Khai mạc hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi trong LLVT thành phố               

An ninh - Trật tự

      Sáng ngày 30/3, Thành phố Dĩ An khai mạc hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi trong lực lượng vũ trang thành phố.

       Hội thi có sự tham gia của 14 thí sinh là chính trị viên, chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự các phường.  Các thí sinh trải 3 phần thi gồm:  Phần  thi soạn thảo giáo án trên phần mềm Power point, thi  thực hành giảng dạy và phần thi nhận thức chung.Một số phần thi diễn ra       Đây là dịp để đánh giá chất lượng đội ngũ  cán bộ giảng dạy chính trị trong LLVT thành phố. Đồng thời giúp các cán bộ giảng dạy chính trị  trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng sư phạm trong giảng dạy chính trị, góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tại các cơ quan, đơn vị.      Qua hội thi, thành phố Dĩ An sẽ tuyển chọn những thí sinh đạt kết quả cao để tham  gia hội thi do cấp tỉnh tổ chức./. 
Minh Huyền- Tuấn Anh