TP Dĩ An triển khai kế hoạch cao điểm 45 ngày đêm thực hiện nhiệm vụ của đề án 06 CP

An ninh - Trật tự

      UBND thành phố Dĩ An vừa triển khai kế hoạch cao điểm 45 ngày đêm thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn thành phố  Dĩ An.


Hội nghị triển khai kế hoạch cao điểm 45 ngày đêm thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06


      Thành phố đưa ra 10 chỉ tiêu phải đảm bảo đạt 100% đến ngày 31/12/2022. Cụ thể như: tỷ lệ cấp CCCD gắn chíp điện tử đạt 100% công dân trong độ tuổi quy định; đảm bảo 100% cập nhật dữ liệu “đúng, đủ, sống, sạch”.  Ngoài ra, tổng số tài khoản định danh điện tử phải kích hoạt thành công là 156.114 tài khoản, trong đó tài khoản mức 2 là 22.800 tài khoản; tổng số tài khoản định danh điện tử để đăng nhập vào cổng dịch vụ công Quốc gia là 51.500 tài khoản. 100% các phường được bố trí điểm hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến; 100% các cơ sở kinh doanh lưu trú thông báo lưu trú qua các tiện ích công nghệ; 100% các cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện thực hiện hoạt động khám chữa bệnh sử dụng thẻ CCCD thay BHYT…


Đồng chí Thượng tá Đàm Bảo Quân - Phó Trường Công an TP phát biểu tại hội nghị


       Để đạt được mục tiêu này, thành phố sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp đối với từng nhiệm vụ: những tiện ích dịch vụ công trực tuyến gắn với đề án 06/CP; tiện ích phát triển kinh tế xã hội, công dân số, kết nối các cơ sở dữ liệu phục vụ chỉ đạo điều hành, công tác tuyên truyền tại địa phương…Đồng thời, triển khai các mô hình về đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến.


Đồng chí Phạm Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND TP phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị


       Hiện nay, thành phố Dĩ An đang thực hiện kế hoạch nhập dữ liệu hộ tịch trên nền tảng cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư trên địa bàn thành phố. Công tác này sẽ hoàn thành trước ngày 25/12/2022./.


 Minh Huyền - Anh Toàn