Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Thời sự - Chính trị

       Sáng ngày 10/1, Ban Tuyên giáo Thành ủy Dĩ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Năm nay, phường Tân Bình là đơn vị đăng cai tổ chức.

      Thực hiện công tác Tuyên giáo, năm 2022 Ban Tuyên giáo Thành ủy Dĩ An đã tham mưu Thường trực và Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện tốt việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; các Nghị quyết, kết luận của Trung ương trên lĩnh vực tuyên giáo. Đặc biệt, đã triển khai kế hoạch và tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai, học tập chỉ thị 05 chuyên đề 2022; tổ chức tuyên dương, nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn dân cư năm 2022. Qua đó, biểu dương, khen thưởng 07 tập thể và 14 cá nhân tiêu biểu. Sau hội nghị cấp thành phố, 7/7 phường cũng đã tổ chức hội nghị tuyên dương 50 tập thể, 163 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện CT 05 ở địa bàn dân cư.


Đại biểu tham dự hội nghị


       Công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc được tăng cường, góp phần quan trọng đảm bảo ANTT địa phương. Các mặt công tác trên lĩnh vực khoa giáo, văn hóa, văn học, nghệ thuật được thực hiện đảm bảo kế hoạch, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương.


Ông Phạm Văn Bảy - Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP phát biểu tại hội nghị

Ông Bùi Hữu Toàn – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo

Ông Phạm Ngọc Ẩn - Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc trung tâm Chính trị TP phát biểu tại hội nghị


        Phát biểu chỉ đạo, ông Bùi Hữu Toàn- Phó Trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban tuyên giáo từ thành phố đến các phường. Qua đó đã được Hội đồng thi đua khen thưởng của thành phố đề nghị tập thể Ban Tuyên giáo Thành ủy nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Cờ thi đua của UBND tỉnh Bình Dương. Với những yêu cầu đặt ra trong công tác Tuyên giáo thời gian tới, Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Bình Dương cũng lưu ý một số yêu cầu về công tác lý luận chính trị, việc học tập quán triệt thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị 05, công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội..vv.. trên cơ sở đa dạng các hình thức, cách làm mới đem lại kết quả cao nhất.
                                                                                      Hồng Nguyên – Tuấn Anh