Hội nghị triển khai nhiệm vụ phương hướng công tác Tuyên giáo năm 2019

Thời sự - Chính trị

          Năm 2018, hoạt động của Ban tuyên giáo thị ủy Dĩ An có nhiều đổi mới. Đã tham mưu hoàn thành việc học tập, quán triệt Nghị quyết TW6, TW7 và TW 8 -khóa XII và các Chỉ thị, Nghị quyết Đảng các cấp. Đặc biệt là đã tổ chức thành công hội nghị tuyên dương tập thể, cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM giai đoạn 2016-2018; đổi mới cách thức tổ chức Hội nghị chuyên đề, thời sự.. Công tác đấu tranh chống các thông tin xấu độc trên mạng xã hội góp phần vào việc phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trên các lĩnh vực.
Đại biểu tham dự hội nghị

Ông Bùi Hữu Toàn - Phó Trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị


          Nội dung công tác tuyên giáo cũng chú trọng vào giáo dục chính, tư tưởng, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên; củng cố lòng tin của nhân dân đối với đảng, chủ động nắm bắt dư luận xã hội. Qua đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị góp phần đưa chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống.


Bà Ngô Ngọc Điệp - Phó bí thư thường trực thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu chỉ đạo tại hội nghị


          Năm 2019, Ban Tuyên giáo thị ủy Dĩ An tập trung hướng dẫn tuyên truyền, tổ chức kỷ niệm các ngày lễ, các sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước. Đặc biệt là sự kiện Kỷ niệm 20 năm ngày Tái lập thị xã Dĩ An 20/8/1999- 20/8/2019 cũng như tham mưu chuẩn bị các bước cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 trên địa bàn thị xã. Chú trọng nâng cao chất lượng các lớp học Nghị quyết, nghe thời sự trên cơ sở đổi mới hình thức tổ chức; phương thức tuyên truyền- tạo sự thu hút đối với CB-ĐV và nhân dân. Kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội, giúp cho cấp ủy Đảng xử lý tốt những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong CBĐV- và nhân dân. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các mô hình thực hiện chỉ thị 05 chuyên đề 2019 về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân.     


Hồng Nguyên - Tuấn Anh