy được những hạn chế, khuyết điểm; tự giác chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân. Và đặc biệt là không ngừng học tập, trao đổi kinh nghiệm- nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

          Đáng ghi nhận là các đơn vị tập trung thực hiện các chương trình cải cách TTHC gắn với Quy chế dân chủ- đã huy động sự tham gia của người dân vào các phong trào phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT địa phương, phát triển KT-XH địa phương.


Các cá nhân và tập thể được tặng giấy khen trong hội nghị


          Thời gian tới, Ban Dân vận Thị ủy tăng cường phối hợp các với đơn vị về thực hiện công tác Dân vận trong tình hình mới; đổi mới và mở rộng hình thức Diễn đàn lắng nghe ý kiến nhân dân đồng thời, phát huy hiệu quả các Mô hình Dân vận khéo- góp phần tạo sự đồng thuận của người dân trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của địa phương.


Hồng Nguyên – Bá Lộc