Hội nghị triển khai nhiệm vụ KTXH quý II/2023

Thời sự - Chính trị

      Tiếp tục thực hiện các giải pháp phát triển KTXH, đảm bảo QPAN địa phương, quý II/2023, UBND thành phố xác định 4 nhóm nhiệm vụ trên các lĩnh vực. Trọng tâm là tiếp tục thực hiện nghiêm kế hoạch số 728 của UBND tỉnh về triển khai NQ 01 của Chính phủ và Kế hoạch của UBND thành phố về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ KTXH, thu chi ngân sách, đầu tư công, lập lại TTXD-TTĐT, đảm bảo vệ sinh môi trường...


Đại biểu tham dự hội nghị


      Quý I/2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của thành phố ước đạt trên 28 ngàn tỷ đồng, tăng gần 24% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp thực hiện gần 33 ngàn 600 tỷ đồng, đạt 24% kế hoạch năm. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 34% với 485 tỷ đồng.


Ông Võ Trọng Tài - Chánh Văn phòng HĐND- UBND TP phát biểu tại hội nghị


       Trên lĩnh vực đầu tư công, thành phố đã chi trả đền bù 6 công trình với 239 hồ sơ, số tiền trên 321 tỷ đồng. Giá trị giải ngân các công trình XDCB đạt gần 23% với trên 268 tỷ đồng. Thành phố quan tâm chăm lo công tác an sinh xã hội, đảm bảo ANTT địa bàn.


Ông Võ Văn Hồng - Chủ tịch UBND TP phát biểu chỉ đạo


       Trong tháng 4/2023 cùng với các nhiệm vụ phát triển KTXH, thành phố triển khai đề án khởi nghiệp, trung tâm điều hành thông minh, đề án wifi công cộng giai đoạn 2. Đồng thời chuẩn bị chu đáo các điều tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận Dĩ An là đô thị loại II, dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 4 tới.


 Hồng Nguyên – Anh Toàn